Józef Szaniawski

01/02/2009
KISZCZAK __________________________________________________________________________ Na przełomie sierpnia i września br. przetoczyła się na łamach licznych tytułów prasy (m.in. „Expres Wieczorny”, „Tygodnik Centrum”, „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, „Sztandar Młodych”, „Trybuna”, „Kurier Polski”) polemika pomiędzy generałem...
01/02/2009
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ JÓZEF SZANIAWSKI POLSKA W EUROPIE (MIĘDZY GEOPOLITYKĄ A HISTORIĄ) Po 45 latach przynależności do imperium sowieckiego PRL przekształciła się w Polskę i ponownie szuka swego miejsca w Europie. W ramach systemu pojałtańskiego Polska znalazła się w tzw...
10/12/2008
PAMIĘĆ _________________________________________________________ JOZEF SZANIAWSKI WIERSZE WIĘZIENNE Józef Szaniawski - historyk i publicysta, ostatni więzień polityczny PRL. Aresztowany w 1985 r. przez SB, oskarżony o rzekome szpiegostwo na rzecz wywiadu Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości za 11-letnią współpracę z Radiem Wolna Europa...
10/12/2008
PAMIĘĆ _______________________________________________________________ JOZEF SZANIAWSKI ZAKAZANY POETA Czy można określić mianem "zakazany" Kazimierza Wierzyńskiego, skoro tylko w ostatnich 20. latach ukazało się w Polsce Ludowej wiele wyborów jego wierszy, w sumie aż kilkanaście tomików i tomów poetyckich? Czy można tak o nim mówić,...
02/12/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ___________________________________________________________________________ JÓZEF SZANIAWSKI GENERAŁ DUBYNIN Od czasów marszałka Konstantego Rokossowskiego, który był w latach 1945-49 pierwszym dowódcą Północnej Grupy Wojsk Sowieckich stacjonującej na terytorium Polski, żaden inny z jej kolejnych dowódców nie był...
02/12/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ______________________________________________________________________ Józef SZANIAWSKI RAPORT O ARMII SOWIECKIEJ Nie tylko Północna Grupa Wojsk... Nawet jeśli doktryna Breżniewa przestała już na Kremlu obowiązywać, bo rozpadł się tzw. obóz socjalistyczny, a i Układ Warszawski dożywa swych ostatnich tygodni – to jednak w...
06/11/2008
PAMIĘĆ ________________________________________________________________ JOZEF SZANIAWSKI CZARNE ROCZNICE Bez szczególnego echa minęła właśnie rocznica rozwiązania Armii Krajowej. Bez echa, chociaż przecież proklamowano oficjalnie powstanie III niepodległej Rzeczypospolitej, nie ma cenzury, a jest wolność słowa i prasy. A przecież...