Joanna Januszewska-Jurkiewicz

02/06/2012
Założenia programowe i realizowana w praktyce polityka władz Drugiej Rzeczypospolitej w kwestii mniejszości narodowych od dawna już stanowią przedmiot badań polskich historyków.1/ Badania te zaowocowały cennymi rozprawami1. Podejmują one m.in. problem polityki narodowościowej prowadzonej wobec Białorusinów, choć niewątpliwie kwestia białoruska...