Jerzy Targalski

04/11/2012
Dwa wielkie systemy historiozoficzne: teoria cykli historycznych Oswalda Spenglera (1880- 1936) Der Untergang des Abendlandes teoria linearnej ciągłości rozwoju Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) A Study of History (1934-1954); krąg rozwojowy obejmuje fazy: 1) genezy, 2) wzrastania, 3) załamania, 4) dezintegracji (okres zaburzeń,...
04/11/2012
7 faz imperium według Carolla Quigleya: 1. skrzyżowanie (mixing), w Europie lata 370-750, 2. okres ciąży (gestatiori), w Europie VIII-X w., 3. ekspansja, 4. epoka konfliktu, 5. imperium światowe (obecnie? Lata 1990-te, wątpliwe, patrz dalej), 6. schyłek (teraz – dyskusja), 7. obca inwazja. Gdy cywilizacja wchodzi w stadium uniwersalne...
04/11/2012
Ludy syberyjskie w swoich okręgach autonomicznych Okręgi/narodowości 1989 2002 2010 Liczeb-ność 2002 Włada jęz. 2002 Liczeb ność 2010 Włada jęz. 2010     %   %...
04/11/2012
Okręgi federalne Km2 mln 1989 2002 2010 Spadek 2002/10 Spadek 1989/10 Rosjanie 2010 % Uralski 1,788 12,603 12,373 12,080 0,293 0,523 10,973 91,4...
01/11/2012
  2002 2010 Muzułmańskie narody tureckie spoza FR Azerowie 621.840   603.070 Turcy Meschetyńscy   95.672   105.058 Kazachowie 653.962    647.732...
31/10/2012
2 strategie dla Zachodu:   Rzymu - otwarcie dla barbarzyńców – przetrwanie kultury, którą asymilują zanim podbiją stary świat,   lub   Bizancjum – wykorzystanie przewagi technologicznej, walka, opór, 1000 lat dłużej i zniknięcie.   Strategia Bizancjum wymaga sojuszu z Niemcami, Japonią, wsparcia USA oraz rozszerzenia na...
31/10/2012
Artykuł w FA – 1993 i to jest przetłumaczone w Res Publice 2(65)/1994   Książka 1996   Tezy Huntingtona Najważniejsze różnice między narodami nie mają charakteru ideologicznego, politycznego czy ekonomicznego, lecz kulturowy. (plemię, naród itp.). Różnice między cywilizacjami są zasadnicze i niezmienne. Przy obecnej...
31/10/2012
Szkoła modernizacyjna – peryferie mają się modernizować naśladując Centrum i nie próbować drogi na skróty (komunizm), a osiągną ten sam poziom. Rozwój liniowy jak u Marksa Szkoła zależności – zależność powoduje przejmowanie nadwyżki przez Centrum i peryferia nigdy nie wydobycie się ze stanu zależności. (Gospodarka zależna i...
31/10/2012
Elementy wspólne panslawizmu i eurazjatyzmu: Rosja jest jak kontynent – równa Europie – Danilewski Odseparować Rosją od wpływów zgnilizny – Zachodu – Uwarow Imperium jest ważniejsze od zjednoczenia Słowiańszczyzny - Tiutczew Rola prawosławia/Bizancjum i nihilizm katolicyzmu Mesjanizm Prekursorzy:  ...
31/10/2012
Podejście   Narodowe                                                     ...
30/10/2012
Partia 1990 1991 1994 1997 2001 2005 2009   BSP 211 106 125 58 DL = BSP+BZNS-AS+ Ekogłasnost[1] 48 83 40...
24/10/2012
  Rosjanie i ludność Federacji Rosyjskiej w mln 1989-2010   1989 % 1992 % 2002 % 2010 % Ubytek Rosja 120/147.342 81,5 148.514  ...
08/10/2012
Walka klanów:   1945 Foriş 1948 Lucreţiu Patraşcanu – komuniści krajowi 1952 Ana Pauker – moskiewscy  (przejmują władzę w 1948 i zwrot w 1949, patrz Izrael, akcja antysemicka w obozie)   1952 – 1965 okres Gheorghe Gheorghiu Deja – krajowcy, samodzielność wobec Moskwy   1958 – wycofanie wojsk sowiecki po poparciu...
21/09/2012
W interesującym nas okresie przewodniczącym partii byli: Dušan Čkrebić (1982-1984), który objął tę funkcję po Tihomirze Vlaškaliciu (październik 1972-1982) . uczestniku rozprawy z liberalnym kierownictwemb  Marko Nikezicia, Ivan Stambolić (maj 1984 – maj 1986) i Slobodan Milošević (maj 1986 – 24 maja 1989).   Przewodniczącym...
08/09/2012
POCZĄTKI 1986-1988   25 stycznia 1986 roku wybrano Sekretariat KC w dotychczasowym składzie: Semion Grossu (ur. 1934), I sekretarz od 30 grudnia 1980 roku, Wiktor Ilicz Smirnow (ur. 1929), II sekretarz od 14 sierpnia 1984 roku, Paweł Petrik (ur. 1925), III sekretarz ds. ideologii od 31 stycznia 1976 roku, Władisław Siemionow (ur. 1937...
08/06/2012
    1948 % 1981 % 1991 % 2002 % 2011 % Razem 5.936.223 100 7.729.236 100 8.110.906 100 7.498.001 100 7.186.862 100 Serbowie 4.651.819 80,2 5.972.661 77,3 6.616.917 80,3 6.212.838 82,9...
04/06/2012
Okres 1985-1988   Na Białorusi zmiany były najsłabsze; z jednej strony jej nomenklatura nie stanowiła takiej potęgi jak ukraińska z powodu braku kompleksu wojskowo-przemysłowego, więc jej złamanie nie było konieczne, a z drugiej nie należała do specjalnego obszaru Nadbałtyki, który miał odgrywać wyjątkową rolę w polityce „Europejskiego...
31/05/2012
      ALBANIA 1985 – 1992   (destalinizacja – pieriestrojka – transformacja)               Warszawa 2007         SPIS TREśCI     Organy bezpieczeństwa Albanii   Albania po...
07/05/2012
Donald Tusk przekonuje, że życie na kolanach jest najlepszym wyborem. Grozi Rosją, jeśli nie wyrzekniemy się prawdy. Mamy nie tylko milczeć na temat raportu MAK-u, ale i w niego wierzyć, bo jak nie, to… wojna. Jakież to słowa sprowadzają według Tuska i reżimowych mediów niebezpieczeństwo wojny? Domaganie się wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej....
07/05/2012
Opozycja spodziewa się znów realnego zainteresowania Polską ze strony USA, łącząc z tym nadzieję na wyjście ze statusu rosyjsko-niemieckiego kondominium. Trudno przyjąć, by i w Moskwie nie zdawano sobie sprawy z takiej możliwości. Jak jej zapobiec? To nie jest trudne. Wystarczy obrzydzić Polakom NATO i USA pod hasłem walki z dominacją niemiecką...
07/05/2012
Kto jest odpowiedzialny za stalinizm? Z „Gazety Wyborczej” dowiedzieliśmy się, że Polska po 1945 r. nie znajdowała się pod okupacją, tylko była jakimś „państwem polskim”, czyli Polacy sami sobie zbudowali komunizm. Skoro nie dało się (na razie) obciążyć Polaków winą za zagładę Żydów, to przynajmniej niech będą „polskie obozy koncentracyjne” po...
07/05/2012
„Służba Bezpieczeństwa może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne. Ma za zadanie głęboko infiltrować istniejące gremia kierownicze tych organizacji na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także na szczeblach podstawowych, muszą być one przez nas operacyjnie opanowane. Musimy zapewnić operacyjne możliwości...
07/05/2012
Ostatniego dnia listopada Jarosław Kaczyński zapowiedział zorganizowanie 13 grudnia Marszu Niepodległości i Solidarności w obronie demokracji i wolności. W odpowiedzi Donald Tusk zagroził, że policja będzie „jeszcze bardziej zdecydowana, gdyby miało dojść do zakłócenia porządku publicznego”. Jeśli przypomnimy sobie wyczyny policyjnych prowokatorów...
07/05/2012
Jutro prof. Anna Pawełczyńska kończy 90 lat. Opowieść o życiu tej wybitnej polskiej socjolożki kultury znajdzie się w najbliższym numerze „Gazety Polskiej”. Ale i na tych łamach warto zastanowić się nad wyborami i dokonaniami Jubilatki. W mainstreamie nie będzie o tym ani słowa. Gdy we wrześniu 1939 r. jako młoda ochotniczka pracowała w...
07/05/2012
Niedawno Adam Michnik wybrał się do Moskwy szukać sojuszników. W wywiadzie na portalu RIA Nowosti mówił m.in.: „Dziś nacjonalizm doskonale czuje się w Polsce… i na Węgrzech”. Naczelny „Gazety Wyborczej” skarży się, że Fidesz i Orbán „są tam teraz u władzy”. Oburza się też, „że i w Polsce słychać głosy, żeby też pójść w ślady Węgier”. Michnik...
07/05/2012
Na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami opozycji białoruskiej władza polska przedstawiła swoje propozycje przekupienia Łukaszenki. Unia w zamian za zwolnienie więźniów politycznych, ich rehabilitację i przeprowadzenie przez dyktatora nowych wyborów miałaby wzmocnić Łukaszenkę początkowo kwotą 1,5 mld euro. Propozycje te wywołały sprzeciw...
08/04/2009
1. Czy wielkie media - jak w Polsce TVN czy "Gazeta Wyborcza" - pożarły już ostatecznie politykę? Ankieta zdaje się stawiać znak równości między Polską, krajem postkolonialnym, postkomunistycznym, pozbawionym własnej elity i społeczeństwa, którego spoiwem jest wspólny system wartości i wspólna tradycja (można powiedzieć, że właśnie brak...
10/06/2007
Warszawa, dnia 9 czerwca 2007 roku Drodzy Przyjaciele Myślę, że mam prawo zwracać się tak do wszystkich sygnatariuszy Apelu, którzy wyrazili mi swoje zaufanie i poparcie. Dziękuję wszystkim sygnatariuszom, zwłaszcza Andrzejowi i Joannie Gwiazdom oraz organizacjom kombatanckim, że nie zwątpiliście w moją uczciwość i bezkompromisowość...
08/05/2007
AGORA jest właścicielem 17 regionalnych stacji radiowych, współwłaścicielem Radia Zet oraz właścicielem Radia TokFM. Nie ma wątpliwości, że Agora S.A. występuje na rynku mediów jako podmiot konkurencyjny dla Polskiego Radia i prowadzi działania mające na celu utrzymanie jak najsilniejszej pozycji wobec nas. Należy to wziąć pod uwagę,...
16/09/2006
Sąd wyznaczył pierwsze posiedzenie w sprawie Michnik kontra Darski i Gazeta Polska po prawie roku oczekiwania na listopad 2006 roku. Po mianowaniu Darskiego członkiem Zarządu Polskiego Radia nastąpiło całkowicie przypadkowe i cudowne przyspieszenie; Sąd określił nowy termin – 21 września 2006 roku godz. 10 minut 20 sala nr 622. Jednocześnie Adam...
08/05/2005
Tytuł: „Dlaczego wyszło to nam inaczej?” jest nieadekwatny do rzeczywistości. Państwa pytania zaczynają się bowiem od przyjęcia fałszywej tezy, iż to „My, ludzie „Solidarności”, wywalczyliśmy Polskę, w której żyjemy”. Taką tezę należałoby dopiero udowodnić. Moim zdaniem, żyjemy w Polsce, którą wywalczyły tajne służby komunistyczne oraz część...
08/06/2003
Policja jako czynnik sprawczy historii politycznej - rozmowa z Józefem Darskim /Jerzym Targalskim/ historykiem i politologiem, rozmawia Barnim Regalica. 1. Jest Pan głosicielem tezy o kontrolowanym rozpadzie systemu socjalistycznego jako formie przejścia przez warstwę panującą w socjalizmie od "realnego socjalizmu" do "postkomunizmu"....
04/03/2001
PO WIZYCIE - Wichrzyciel przyszedł i telefonuje, to niesłychane, zamknąć drzwi, zabarykadować PAUZę, otoczyć budynek wojskiem - krzyczał Koziołek tupiąc i trzęsąc się cały, aż opadły mu majteczki i ukazało się wielkie ... NIC. Tego dnia bowiem Matołek zapomniał założyć protezę... Po wizycie Wichrzyciela w PAUZie Inżynier zebrał swoich...
19/02/2001
ROZPRAWA Z WICHRZYCIELEM W PAUZie wrzało, co rusz do pokoju Pingwina przychodzili dyrektorzy by dać wyraz swemu oburzeniu i stanowczo potępić pierwszy numer "TKMu". Niektórym nawet udawało się zachować kamienną twarz. Tymczasem Pingwin szykował kontratak. - Musimy zorganizować potępiające zebranie kolektywu - rzekł Pingwin - wszyscy muszą...
12/02/2001
JAK PINGWIN I MATOŁEK DZIELILI ŁUPY Osoby dramatu: Prezes Pingwin Członek Zarządu Koziołek Matołek Wiceprezes-Dziewica Myszka Miki Miejsce akcji: Państwowa Agencja Usług Zbytecznych Czas akcji: przed otwarciem kasy - Koledzy! - rozpoczął triumfalnie Pingwin - nareszcie PAUZa należy do nas. - I kasa, i kasa - zacierając...
06/05/1991
W 1878 roku, po antytureckim powstaniu, Bośnia i Hercegowina została zajęta przez Austro-Węgry, a anektowana w 1908 roku; bośniackim muzułmanom przyznano autonomię religijną (1909). W październiku 1918 parlament lokalny BiH-u zagłosował za zjednoczeniem się z Serbią. Organizacja Muzułmanów, założona przez Mehmeda Spaho w 1919 roku, domagała się...
08/11/1989
Wywiad udzielony w 1988 roku w Londynie w 1988 roku Tadeuszowi Pawlickiemu, członkowi naszej grupy od 1978 roku, członkowi organizacji "Niepodległość" i pracownikowi jej techniki oraz opublikowany w zaprzyjaźnionym czasopiśmie "Baza" w listopadzie 1989 roku. Redakcja "Bazy" zaopatrzyła wywiad następującym" komentarzem: "Relacja Józefa Darskiego...

Pages