Janusz Szkutnik

14/06/2008
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR) Tajna organizacja niepodległościowa stawiająca sobie za cel obalenie ustroju komunistycznego. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników powstał na terenie parafii Bieżanów ks. Adolfa Chojnackiego w sierpniu 1982 z inicjatywy Jozefa Teligi, sekretarza Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI...