Janusz Rolicki

15/07/2012
[w czerwcu 1976 roku] ... muszę przyznać, że Piotr [Jaroszewicz] ułatwił mi zadanie podając się do dymisji. Oddaliłem ją poleciwszy mu, aby brał się twardo do roboty. Z tym że dwa dni później przyszedł do mnie Piotr ponownie i powiedział, że albo odchodzi on, albo on pozostaje, a odchodzą Kania z Kowalczykiem. - Dlaczego tak właśnie premier...
15/07/2012
[...] - Decyzja [o podwyżce cen] weszła w życie w dniu plenum partii. Nie mogło więc chodzić poniewczasie o akceptację podwyżek. Czy plenum mogło jeszcze odwrócić tragiczny bieg wydarzeń?   - Na plenum o wydarzeniach w Gdańsku nikt nie mówił, bo nie było o nich żadnych oficjalnych wiadomości. Ja, siedząc w prezydium obrad, o wystąpieniach...