Jan Urban

05/11/2008
ZA GRANICĄ... ________________________________________________________________ Poniżej prezentujemy blok materiałów dotyczących Czechosłowacji. Publikację trzech artykułów, zaczerpniętych z wydawanego przez Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) w Nowym Jorku dwumiesięcznika „Uncaptive Minds” (nr 4, sierpień - wrzesień -...