Jan Olszewski

14/07/2012
- Pamiętam, że 24 czerwca odbywały się tradycyjne imieniny Jana Józefa Lipskiego i przy tej okazji, w jakimś osobnym pokoju, odbyła się krótka rozmowa na ten temat. Michnik i Kuroń zdecydowanie twierdzili, że tym razem władzy to się spokojnie uda. Odczekano sześć lat i to, że był kiedyś jakiś protest, straciło jakiekolwiek znaczenie. (Rzeczywiście...
23/06/2012
- Czy zimą roku 1968 coś wskazywało na to, że Polska stanie się widownią masowych manifestacji studentów przeciwko cenzurze i propagandowym kłamstwom?   - Ja sam odebrałem sygnał, że będzie się coś działo, w bardzo dziwnej formie, spotkał mnie mianowicie mój dawny patron adwokat Jerzy N., znany ze swoich partyjnych powiązań i odbył ze mną...
15/06/2012
- W kierownictwie partii, zwłaszcza po śmierci Bieruta, walczące frakcje zaczęły się wzajemnie paraliżować. Ta walka znajdowała odbicie także w niższych ogniwach aparatu. W związku z tym instytucja, taka jak "Po Prostu", gdzie zespół chciał działać samodzielnie, uzyskiwała często niespodziewane możliwości w tym zakresie. Opracowaliśmy metodę...