Jan Maria Jackowski

20/05/2003
FrontPageMagazin (www.frontpagemag.com) z dnia 16 kwietnia 2003 roku zamieszcza artykuł Chrisa Weinfkopfa pt. Hańba CNN, który ujawnia celowe zatajanie przez kierownictwo CNN wiadomości kompromitujących reżim Saddama Husajna i uprawianie przez tę stację „czystej” propagandy”. W swym tekście Weinkopf stawia tezę, iż CNN od lat prowadzi silnie...
13/04/2003
Jadwiga Staniszkis jest wybitnym polskim politologiem i naukowcem. Jej prace w niezwykle wyrazisty sposób pokazują istotne cech obecnej rzeczywistości Polski a przede wszystkim patologie naszego kraju. Staniszkis głosi „przegraną Solidarności” (http://republika.pl/darski1/ogolne/solidar.htm)i zwycięstwo postkomunizmu po roku 1989 roku....
22/03/2003
Wojna z Irakiem wzmogła falę antyamerykanizmu na świecie i w Europie. Z nowa siłą do głosu doszły „postępowe”, często komunizujące siły lewicy jeszcze niedawno znajdujące ujście w demonstracjach antyglobalistów, a przed rokiem 1990 walczące z „amerykańskim imperializmem”. Dziś antyamerykanizm jest w wielu środowiskach w modzie. Zyskał ponadto...
15/10/2002
„Gazeta Wyborcza” - opinie i komentarze na temat francuskiej lewicy i prawicy w kontekście wyborów parlamentarnych. „Gazeta Wyborcza” („GW”) poświęciła znacznie więcej miejsca i uwagi niż inne polskie gazety wyborom parlamentarnym we Francji i co ciekawe samemu Jean-Marie Le Penowi. Być może ze względu na trwożący dla niej sukcesu „...