Ion Macovei

06/06/2010
1971   Ceauşescu wydaje grupę A. Şoltoianu KGB Andropowa. Pod przykrywką stowarzyszenia „Związek Krajowców” A. Şoltoianu prowadził działalność narodową, razem z A. Usatiukiem. Ówczesna działalność Şoltoianu miała na celu zachowanie tożsamości rumuńskiej w Besarabii. Zesłanie Şoltoianu w 1972 na 6 lat łagru, przed wyrokiem Szoltoianu...