Hubert Kozieł

21/06/2009
Działalność Radia Maryja była już wielokrotnie obiektem krytyki prowadzonej z pozycji lewicowo-liberalnych. Często była ona nietrafna, w złym guście i prowadziła w efekcie do dalszego utwierdzenia się fanów tej rozgłośni w ich fobiach. Rzadko kiedy zwracano natomiast uwagę na fakt przynależności toruńskiego radia do ideowego nurtu katolewicy....
14/04/2009
,,Syjoniści wypowiedzieli otwartą wojnę Rosji, Gruzja to mała bitwa w tej kampanii. Nie trzeba żadnemu Polakowi o narodowych poglądach tłumaczyć, że nasze miejsce nie jest w tej batalii po stronie Żydów i ich kukieł. Słowianie zawsze muszą się przeciwstawiać syjonizmowi dla zachowania wolności i niezawisłości, majątku własnego i państwowego, jak...
03/06/2007
,,Gazeta Wyborcza” od jakiegoś czasu prowadzi tragikomiczną krucjatę przeciwko jednemu człowiekowi – Jerzemu Targalskiemu (pseudonim Józef Darski). Intrygowało mnie czym zasłużył on sobie na ten ,,zaszczyt”? Od marksizmu przeszedł na prawicę. Działał w KORze, ,,Solidarności”, był przywódcą Liberalno Demokratycznej Partii ,,Niepodległość” - jednej...