Filip Stankiewicz

23/03/2010
Przesyłam przegląd opinii i argumentów świadczących bezpośrednio lub pośrednio o tym, że Instytut Pamięci Narodowej w obecnej formie dobrze wypełnia swoje zadania, a zmiana ustawy o IPN może jego działanie zakłócić, a wiele ważnych dla ustalenia prawdy o naszej historii działań całkowicie zablokować. Niezależna.pl publikuje list z protestem...
30/03/2009
W internecie są miliony artykułów, tylko niewielka część z nich jest naprawdę interesująca. Postanowiłem z tych uznanych przeze mnie za ciekawe tworzyć zbiory i je udostępniać. Spora część informacji nie traci aktualności po kilku dniach dlatego warto przejrzeć również wcześniej zamieszczane przeze mnie zbiory. Na pewno część Państwo znają,...
05/01/2009
Witam Państwa, Przesyłam garść informacji, w tym przykłady manipulacji medialnych. Moim zdaniem najlepszy sposób walki z oszustwami mediów to pokazanie takich przykładów jak największej liczbie Polaków (dlatego sądzę, że warto te przykłady rozpowszechnić wszelkimi dostępnymi kanałami). Zapewne część Państwo znają, dlatego wysyłam ich sporo,...