Ewa Ostrołęcka

12/07/2012
W roku 1965 z inicjatywy Andrzeja Czumy i kilku jeszcze osób wywodzących się, ze środowisk kombatanckich Armii Krajowej i WiN-u powstała idea skupienia i organizowania ludzi uważających, że dalsze trwanie totalitarnej dyktatury i milczenie społeczeństwa może doprowadzić do ostatecznego pogodzenia się z niewolą, utraty wiary i nadziei na odzyskanie...