Ekaterina Badmajewa

18/07/2012
Tadeusz Iwański, Grzegorz Jarosiński – rocznik IV, Jurij Kurstak – rocznik V, Katarina Vukašinović – rocznik X, Mikołaj Mazur – rocznik XI, Ekaterina Badmajewa 2012/2013 partia poglądy geneza ludzie poparcie MPC- Partidul Comuniştilor din...
06/06/2010
1971   Ceauşescu wydaje grupę A. Şoltoianu KGB Andropowa. Pod przykrywką stowarzyszenia „Związek Krajowców” A. Şoltoianu prowadził działalność narodową, razem z A. Usatiukiem. Ówczesna działalność Şoltoianu miała na celu zachowanie tożsamości rumuńskiej w Besarabii. Zesłanie Şoltoianu w 1972 na 6 lat łagru, przed wyrokiem Szoltoianu...