Edward Zyman

31/10/2007
Nakładem Polsko-Kanadyjskiego Instytutu Badawczego ukazała się książka dra Edwarda Sołtysa „Parlament na obczyźnie” , przedstawiająca dzieje i dokonania kanadyjskiego Oddziału Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedzmy na wstępie: książka bardzo potrzebna, stanowiąca ważny przyczynek do opisu świadomości politycznej polskiej diaspory w...