Dziwny

27/03/1983
W 23 numerze KOS-a (styczeń 1983) D. Warszawski wspomina o potrzebie powołania poza krajem jakiejś politycznej reprezentacji społeczeństwa polskiego, podając za przykład działalność Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu w czasie I wojny światowej lub obecną dyplomację palestyńską. Sami o tym pisaliśmy już pół roku temu (nr 7 lipiec 1982) i...
27/03/1983
Dziwny Nakładem TW i Kultury ukazał się elaborat J. Kuśmierka pt. „Stan Polski”. Każdy może zapoznać się z treścią omawianej rozprawy, gdyż jednocześnie czyta ją nasz ulubiony lektor RWE p. Chomiński. Należy zatem spodziewać się, że krąg odbiorców rozmaitych myśli p. Kuśmierka będzie wyjątkowo szeroki, o wiele większy niż grono czytelników naszego...