Dzikus Podziemia

27/08/1983
Dzikus Podziemia Obecnie za granicą całością propagandy na rzecz „S” kieruje Biuro Koordynacyjne „S” z siedzibą w Brukseli. Linia polityczna reprezentowana przez BK”S” jest nie tylko niezadowalająca, ale wręcz szkodliwa z punktu widzenia nurtu niepodległościowego naszej opozycji. Dzieje się tak z sześciu przyczyn: 1.) BK”S” musi unikać wszelkiego...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Czym jest „Solidarność Walcząca”? Na pytanie to musimy odpowiedzieć w sposób jasny i wyczerpujący, aby Czytelnicy nasi zrozumieli, iż TKK zarzucamy nie tylko błędną strategię (wybór celów walki) i szkodliwą taktykę (wybór metod walki), ale przede wszystkim pozostawanie pod naciskiem komunistycznych myśli, dogmatów, schematów – tj...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Posługując się hasłami (np. solidarność, niepodległość) i wykorzystując mity (np. symbol „S”) wprawdzie na krótko możemy zmobilizować nieświadome politycznie masy, ale powodujemy w ten sposób jedynie: - regres w rozwoju świadomości politycznej; - emocjonalne a nie racjonalne i w pełni świadome związanie się ludzi z ruchem oporu...
27/07/1983
Dzikus Podziemia W prasie i dyskusjach konspiracyjnych wiele się mówi o działalności społecznej, gospodarczej, samopomocowej itp. Duch nowego pozytywizmu wziął w jasyr charaktery bez politycznej odwagi i wyobraźni, ale za to o dużym politycznym doświadczeniu w przegrywaniu i zawieraniu nieudanych kompromisów z Czerwonym. Jest to o tyle zrozumiałe...
27/07/1983
Dzikus Podziemia Odzyskanie niepodległości w wyniku obaleniu ustroju komunistycznego w Polsce i wspólnej z innymi narodami Europy Wschodniej likwidacji imperium sowieckiego, budowy solidarności mieszkańców wszystkich baraków obozu i wypracowanie już dziś przyszłego porządku europejskiego – są celami M. Poleskiego i „N”. To nas łączy i zarazem...
27/04/1983
Dzikus Podziemia I. Wizja Samorządnej Rzeczpospolitej nie jest sprzeczne z ideą socjalizmu, a jej realizacja nie musi się kłócić z istniejącym ładem międzynarodowym! Jeżeli termin „Samorządna Rzeczpospolita” ma oznaczać – mówiąc językiem ludzkim i dla wszystkich zrozumiałym – republikę demokratyczną, to dlaczego pominięto w jej opisie jedną z cech...
27/03/1983
Historia polskich buntów przeciwko władzy komunistycznej jest przykładem mozolnego i długiego procesu usamodzielniania się czynnika społecznego – jego ewolucji od siły popierającej przemiany wewnątrz aparatu władzy (np. poparcie dla Gomułki) do siły niezależnej, walczącej z tą władzą o prawa dla narodu. W 1980 r. Solidarności nie interesowało (i...
27/02/1983
I. Pisanie o przyszłym rozwiązaniu kwestii radzieckiej, tj. dezintegracji imperium sowieckiego, wiele osób uważa za czas stracony na snucie fantastycznych marzeń. Być może jest to strata papieru i owe fantasmagorie nie na wiele się przydadzą, ale na ów problem należy spojrzeć nie tyle pod kątem bliskości rozpadu, co wypracowania takiej linii...
27/02/1983
Dzikus Podziemia Zwolennikom porozumienia czasów odnowy, wojny i normalizacji dedykujemy słowa M. Rakowskiego: „… opozycja wyszła już poza problematykę ściśle gospodarczą. Za kilka lat może okazać się, że wrosła ona głęboko w rzeczywistość polską i w związku z tym trzeba ją będzie tolerować jako zjawisko stałe. Powie ktoś, że taki rozwój wydarzeń...
24/10/1982
"Szansę na porozumienie oceniam jako coraz większą" Z. Bujak, KOS nr 11.   I. "Solidarność" nie była związkiem zawodowym lecz narodem polskim zorganizowanym w struktury niepaństwowe (pewien rodzaj systemu rad) i stojącym w opozycji do administracji partyjno-państwowej reprezentującej władzę zaborczą. Powstanie “S” dało więc początek...