Charles KING

07/06/2012
Dopiero na początku XVIII w., kiedy książe mołdowski Dumitru Kantemir stał się gwiazdą berlińskich i petersburskich salonów, istnienie państwa mołdawskiego zostało szerokie uznano przez wspólnotą międzynarodową. Mołdowa opuściła Związek Sowiecki 27 sierpnia 1991, jednakże jej wejście do ONZ następnego roku stało się podstawą narodzenia kwestii...