Bogdan Borusewicz

12/04/2003
Bill Ravotti na łamach „Pittsburgh Tribune-Review” nawiązując do tematyki poruszanej w artykule Pata Buchanana (OnP nr 6), polemizuje z przedstawicielem neokonserwatystów Jonaha Goldberga, który w „National Review” zarzucił m.in. Buchananowi antysemityzm. Jonah Goldberg z „National Review” i jego neokonserwatywni sojusznicy nie mają...