Austin Ruse

05/11/2008
W dniu 10 grudnia 2008 r ONZ będzie obchodzić 60-tą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przy tej okazji radykalne grupy pro-aborcyjne mają zamiar zgłosić Zgromadzeniu Generalnemu ONZ petycję w sprawie powszechnego prawa do aborcji. Największe, najbogatsze i najbardziej wpływowe grupy pro-aborcyjne planują atak na nienarodzone...