Andrzej Tichomirow

29/06/2003
Rozpad ZSRR jest podstawowym czynnikiem kształtowania się nowej sytuacji geopolitycznej na przestrzeni Eurazji. Nowe niepodległe państwa w ciągu ostatnich 12 lat budują własną politykę wewnętrzną i zagraniczną, jednak wpływ elit, struktury i przestrzeni kulturalnej dawnego imperium pozostaje w świadomości i oddziaływuje na realizację tej...