Anatolij Golicyn

02/12/2007
Nowe kłamstwa w miejsce starych, komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji. Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Tom Pierwszy Warszawa 2007 Tłumaczenia dokonano według pierwszego wydania: Anatoliy Golitsyn, New Lies for Old, New York 1984, Dodd, Mead & Company za zezwoleniem na publikację w języku polskim dla...