Alain Besançon

14/06/2012
W wszelkim postępem naukowym wiąże się niebezpieczeństwo nadużycia, wykorzystania go w sposób zły lub niemoralny. Ryzyko to jest największe w biologii i w medycynie, ponieważ są to dziedziny, które dotyczą i ciała człowieka, i jego osobowości. Z tą myślą rząd francuski powołał niedawno narodowy komitet konsultacyjny do spraw etyki w naukach...
03/02/2009
IMPERIUM ________________________________________________________________ Alain Besançon Jak zachować jedność imperium? Teraz, kiedy zgasły reflektory, kiedy ludzie znowu żyją w strachu i niepewności, wróćmy raz jeszcze do tego podstawowego pytania, wokół którego obraca się polityka sowiecka. Istnienie imperium zasadzało się na...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... ________________________________________________________________ ALAIN BESANCON SŁABOŚĆ I SIŁA ZSRS widziany oczami zachodnich obserwatorów, prasy i sowieckich oficjeli przedstawia obraz przyspieszonego rozkładu. Ruina gospodarcza, rozpad społeczny, pełzająca anarchia, bezsiła państwa - wszystko to wydaje się powiązane...
04/11/2008
INNA POLITYKA __________________________________________________________________________________________ ALAIN BESANCON Alain Besançon - urodzony w 1932 roku. Historyk i socjolog. Dyrektor ds. naukowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales) w Paryżu. Wybitny sowietolog o międzynarodowej sławie....
16/05/1990
INNA POLITYKA BESANCON - MICHNIKOWI Adam Michnik, który nie ukrywa, że postawił sobie za cel wniesienie do polskiego życia politycznego, skażonego niestety "jaskiniowym antykomunizmem", prawdziwie europejskich obyczajów, sam służy przykładem, wystrzegając się jak ognia atakowania dawnych, niedawnych i dopiero co przefarbowanych...