Adam F.Wojciechowski

14/06/2008
Istnieje na polskiej scenie społeczno-politycznej od momentu jego założenia (30.11. 1956), kiedy „Tygodnik Demokratyczny” (Nr 50, 1956 r.) , organ Stronnictwa Demokratycznego opublikował „Deklarację ideowo-programową ZMD”. Po raz pierwszy po wojnie społeczeństwo polskie mogło przeczytać w gazecie ogólnodostępnej, o cyrkulacji ogólnokrajowej, że...