Adam Balcer

06/03/2013
Informacje ogólne Bośnia i Hercegowina to federacyjne państwo położone na półwyspie bałkańskim. Bośnia i Hercegowina jest najbardziej zróżnicowanym pod względem etnicznym, religijnym i narodowościowym państwem, spośród tych powstałych po rozpadzie Jugosławii. Trzy główne grupy ludności to Bośniacy (Muzułmanie), Serbowie i Chorwaci. Językami...
14/05/2012
BOŚNIACY-MUZUŁMANIE   1891 Bosznjak Czasopismo wydawane przez młodą muzułmańską inteligencje. Jej redakcja opowiadała się za ideą „bosznjactwa”- autorstwa Benjamina Kallaya ministra finansów Austro-Węgier. Zakładała ona, że wszyscy mieszkańcy Bośni bez różnicy na wyznanie są jednym narodem-vBosznjakami(...
14/05/2012
SERBIA     Naczertanjie (Zarys) 1844 Garaszanin nazywany serbskim Bismarckiem był ojcem idei Wielkiej Serbii.Naczetanjie było wzorowane na „Planie” Franciszka Zacha będący na służbie ks.Adama Czartoryskiego. Zach zakładał, że Serbia odegra rolę Piemontu Południowej Słowiańszczyzny i stworzy...