Artykuły

04-11-2012
1984 rok 1 marca 1984 r. – zaczyna pracę Biuro Empirycznych Badań Socjologicznych przy Bułgarskiej Asocjacji Socjologicznej. 30 sierpnia 1984 r. – zamach bombowy w poczekalni dworca kolejowego Plowdiw, popełniony przez terrorystów tureckich. Ginie jedna kobieta, 42 osoby są ranni. 30 sierpnia 1984 r. – na parkingu lotniska w Warnie wybucha...
04-11-2012
Program polityczny Ataki został opisany w 20 punktach partii Ataka (20 точки на партия АТАКА) i schemacie programowym (Програмна схема). Partia posiada swoje własne czasopismo o tytule Ataka (AТАКА - БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК). Czasopismo powstało w 2005 r. Ponadto, ma swoją stronę w Internecie. W czasopiśmie porusza się równe tematy:...
04-11-2012
Francisa Fukuyamy Wielki Wstrząs, Politeja, Warszawa 2000   Alvin i Heidi Tofflerowie, Szok przyszłości, Trzecia fala (jest) i Powershift (Przejęcie władzy), Poznań 1998, 1996   (to są 3 pozycje)   Arnold Toynbee, Studium historii. PIW Warszawa 2000 Paul Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny - Rozkwit - Upadek. Przemiany...
04-11-2012
Metoda analizy  jak czynniki geograficzne wpływają na wybory polityczne   Interesy – potęga - przestrzeń – odległość   Decyzje wyznaczają: demografia, gospodarka np. surowce, etnologia, np. trybalizm, struktury i organizacja społeczna, kultura,  technologia, teren, np. zasoby wody, góry, wybrzeże, państwa lądowe i morskie...
04-11-2012
Geografia – dwa wyznaczniki: przestrzeń i działalność człowieka   1904 The Geographical Pivot of History  (Oś kontynentalna, patrz pdf)  3 m-ce później powstała Entente Cordial   Europa kształtuje się w obronie przed inwazjami nomadów. 3 okresy:   1. Epoka przedkolumbijska Europa izolowana (zamknięta w klatce) i...
04-11-2012
Heartland 1904 - 1919 i wewnętrzny półksiężyc Heartland po II wojnie światowej
04-11-2012
Wpływ Ratzla (teoria państwa) i Kjellena (nauka o przestrzeni)   Dwie grupy czynników geopolityki:   Macht und Raum   zależność między siłą a przestrzenią (wola i przestrzeń jako wyznaczniki polityki państwa) – u MacKindera były to - przestrzeń i działalność człowieka   Volk und Raum – lud i przestrzeń   Teza...
04-11-2012
Dwa wielkie systemy historiozoficzne: teoria cykli historycznych Oswalda Spenglera (1880- 1936) Der Untergang des Abendlandes teoria linearnej ciągłości rozwoju Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) A Study of History (1934-1954); krąg rozwojowy obejmuje fazy: 1) genezy, 2) wzrastania, 3) załamania, 4) dezintegracji (okres zaburzeń,...
04-11-2012
7 faz imperium według Carolla Quigleya: 1. skrzyżowanie (mixing), w Europie lata 370-750, 2. okres ciąży (gestatiori), w Europie VIII-X w., 3. ekspansja, 4. epoka konfliktu, 5. imperium światowe (obecnie? Lata 1990-te, wątpliwe, patrz dalej), 6. schyłek (teraz – dyskusja), 7. obca inwazja. Gdy cywilizacja wchodzi w stadium uniwersalne...
04-11-2012
Ludy syberyjskie w swoich okręgach autonomicznych Okręgi/narodowości 1989 2002 2010 Liczeb-ność 2002 Włada jęz. 2002 Liczeb ność 2010 Włada jęz. 2010     %   %...
04-11-2012
Okręgi federalne Km2 mln 1989 2002 2010 Spadek 2002/10 Spadek 1989/10 Rosjanie 2010 % Uralski 1,788 12,603 12,373 12,080 0,293 0,523 10,973 91,4...
01-11-2012
  2002 2010 Muzułmańskie narody tureckie spoza FR Azerowie 621.840   603.070 Turcy Meschetyńscy   95.672   105.058 Kazachowie 653.962    647.732...
31-10-2012
2 strategie dla Zachodu:   Rzymu - otwarcie dla barbarzyńców – przetrwanie kultury, którą asymilują zanim podbiją stary świat,   lub   Bizancjum – wykorzystanie przewagi technologicznej, walka, opór, 1000 lat dłużej i zniknięcie.   Strategia Bizancjum wymaga sojuszu z Niemcami, Japonią, wsparcia USA oraz rozszerzenia na...
31-10-2012
Artykuł w FA – 1993 i to jest przetłumaczone w Res Publice 2(65)/1994   Książka 1996   Tezy Huntingtona Najważniejsze różnice między narodami nie mają charakteru ideologicznego, politycznego czy ekonomicznego, lecz kulturowy. (plemię, naród itp.). Różnice między cywilizacjami są zasadnicze i niezmienne. Przy obecnej...
31-10-2012
Szkoła modernizacyjna – peryferie mają się modernizować naśladując Centrum i nie próbować drogi na skróty (komunizm), a osiągną ten sam poziom. Rozwój liniowy jak u Marksa Szkoła zależności – zależność powoduje przejmowanie nadwyżki przez Centrum i peryferia nigdy nie wydobycie się ze stanu zależności. (Gospodarka zależna i...
31-10-2012
 Słowianofile i Zapadnicy – jak modernizować Rosję – powrót do źródeł (wyimaginowanych) czy kopiowanie Zachodu (wesernizacja)   Słowianolife – filozofia, panslawiści – polityka i geopolityka – uzasadnienie ekspansji na Bałkany i zajęcie Konstantynopola, a więc zbrojnego podboju.  (patrz: Głębocki, Kresy Imperium, Arcana)....
31-10-2012
Elementy wspólne panslawizmu i eurazjatyzmu: Rosja jest jak kontynent – równa Europie – Danilewski Odseparować Rosją od wpływów zgnilizny – Zachodu – Uwarow Imperium jest ważniejsze od zjednoczenia Słowiańszczyzny - Tiutczew Rola prawosławia/Bizancjum i nihilizm katolicyzmu Mesjanizm Prekursorzy:  ...
31-10-2012
Podejście   Narodowe                                                     ...
30-10-2012
Partia 1990 1991 1994 1997 2001 2005 2009   BSP 211 106 125 58 DL = BSP+BZNS-AS+ Ekogłasnost[1] 48 83 40...
24-10-2012
  Rosjanie i ludność Federacji Rosyjskiej w mln 1989-2010   1989 % 1992 % 2002 % 2010 % Ubytek Rosja 120/147.342 81,5 148.514  ...
08-10-2012
Walka klanów:   1945 Foriş 1948 Lucreţiu Patraşcanu – komuniści krajowi 1952 Ana Pauker – moskiewscy  (przejmują władzę w 1948 i zwrot w 1949, patrz Izrael, akcja antysemicka w obozie)   1952 – 1965 okres Gheorghe Gheorghiu Deja – krajowcy, samodzielność wobec Moskwy   1958 – wycofanie wojsk sowiecki po poparciu...
06-10-2012
Dziś ukazuje się nowa książka prof. Andrzeja Nowaka, „Strachy i Lachy”. Autor stawia pytania kluczowe dla naszej tożsamości narodowej i wyrastającej z niej potrzeby wolności. Czy mamy pozostać sobą, zachować godność, czy przyjąć wybiórczą pamięć historyczną narzuconą przez władców kondominium i ich namiestnicze elity, by Europa była z nas...

Pages