Artykuły

30-11-2012
Pierwotnw siedziby by plemion ugrofińskich  Kraj Permski i Komi-Permski OA
29-11-2012
Podział administracyjny
28-11-2012
W nocy z 27 na 28 lutego 1933 roku został popalony Reichstag, co posłużyło za pretekst do odłożenia wyborów, które miały odbyć się 3 marca i mogły osłabić pozycję NSDAP oraz do wprowadzenia ustroju nazistowskiego. Jak zauważył Karol Marks, cytując Hegla, historia wprawdzie powtarza się, ale wydarza się „za pierwszym razem jako tragedia, za drugim...
28-11-2012
W dziejach rosyjskiej policji politycznej prowokacja, obok represji, jest głównym narzędziem działania. Oddział Ochrony Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku czyli Ochrana nie tylko sterował rewolucjonistami-agentami, dokonującymi zamachów, ale także używał ich w rozgrywkach wewnętrznych. FSB Putina wysadzała w Riazaniu i Wołgodońsku bloki z ich...
24-11-2012
  1926 w republ. % 1989 w republice % 2002 w republice % Poza 2002 Tot. 2002 2010 w Republ. % Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2] 2002...
23-11-2012
Rosja – kwesta narodowa   Obywatele – 137,9 mln  (142,6 - 2010 700 tys. obywatele innych krajów 4,1 mln odmówiło podania odpowiedzi na pytanie o obywatelstwo   Do 15 roku życia włącznie 16.119.700 (2010)   Od 16 roku życia – 118,7 mln   konieczność reemigracji – rezerwy tylko w AS i na Ukrainie (analiza tablic...
23-11-2012
We wł. Rep. 1926 w Republ. % 1989 w Republ. % 2002 w Republ. % Poza 2002 Tot. 2002 2010 w republice % Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2] 2002...
23-11-2012
  1989 2002 2010 2002  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego 2010  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego Władający danym językiem 2002 Władający danym językiem 2010 Liczebność danego narodu w 2010...
23-11-2012
We wł. Rep. 1959[1] lub 1926 w republ. % 1989 w Republ. % 2002 w Republ. % Poza 2002 Tot. 2002 2010 w Republ. % Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[2] 2002 Uczniowe[3] 2002...
21-11-2012
Władze BiH - walka nomenklatury belgradzkiej z muzułmańską - powstanie SDA i jej pierwotny program - początek rozpadu SK BiH - przyczyny rozłamu w SDA - wybory 1990 - rozpad BiH     Władze BiH   W interesującym nas okresie przewodniczącym Prezydium SK BiH byli: Abdulah Mutapcić (1988 - 29 czerwca 1989) i Nijaz Duraković (29...
21-11-2012
Władze chorwackie - dojście do władzy ekipy Ivicy Račana - propozycja programowa gen. Franjo Tudjmana - geneza HDZ - powstanie innych partii politycznych - wybory 1990 - niepodległość Chorwacji - HDZ w BiH    Władze chorwackie Zmiany we władzach następowały powoli. Okres titoizmu reprezentowali jeszcze przewodniczący Prezydium...
21-11-2012
Nomenklatura albańska - aspiracje i demonstracje albańskie - walka nomenklatury serbskiej i albańskiej - powstanie partii politycznych - paralelne państwo albańskie    Nomenklatura albańska   W omawianym okresie przewodniczącymi prezydium partii byli: Mahmut Bakalli (28 czerwca 1971 - 6 maja 1981), posiadający rodzinne...
21-11-2012
Władze serbskie - kwestia systemu wielopartyjnego - Rozbijanie Chorwacji - Wielopartyjność a kwestia albańska - powstanie partii politycznych o charakterze narodowokomunistycznym - powstanie SPS - SDS w Kninie i plany panserbskie - wybory serbskie i czarnogórskie 1990 - kryzys marcowy 1991 - rozłam w DS - oddziały paramilitarne opozycji i...
14-11-2012
We wł. Rep. 1926 % 1989 % 2002 % Poza 2002 Tot. 2002 2010 % Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2]2002 Tatarzy[3] Brak danych 1.575.361...
14-11-2012
Data Skupsztina Srbije 250 Skupsztina Federacije Predsednik Srbije Predsednik Federacije 1990 SPS 194 SPO 19 DS 7 SRSJ 2 DZVM 8 SDA 3   Miloszewić 65 Draszkowić 16   1990 Monte Skupsztina Czarnog. 125 SK 83 SRSJ 17 NS 13 SD12  ...
12-11-2012
REPUBLIKA SERBII - panorama polityczna   Autorzy: Piotr Kotomski - rocznik IV, uzupełniała Magdalena Mojduszka – rocznik V, Ewa Dominikowska, rocznik X, Pawlina Wasylenko 2012/2013, Mateusz Gralewski 2013/2014   Liczba ludności: 10 159 046 (2008), 7 261 000 (2011) – informacja World Bank – bez Kosowa http://data.worldbank....
12-11-2012
Rok 1986   Styczeń – zostaje zredagowana antyalbańska petycja przez „Komitet Obrony Wolności Myśli i Wypowiedzi” pod kierownictwem Dobricy Ćosicia, którą podpisało 200 intelektualistów związany z Komitetem, między innymi byli działacze PRAXIS. Petycja dotyczyła sytuacji Serbów w Kosowie. Zmieniono kierownictwo ostatniego liberalnego...
12-11-2012
I - Una Sana II - Posavina III - Tuzla IV - Zenica-Doboj V - Gorażdże VI - Środkowa Bośnia VII - Neretwa (Wschodnia Hercegowina) VIII - Zachodnia Hercegowina  IX - Sarajewo X - Herceg-Bosna W Bośni i Hercegowinie system partyjny jest mocno sfragmentaryzowany, z powodu wieloetniczności, tak naprawdę żadna partia...
12-11-2012
1983 – kampania przeciwko islamizacji (po odwilży 1982). 18 lipca – 20 sierpnia  1983 – proces 12 oskarżonych o próbę utworzenia islamskiej państwowości (Alija Izetbegović otrzymuje 14 lat więzienia, Omer Bechem – 15, inne działacze (inżynierowie, pisarzy, prawnicy – mniejsze wyroki). 1988 – zwolnienie Izetbegovicia i innych ofiar procesu...
12-11-2012
W ostatnich starciach serbsko-albańskich wywołanych spowodowaniem przez Serbów śmierci dwu albańskich chłopców (poszczuci psami utopili się skacząc do rzeki) zginęło co najmniej 28 osób (w tym na pewno 15 Albańczyków i 7 Serbów), a setki, w tym 55 żołnierzy KFOR, zostało rannych, spalono 16 cerkwi i 110 domów serbskich oraz meczety i domy...
12-11-2012
Republika e Kosovës (Republika Kosowa)   Kosowo - chronologia (do 2012) Powierzchnia: 10 908 km2 Liczba ludności (2007): ok. 2 100 000 Prezydent (od 2007, kadencja: 5 lat): Atifete Jehjade (od 07.04.2011) Premier (od 2006, kadencja parlamentu: 4 lata): Hashim Thaçi (Demokratyczna Partia Kosowa) 1945   3 września -...
12-11-2012
Republika e Kosovës (Republika Kosowa) Powierzchnia: 10 908 km2 Liczba ludności (2007): ok. 2 100 000 Prezydent (od 2007, kadencja:  5 lat): Atifete Jahjada (od 07.04.2011) Premier (od 2006, kadencja parlamentu: 4 lata): Hashim Thaçi (Demokratyczna Partia Kosowa)   Partia Siła...

Pages