Artykuły

20-04-2013
Kolory: zielony - język litewski używany w domu żółty - język polski używany w domu różowy - język białoruski używany w domu paski różnych kolorów - dwujęzyczność, przenikanie się obszarów dwu języków żółty z różowymi kreskami - język polski wyparł białoruski w latach międzywojennych
20-04-2013
Naczelnik Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego   8 Wydział – tajne dokumenty Zastępca naczelnika ds. politycznych Zastępca naczelnika Zastępca naczelnika ds. wywiadu agenturalnego Z-ca naczelnika - Naczelnik sekcji informacyjnej Zastępca naczelnika ds. zabezpieczenia materiałowo-technicznego...
18-04-2013
Głód – 1,8 mln   Równowaga za Sowieta   Żuż Stary – I sekretarz  Kunajew, Nazarbajew   Żuż Średni - premier   Żuż Młody – przewodniczący Sowietu     1986 grudzień 16-19 – zastąpienie przez Gorbaczowa Dinmuchameda Kunajewa ur. 1912  (1960-1962 i 1964-1986) przez Rosjanina Giennadij Kołbina (1986-...
27-03-2013
Liczba ludności na początku roku  Język   1979 1989 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2011 Wszyscy                 Mówią we własnym języku Liczba ludności na początku roku w...
27-03-2013
  Narodowość Litwini Polacy Rosjanie Białorusini Ukraińcy Żydzi Niemcy Tatarzy Łotysze Cyganie Okręg Alituski/Olita 178919 3936 2358 832 393 16...
18-04-2013
Litwa - granice według różnych traktatów Według granicy z traktatu litewsko-bolszewickiego z 7 lipca 1920 (granica kończyła się w Sztabinie p. wyżej) Litwini w II RP źródło: Bronisław Makowski (Bronius Makauskas) Litwini w Polsce 1920-1939 Zasięg języka litewskiego w Prusach do 1897 r.
14-03-2013
Drogi z Turkmenii - projekt amerykański nowego szlaku jedwabnego Płn-Płd do Indii Gazociąg irański do Changiran i rosyjski z Turkmenbaszi do Samary Konkurencyjne drogi z Turkmenistanu przez Afganistan lub Iran  
12-04-2013
Prowincja RAZEM Łotysze W domu po łotew. % Po ros. % Nie podali % Rosjanie W domu po ros. po łotew. Nie podali Polacy Po polsku Po ros. Po łotew. Biało-rusini Po ros. Po łotew Vidzeme   211.309 184.134 170.781   2....
07-04-2013
Struktura narodowa Dyneburga w 2010 roku Naród Liczba % Rosjanie 12.182 42,72 % Łotysze   9.494 33,29 % Polacy   3.673 12,88 % Białorusini   1.898 6,66 % Ukraińcv      411 1,44...
01-04-2013
Zmiany struktury narodowej 1935 - 2011 i obywatelstwo w 2010 r.   Naród 1935 % 1989 % 2000 % 2011 % 2010 Obywatele 2010     85% Nieobywatele 2010     15% Obywatele  wł. kraju[1] Łotysze 1.472.612 75,5 1.387.757...
24-03-2013
Hydraty metanu - złoża metanu zamrożone z wodą znajdujące się pod osadami morskimi, blisko powierzchni, czasami bryły leżą na dnie morskim. Podgrzane uwalniają gaz. Nowa technologia. Wraz z gazem łupkowym hydraty metanu mogą wyeliminować gaz naturalny jako najważniejsze źródło tego surowca. 13 marca dokonano udanej próby wydobycia...
24-06-2012
Tabela 1. Ludność Estonii w latach 1989 i 2009       1934   1989 2009 Zmiany 2009 do 1989   liczba osób   w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. Estończycy 992.520 88,1 963,281...
27-03-2013
Miejsce w systemie połączeń  
27-03-2013
  PROWINCJE ESTONII POD WZGLĘDEM NARODOWOŚCI ORAZ OBYWATELSTWA                                       1989    ...
27-03-2013
Rosyjski system gazociągów i ropociągów na zapleczu Chin - obecne i przyszłe połączenia z Chinami - integracja systemów (brak trasy gazociągu Ałtajskiego omijającego Mongolię i bezpośrednio łączącego się z Chinami) Tu widać trasę projektowanego gazociągu Ałtajskiego łączącego się w stolicy Sinkiangu Urumczi z  gazociągiem z...
25-03-2013
Gdy 23 listopada 2003 roku szef rosyjskiego MSZ Igor Iwanow negocjował z Szewardnadze jego odejście i otwierał drogę do władzy Micheilowi Saakaszwilemu, który wówczas deklarował: „Razem z Rosją możemy postawić Gruzję na nogi”, w Moskwie nie sądzono, iż kraj faktycznie przejdzie do obozu USA i walka o jego powrót potrwa 10 lat.   Prezydenta...
12-03-2013
  Udział w rezerwach światowych Rezerwy krajowe wydobycie i zużycie własne Na ok. ile lat wystarczy przy danym wydobyciu Kraj Gaz ropa Gaz naturalny Ropa % % Rezerwy p. Możliwe wydobycie konsumpcja rezerwy Wydobycie 2010 Konsumpcja 2010...
22-03-2013
PARTIA POGLĄDY GENEZA LUDZIE POPARCIE LDS Liberalna Demokracija  Slovenije / Liberalna  Demokracja Słowenii / Partia liberalna, postkomuniści,  były komsomoł, za  rozdziałem kościoła  od  państwa, za ...
22-03-2013
Skład władz federalnych   Po Stipe Šuvarze (1988-1989) ostatnim przewodniczącym Prezydium KC SKJ został popierający Miloševicia Milan Pančevski z Macedonii (17 maja 1989-17 maja 1990). W maju 1989 roku w skład nowego Prezydium Jugosławii weszli: Janez Drnovšek ze Słowenii, Stipe Šuvar z Chorwacji, który...

Pages