Artykuły

18-05-2013
W wyborach w czerwcu 1992 roku - 99,5% głosów. 5 lat Od 1993 mianowany przez parlament Turkmenbaszą referendum w styczniu 1994 roku jego kadencję przedłużono do 2002 roku. 28 grudnia 1999 roku parlament ogłosił go dożywotnim prezydentem Saparmurat Nijazow ur. 1940, prezydent, premier, przewodniczący izby wyższej - Rady Ludowej 1991-2006, Neron...
17-05-2013
rok Ludność Czesi % Morawianie % Ślązacy % Słowacy % Niemcy[1] % Polacy % Cyganie % Węgrzy   2011[2] 10 562 214 6.732.104 63,7    522.474   4,9 12.231 0,1 149.140 1,4   18.772 0,3 39....
17-05-2013
Państwo      2011 strata[1]   2011 Ilość punktów % Czechy      1961       15.152          9.049 -   6.103   0,2 0,1 0,1 mniej Słowacja...
17-05-2013
Państwo      2011 strata[1]   2011 Ilość punktów % Czechy      1961       15.152          9.049 -   6.103   0,2 0,1 0,1 mniej Słowacja   1961     518.782    458.467 - 60....
13-05-2013
  1948 % 1981 % 1991 % 2002 % Język 2012 % Słoweńcy 1.350.149 97 1.712.445 90,5 1.727.360   1.631.363 83,1 1.723.434     Węgrzy      10.579 0,8      ...
25-03-2013
Beli Monastir - 24,1 proc. Serbów (1981) Pakrac - 38,4 proc. Serbów (1981) Vukovar - 31 proc. Serbów (1981) Petrinja - 37,6 proc. Serbów (1981)   Donij Lapac - 91,1 proc. Serbów (1981) Graczac - 72,3 proc. Serbów (1981) Knin -78,9 proc. Serbów (1981) Vojnić - 88,6 proc. Serbów (1981) Dvor - 80,9 proc. Serbów (1981) Virginmost -71,...
01-05-2013
Historię XXI wieku wyznacza rywalizacja o hegemonię światową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Zmiana pozycji Europy z centrum polityki międzynarodowej w peryferie nie oznacza jednak, że wydarzenia na morzach chińskich, czy w Zatoce Perskiej będą miały niewielki wpływ na naszą sytuację. Losy Polski i naszego regionu, rozumianego jako...
26-04-2013
Naród 1953 % 1961 % 1971 % 1981 % 1991 % 20.06.1994 % 1994 % 2001 % Macedończycy   860.699 66 1.000.854 71,2 1.142.375 69,3 1.279.323 67 1.328.187 65,3 1.288.330 66,5 1.378.687 66,4 1.297.981...
26-04-2013
Naród 1953 % 1961 % 1971 % 1981 % 1991 % 20.06.1994 % 1994 % 2001 % Macedończycy   860.699 66 1.000.854 71,2 1.142.375 69,3 1.279.323 67 1.328.187 65,3 1.288.330 66,5 1.378.687 66,4 1.297.981...
23-06-2012
   1 Marek Borowski [syn Adolfa Bermana]    2 Piotr Blass    3 Józef Blass    4 Włodzimierz Brandwajn    5 Elżbieta Bielska    6 Barbara Bodalska    7 Danuta Białoskórska    8 Wojciech Babicki    9 Bronek Bartosiewicz   10 Sewek Blumsztajn...
22-04-2013
Rusyfikacja – 22 proc. mieszkańców stolicy Kirgizami, rusyfikacja elit i inteligencji   Podział na klany północne z Czui i Biszkeku i południowe – Osz i Dżalalabad. Zaburzenie równowagi – „rewolucja”. Równowaga – „demokracja” Akim – oficjalnie gubernator – faktycznie szef klanu w regionie   Demokratyczny Ruch Kirgistanu – front...
21-04-2013
Macedonia (geograficzna) w roku 1912
21-04-2013
Warianty granic Albanii dyskutowane na Konferencji Wielka Albania Proponowany przez nacjonalistów albańskich podział Macedonii  
08-02-2013
Liczby wskazują procent ludności albańskiej w poszczególnych gminach. Rok 2002 Kolor czerwony - większość albańska Kolor zielony - większość turecka Kolor żółty - większość macedońska  Kolor niebieski - brak większości danej narodowości Skopje Albańczycy w Macedonii — statystyka (dane z 2002):   Powyżej 70%...
21-04-2013
Narodowość 1945 % 1989 % 2011 % Język Islam 56,7 Bektaszi – 2,09 Katolicy 10,53 Prawosławni 6,75 Ateiści 2,5 Odmó-wili Nie zaznaczyli Albańczycy 1.075.500 95,9 3.117.601 98 2.312.356 82,58 2.765.610 1.587.608 58.628...
17-04-2013
Departament Bezpieczeństwa Państwa (Departamentul Securităţii Statului – DSS), zwany popularnie Securitate, w skrócie Secu.   Od 1967 roku Departamentul Securităţii Statului podlegał Radzie Bezpieczeństwa Państwa (Consiliul Securităţii Statului), stanowiącej część MSW. W 1978 roku Radę zniesiono i DSS stało się integralną częścią MSW....
18-04-2013
System służb bezpieczeństwa i różnice wewnętrzne - SDB  Serbii - SDB Kosowa - SDB Wojwodiny - SDV Słowenii - SDS Chorwacji -  SDS BiH    System służb bezpieczeństwa i różnice wewnętrzne   Organem nadzorującym wszystkie cztery typy tajnych służb na poziomie władz federalnych był organ Prezydium Jugosławii - Związkowa...
19-04-2013
Okres W składzie NKWD - Ludowy Komisariat SW/MSW Bezpieka samodzielna przy Radzie Komisarzy Ludowych czyli rządzie lub jako ministerstwo lub przy Ludowym Komisariacie Obrony NKO/MON (wojskowa) Bezpieka przy Politbiurze KC KPZS 7.12.1917   WCzeka/Czeka  (tu INO) - Всероссийская чрезвычайная...
19-04-2013
KGB Litwy KGB[i]          1954 SB[ii] od 1977 StB    ref. 1988 ABS[iii] od 1972 KDS[iv] 1967 DSS   Kolegium KGB Szefowie wyw. I kontr. SB, pods. stanu     Kolegium DS Kolegium DSS...
20-04-2013
ГРУ ГШ ВС России - Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации GRU – Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije – Główny Zarząd Wywiadu jest wywiadem wojskowym, obecnie całkowicie samodzielnym. Od 1997 roku szefem jest Walentin Korabielnikow, wojskowy, 20 lat w GRU, poprzednio zastępca (1992-1997),...
15-04-2013
Saman Depe, Jolotan, Dauletabad Droga do Rosji - Aleksandrow Gai - stacja wiodąca do Samary i "Przyjaźni" System rurociągów Turkiestanu i Azji Zachodniej oraz Rosji Płd. i Kaukazu Projekt Gwadar i położenie geopolityczne Wersja USA Obszar konfliktu: Gwdar - Hanbantota-Sonadia (izolacja Indii, które z opcji prorosyjskiej...
15-04-2013
Obszar ewentualnych działań na Oceanie Indyjskim  Hambantota - największy port Cejlonu jest budowany przez Chiny (1,5 mld dolarów), w marcu zostanie uruchomiony port lotniczy Mahinda Radżapaksa wybudowany przez Chiny (pożyczka 209 mln). WE wrzeżniu 2012 roku minister obrony Chin Liang Guanglie odwiedził Sri Lankę i proponował...

Pages