Artykuły

26-04-2013
Naród 1953 % 1961 % 1971 % 1981 % 1991 % 20.06.1994 % 1994 % 2001 % Macedończycy   860.699 66 1.000.854 71,2 1.142.375 69,3 1.279.323 67 1.328.187 65,3 1.288.330 66,5 1.378.687 66,4 1.297.981...
26-04-2013
Naród 1953 % 1961 % 1971 % 1981 % 1991 % 20.06.1994 % 1994 % 2001 % Macedończycy   860.699 66 1.000.854 71,2 1.142.375 69,3 1.279.323 67 1.328.187 65,3 1.288.330 66,5 1.378.687 66,4 1.297.981...
22-04-2013
Rusyfikacja – 22 proc. mieszkańców stolicy Kirgizami, rusyfikacja elit i inteligencji   Podział na klany północne z Czui i Biszkeku i południowe – Osz i Dżalalabad. Zaburzenie równowagi – „rewolucja”. Równowaga – „demokracja” Akim – oficjalnie gubernator – faktycznie szef klanu w regionie   Demokratyczny Ruch Kirgistanu – front...
21-04-2013
Warianty granic Albanii dyskutowane na Konferencji Wielka Albania Proponowany przez nacjonalistów albańskich podział Macedonii  
21-04-2013
Macedonia (geograficzna) w roku 1912
21-04-2013
Narodowość 1945 % 1989 % 2011 % Język Islam 56,7 Bektaszi – 2,09 Katolicy 10,53 Prawosławni 6,75 Ateiści 2,5 Odmó-wili Nie zaznaczyli Albańczycy 1.075.500 95,9 3.117.601 98 2.312.356 82,58 2.765.610 1.587.608 58.628...
20-04-2013
Głód – 1,8 mln ofiar, represje, bunty, zniszzeie społeczeństwa tradycyjnego   Równowaga za Sowieta   Żuż Stary – I sekretarz  Kunajew, Nazarbajew   Żuż Średni - premier   Żuż Młody – przewodniczący Sowietu    1986 grudzień 16-19 – zastąpienie przez Gorbaczowa Dinmuchameda Kunajewa ur. 1912  (1960-...
20-04-2013
Kolory: zielony - język litewski używany w domu żółty - język polski używany w domu różowy - język białoruski używany w domu paski różnych kolorów - dwujęzyczność, przenikanie się obszarów dwu języków żółty z różowymi kreskami - język polski wyparł białoruski w latach międzywojennych
20-04-2013
ГРУ ГШ ВС России - Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации GRU – Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije – Główny Zarząd Wywiadu jest wywiadem wojskowym, obecnie całkowicie samodzielnym. Od 1997 roku szefem jest Walentin Korabielnikow, wojskowy, 20 lat w GRU, poprzednio zastępca (1992-1997),...
20-04-2013
Naczelnik Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego   8 Wydział – tajne dokumenty Zastępca naczelnika ds. politycznych Zastępca naczelnika Zastępca naczelnika ds. wywiadu agenturalnego Z-ca naczelnika - Naczelnik sekcji informacyjnej Zastępca naczelnika ds. zabezpieczenia materiałowo-technicznego...
19-04-2013
KGB Litwy KGB[i]          1954 SB[ii] od 1977 StB    ref. 1988 ABS[iii] od 1972 KDS[iv] 1967 DSS   Kolegium KGB Szefowie wyw. I kontr. SB, pods. stanu     Kolegium DS Kolegium DSS...
19-04-2013
Okres W składzie NKWD - Ludowy Komisariat SW/MSW Bezpieka samodzielna przy Radzie Komisarzy Ludowych czyli rządzie lub jako ministerstwo lub przy Ludowym Komisariacie Obrony NKO/MON (wojskowa) Bezpieka przy Politbiurze KC KPZS 7.12.1917   WCzeka/Czeka  (tu INO) - Всероссийская чрезвычайная...
19-04-2013
  KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    reforma 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS   2 Zarząd od 1982 roku II Zarząd Główny Kontrwywiad II Departament II Zarząd Główny Kontrwywiadu –...
19-04-2013
KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    ref. 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS   III Zarząd Główny (gławka od 1982) Kontrwywiad wojsk. Wojskowa Służba Wewnętrzna WSW podlegała MON III Zarząd SNB...
19-04-2013
KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    ref. 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS 5 Tarnyba Kotrwywiad ideologiczny – nacjonalizm i działalność antysowiecka V Zarząd (1967-26.09.1989) - Walka z dywersją...
18-04-2013
Głód – 1,8 mln   Równowaga za Sowieta   Żuż Stary – I sekretarz  Kunajew, Nazarbajew   Żuż Średni - premier   Żuż Młody – przewodniczący Sowietu     1986 grudzień 16-19 – zastąpienie przez Gorbaczowa Dinmuchameda Kunajewa ur. 1912  (1960-1962 i 1964-1986) przez Rosjanina Giennadij Kołbina (1986-...
18-04-2013
Litwa - granice według różnych traktatów Według granicy z traktatu litewsko-bolszewickiego z 7 lipca 1920 (granica kończyła się w Sztabinie p. wyżej) Litwini w II RP źródło: Bronisław Makowski (Bronius Makauskas) Litwini w Polsce 1920-1939 Zasięg języka litewskiego w Prusach do 1897 r.
18-04-2013
System służb bezpieczeństwa i różnice wewnętrzne - SDB  Serbii - SDB Kosowa - SDB Wojwodiny - SDV Słowenii - SDS Chorwacji -  SDS BiH    System służb bezpieczeństwa i różnice wewnętrzne   Organem nadzorującym wszystkie cztery typy tajnych służb na poziomie władz federalnych był organ Prezydium Jugosławii - Związkowa...
17-04-2013
Departament Bezpieczeństwa Państwa (Departamentul Securităţii Statului – DSS), zwany popularnie Securitate, w skrócie Secu.   Od 1967 roku Departamentul Securităţii Statului podlegał Radzie Bezpieczeństwa Państwa (Consiliul Securităţii Statului), stanowiącej część MSW. W 1978 roku Radę zniesiono i DSS stało się integralną częścią MSW....
15-04-2013
Saman Depe, Jolotan, Dauletabad Droga do Rosji - Aleksandrow Gai - stacja wiodąca do Samary i "Przyjaźni" System rurociągów Turkiestanu i Azji Zachodniej oraz Rosji Płd. i Kaukazu Projekt Gwadar i położenie geopolityczne Wersja USA Obszar konfliktu: Gwdar - Hanbantota-Sonadia (izolacja Indii, które z opcji prorosyjskiej...
15-04-2013
Obszar ewentualnych działań na Oceanie Indyjskim  Hambantota - największy port Cejlonu jest budowany przez Chiny (1,5 mld dolarów), w marcu zostanie uruchomiony port lotniczy Mahinda Radżapaksa wybudowany przez Chiny (pożyczka 209 mln). WE wrzeżniu 2012 roku minister obrony Chin Liang Guanglie odwiedził Sri Lankę i proponował...

Pages