Artykuły

27-08-1983
Dzikus Podziemia Posługując się hasłami (np. solidarność, niepodległość) i wykorzystując mity (np. symbol „S”) wprawdzie na krótko możemy zmobilizować nieświadome politycznie masy, ale powodujemy w ten sposób jedynie: - regres w rozwoju świadomości politycznej; - emocjonalne a nie racjonalne i w pełni świadome związanie się ludzi z ruchem oporu...
27-07-1983
Solidarnościowo – kościelna propaganda pacyfistyczna prowadzi do tego, że w czasie manifestacji, jak pisze TM 49/50, „Z reguły ludzie nie odbijali swoich katowanych kolegów”. Dlaczego tak się dzieje? Otóż własne tchórzostwo i wynikającą z niego bezsiłę podniesiono do rangi wzorca godnego naśladowania. Czci się męczenników, a nie bojowców. Ktoś...
27-07-1983
Dzikus Podziemia W prasie i dyskusjach konspiracyjnych wiele się mówi o działalności społecznej, gospodarczej, samopomocowej itp. Duch nowego pozytywizmu wziął w jasyr charaktery bez politycznej odwagi i wyobraźni, ale za to o dużym politycznym doświadczeniu w przegrywaniu i zawieraniu nieudanych kompromisów z Czerwonym. Jest to o tyle zrozumiałe...
27-07-1983
Henryk Pobożny „Bóg jest to zdechłe ścierwo, które smrodem swego rozkładu zatruwa cały świat”. Włodzimierz Ilicz Lenin 17 stycznia 1923 r. Agencja Ost – Express donosiła z Moskwy: „Moskwa. W Klubie Garnizonu moskiewskiego w obecności Trockiego i Łunaczarskiego odbyło się zebranie, na którym zainscenizowano posiedzenie trybunału politycznego...
27-07-1983
Turkuć Podjadek Jeśli ktoś w Polsce chce „załatwić” przeciwnika bądź konkurenta politycznego, używa nader prostego sposobu: w „wielkim zaufaniu” mówi do kilku napotkanych osób ocierających się o opozycję: „Wiesz właśnie dowiedziałem się z pewnego źródła, że X jest podobno: agentem, Żydem, manipulowanym przez UB, inspirowany, namierzany przez UB”...
27-07-1983
Leszek Morfeusz „Możemy realizować tylko program wschodni, ponieważ programem wschodnim Polska stoi i upada” J. Mieroszewski Ukazanie się w kraju wyboru artykułów J. Mieroszewskiego, nieżyjącego już dziś socjaldemokratycznego publicysty „Kultury” przeszło prawie niezauważalne. Nic dziwnego, skoro krajami publicyści zwykli egzaltować się traktatami...
27-07-1983
Dzikus Podziemia Odzyskanie niepodległości w wyniku obaleniu ustroju komunistycznego w Polsce i wspólnej z innymi narodami Europy Wschodniej likwidacji imperium sowieckiego, budowy solidarności mieszkańców wszystkich baraków obozu i wypracowanie już dziś przyszłego porządku europejskiego – są celami M. Poleskiego i „N”. To nas łączy i zarazem...
27-07-1983
Antoni Wichrzyciel „Wkraczają do nas po to, żeby nas zniszczyć czyli z walką, jaka od wieków wiecznych ktoś jeden nachodzi drugiego. A my zamiast podjąć tę walkę kwilimy, że oni nie pozwalają nam całować się w dupę!” J. Mackiewicz, „Droga Donikąd” Wszelka nadzieja na autentyczną demokrację w tym ustroju jest zwycięstwem kłamliwej propagandy, jest...
27-04-1983
Starszy sierżant Ozimek Zmierzchało. Wąskimi, leśnymi ścieżkami przedzierało się przez gęstwinę Lasku Bielańskiego pięć pokracznych sylwetek. To skradała się ekstrema na sabat pod dębem. Pierwszy wypełzł zza krzaka Cherlawiec, znany siewca niepokoju, miłośnik anarchii, poplecznik destrukcji. Drugi przybył Wątpliwiec, stale wahający się spec od...
27-04-1983
Dzikus Podziemia I. Wizja Samorządnej Rzeczpospolitej nie jest sprzeczne z ideą socjalizmu, a jej realizacja nie musi się kłócić z istniejącym ładem międzynarodowym! Jeżeli termin „Samorządna Rzeczpospolita” ma oznaczać – mówiąc językiem ludzkim i dla wszystkich zrozumiałym – republikę demokratyczną, to dlaczego pominięto w jej opisie jedną z cech...
27-03-1983
W 23 numerze KOS-a (styczeń 1983) D. Warszawski wspomina o potrzebie powołania poza krajem jakiejś politycznej reprezentacji społeczeństwa polskiego, podając za przykład działalność Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu w czasie I wojny światowej lub obecną dyplomację palestyńską. Sami o tym pisaliśmy już pół roku temu (nr 7 lipiec 1982) i...
27-03-1983
Dziwny Nakładem TW i Kultury ukazał się elaborat J. Kuśmierka pt. „Stan Polski”. Każdy może zapoznać się z treścią omawianej rozprawy, gdyż jednocześnie czyta ją nasz ulubiony lektor RWE p. Chomiński. Należy zatem spodziewać się, że krąg odbiorców rozmaitych myśli p. Kuśmierka będzie wyjątkowo szeroki, o wiele większy niż grono czytelników naszego...
27-03-1983
1.) Morderstwa w Szatila i Szabra uważamy za moralnie zbrodnicze, a politycznie za poważny błąd. Prosimy o uważniejsze czytanie Naszego pisma lub w ogóle o nie branie go do ręki. Morderstwa te nie były warunkiem przegnania ZSRR z Libanu, tj. naszego zwycięstwa, ale jego skutkiem ubocznym, podobnie jak kilka lat wcześniej skutkiem ubocznym...
27-03-1983
Historia polskich buntów przeciwko władzy komunistycznej jest przykładem mozolnego i długiego procesu usamodzielniania się czynnika społecznego – jego ewolucji od siły popierającej przemiany wewnątrz aparatu władzy (np. poparcie dla Gomułki) do siły niezależnej, walczącej z tą władzą o prawa dla narodu. W 1980 r. Solidarności nie interesowało (i...
27-02-1983
I. Pisanie o przyszłym rozwiązaniu kwestii radzieckiej, tj. dezintegracji imperium sowieckiego, wiele osób uważa za czas stracony na snucie fantastycznych marzeń. Być może jest to strata papieru i owe fantasmagorie nie na wiele się przydadzą, ale na ów problem należy spojrzeć nie tyle pod kątem bliskości rozpadu, co wypracowania takiej linii...
27-02-1983
I. „N” podobnie jak RRO jest zdania, że idea walki o niepodległość nie uzyskałaby obecnie pełnego poparcia większości. Stoimy zatem przed wyborem: świadomie wynajdywać bezskuteczne metody walki (gaszenie świateł, ruch spółdzielczy) i fałszywe cele (porozumienie, rozejm, honorowa kapitulacja), odpowiadające jednak aktualnemu poziomowi świadomości...
27-02-1983
Dzikus Podziemia Zwolennikom porozumienia czasów odnowy, wojny i normalizacji dedykujemy słowa M. Rakowskiego: „… opozycja wyszła już poza problematykę ściśle gospodarczą. Za kilka lat może okazać się, że wrosła ona głęboko w rzeczywistość polską i w związku z tym trzeba ją będzie tolerować jako zjawisko stałe. Powie ktoś, że taki rozwój wydarzeń...
24-12-1982
Przystępując w przyszłości do działalności pod wyżej podanymi hasłami pragnęlibyśmy jasno określić co przez nie rozumiemy, aby nie powstały żadne pomyłki bądź nieporozumienia związane z wieloznacznością tych terminów. WOLNOŚĆ Przez wolność rozumiemy nie tylko wolność korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i swobodę kształtowania się...
24-12-1982
Grupa komunistycznej inteligencji przerażona perspektywą upadku nie tylko ekipy Jaruzelskiego, ale również likwidacji ustroju demokracji socjalistycznej (rozwiniętej zresztą), a co za tym idzie przekreśleniem wszelkich nadziei na własną karierę polityczną (żegnaj władzo), postanowiła pouczyć Wronę jak skutecznie zwalczać „Solidarność”, jak odebrać...
24-12-1982
Zaznaczamy, że terminem podziemie określamy system tajnych organizacji, podczas gdy konspiracja to po prostu wszelka działalność niejawna, w rodzaju wydawniczej, kół samokształceniowych itp. Strajk powszechny, wyznaczony na 10 listopada, zakończył się całkowitą klęską, co zresztą przewidywaliśmy już wcześniej /”N” nr 10/. Nie oszukujmy się więc...
24-10-1982
I. Nie można odsuwać w nieskończoność wypracowania polskiej polityki – wschodniej – wobec Ukraińców, Białorusinów, Bałtów, – południowej – wobec Czechów, Słowaków, Rumunów, Węgrów i narodów bałkańskich, – niemieckiej – wobec narodu jako całości, obawiając się przeciwdziałania komunistycznej propagandy i polskich uprzedzeń narodowych (Ukraińcy –...
24-10-1982
"Szansę na porozumienie oceniam jako coraz większą" Z. Bujak, KOS nr 11.   I. "Solidarność" nie była związkiem zawodowym lecz narodem polskim zorganizowanym w struktury niepaństwowe (pewien rodzaj systemu rad) i stojącym w opozycji do administracji partyjno-państwowej reprezentującej władzę zaborczą. Powstanie “S” dało więc początek...
24-09-1982
Rozpatrzymy problem kierunków polityki zagranicznej, jakie należałoby obrać, aby zapewnić naszemu krajowi TRWAŁĄ niepodległość. Okres międzywojenny wykazał, że o ile w szczególnie sprzyjających okolicznościach (osłabienie Rosji) możemy odzyskać i utrzymać niepodległość (1920 – bitwa warszawska), o tyle zagraża jej stałe porozumienie Rosji z...
24-09-1982
Poniższy artykuł jest próbą prześledzenia koncepcji jakie pojawiały się w ub. półroczu w prasie opozycyjnej na temat zadań i celów „S” oraz opozycji demokratycznej, a w szczególności powolnego odchodzenia od idei porozumienia z komunistami ku idei utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i walki o niepodległość. I. Porozumienie z Wroną, czy...
24-07-1982
Podczas gdy komuniści usiłują nam wmówić, że musimy pozostać poddanymi ZSRR, gdyż w przeciwnym wypadku rewanżyści z Bonn zabiorą nam Śląsk, kiedy ugrupowania opozycyjne na ogół przemilczają sprawę naszych sojuszników na Wschodzie – Ukraińców i Bałtów, na południu – Czechów, Słowaków, Węgrów i Rumunów, na zachodzie – Niemców, fantazjując na temat...

Pages