Artykuły

02-09-1991
Od kilku miesięcy było jasne, że historia Gorbaczowa dobiega końca. Już od dawna za jego pośrednictwem nie można było kontrolować społeczeństwa sowieckiego, do tego stopnia gensek-prezydent był znienawidzony przez zwykłych ludzi. Pozostała mu tylko funkcja żebraka międzynarodowego, tym bardziej że próba wylansowania Jelcyna na Zachodzie zawiodła i...
06-05-1991
W 1878 roku, po antytureckim powstaniu, Bośnia i Hercegowina została zajęta przez Austro-Węgry, a anektowana w 1908 roku; bośniackim muzułmanom przyznano autonomię religijną (1909). W październiku 1918 parlament lokalny BiH-u zagłosował za zjednoczeniem się z Serbią. Organizacja Muzułmanów, założona przez Mehmeda Spaho w 1919 roku, domagała się...
01-04-1991
INNA POLITYKA Przemiany zachodzące w prosowieckim obozie w Polsce i jego rozpad na dwa zwalczające się skrzydła można rozpatrywać tylko na najniższym, krajowym poziomie, ignorując cały otaczający nas świat, ale można również zacząć analizę od poziomu najwyższego, który dotyczy stosunków Wschód - Zachód, następnie zejść do poziomu średniego, by...
01-09-1990
ZA GRANICĄ... ___________________________________________________________________________ JÓZEF DARSKI DLACZEGO KGB USUNĘŁO CEAUSCESCU? Rumunia w grze prowadzonej przez strategów sowieckich pełniła trzy role. Pierwotnie manifestacyjnie proklamowała swą niezależność od Sowietów, co z jednej strony miało potwierdzać zachodnie teorie o dezintegracji...
16-06-1990
INNA POLITYKA JÓZEF DARSKI KTO ZASTĄPI PARTIĘ KOMUNISTYCZNĄ Zmiany w partiach komunistycznych bloku sowieckiego i demonstracyjna rezygnacja z zasady "kierowniczej roli" powodują, że przekonanie jakoby komunizm już upadł, a nawet sam ustąpił przed demokracją, zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród intelektualistów. Czy jednak takie twierdzenie...
16-05-1990
INNA POLITYKA BESANCON - MICHNIKOWI Adam Michnik, który nie ukrywa, że postawił sobie za cel wniesienie do polskiego życia politycznego, skażonego niestety "jaskiniowym antykomunizmem", prawdziwie europejskich obyczajów, sam służy przykładem, wystrzegając się jak ognia atakowania dawnych, niedawnych i dopiero co przefarbowanych...
16-05-1990
Porozumienie Ponad Podziałami Mokotowska 58/4, 00-542 Warszawa Tel. 293411 Do Parlamentu PR Litwa ogłosiła swoją niepodległość. Moskwa czekała tydzień na reakcje świata. nie chodziło o słowa sympatii lecz o minimum faktów dokonanych: uznanie niepodległości Litwy przez inne rządy i wysłanie do Wilna ambasadorów. Rząd i Parlament RP, poza...
27-04-1990
Na pytanie: „Czy należy wierzyć w Gorbaczowa i przebudowę?”, jeden z polskich antykomunistów odpowiedział. „Nie wierzę w możliwość modernizacji imperium sowieckiego i zmianę jego charakteru z zagrażającego światu „imperium zła” w normalne, nawet opresyjne mocarstwo. Wierzę natomiast w Gorbaczowa, ponieważ uważam, że swymi reformami osłabi imperium...
08-12-1989
Moskwa jest dla Zachodu źródłem wiecznego rozczarowania. Jednak, mimo tych bolesnych nauczek, Zachód ciągle się łudzi, że Sowieci przyjmą europejskie reguły gry. Zbigniew Brzeziński, następca Kissingera na stanowisku szefa Rady Bezpieczeństwa, ubolewał w roku 1978, że "Związek Sowiecki pogwałcił własne zasady postępowania". Jakie zasady? W...
08-11-1989
Wywiad udzielony w 1988 roku w Londynie w 1988 roku Tadeuszowi Pawlickiemu, członkowi naszej grupy od 1978 roku, członkowi organizacji "Niepodległość" i pracownikowi jej techniki oraz opublikowany w zaprzyjaźnionym czasopiśmie "Baza" w listopadzie 1989 roku. Redakcja "Bazy" zaopatrzyła wywiad następującym" komentarzem: "Relacja Józefa Darskiego...
08-05-1989
(Wywiadu udzielili Witold Gadomski i Józef Darski) Red.: Wasze pismo wychodzi zapewne w niewielkim nakładzie i wielu czytelników tego wywiadu po raz pierwszy dowie się o Was. Rozpocznijmy więc od krótkiej prezentacji. B.: A jaki, Twoim zdaniem, nakład jest w naszych warunkach wysoki? Red.: W granicach 3-5 tysięcy, w przypadku pism...
27-04-1989
Monachium, dnia 22 grudnia 1988 r. Szanowny Panie! Zwrócono mi dzisiaj uwagę, że w tegorocznym sierpniowym numerze „Orientacji na prawo”, publikacji, która określa się jako pismo warszawskiego oddziału Liberalno-Deokratycznej Partii "Niepodległość", znajduje się w podpisanym pseudonimem Józef Darski Pana artykule pod tytułu „Piękna śmierć”...
10-02-1989
[Opracowanie Instytutu Bogomołowa] Społeczeństwa krajów Europy Wschodniej zaczynają zmieniać swoje oblicze. Podejmowane w tym regionie próby budowy socjalizmu stalinowskimi i neostalinowskimi metodami, odbywające się nie bez czynnego udziału strony radzieckiej, zakończyły się ślepym zaułkiem. Obecną sytuację charakteryzuje zaostrzenie...
10-02-1989
[Przygotowano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ZSRS, luty 1989 r.] Wspólnota państw socjalistycznych przeżywa, obecnie najtrudniejszy okres w całej swej powojennej historii. Szczególnie skomplikowana sytuacja powstała we wschodniej Europie. Chodzi o losy socjalizmu w szeregu krajów tego regionu, o przyszłość Układu Warszawskiego i podstawowe...
10-02-1989
[Przygotowano w Wydziale Zagranicznym KC KPZS, luty 1989] l. Nasze stosunki z państwami socjalistycznymi. w tym z sojusznikami w ramach Układu Warszawskiego, uległy znacznemu skomplikowaniu, wchodząc w krytyczny okres. Zapoczątkowany po kwietniu 1985 r. proces stopniowego opierania ich na zasadach równouprawnienia i wzajemnej odpowiedzialności...
10-12-1988
Komuniści posługują się nie tylko czołgami i propagandą. Ich trzecią bronią od początku istnienia Sowdepii jest DEZINFORMACJA. Ostatnio badania nad dezinformacją mają szansę stać się odrębnym działem sowietologii. By jaśniej zrozumieć czym jest owa dezinformacja, porównajmy ją z propagandą. Istnieją między nimi dwie zasadnicze różnice: -...
10-04-1985
Myśli staroświeckiego Polaka Piotra Wierzbickiego - (Wydawnictwo Głos) są bardzo ważną książką polityczną, która 1985 uderza w szereg mitów, jakimi żyje jeszcze opozycja. Autor Traktatu o gnidach obnażając opozycyjną nierzeczywistość, jednocześnie tworzy jednak mity nowe i popada w świat nowej fikcji politycznej. Od mniej więcej dwóch lat...
27-12-1983
Antoni Wichrzyciel W numerze 21-22 zamieściliśmy pierwszą część poniższego artykułu, w której przedstawiliśmy nasze poglądy na działalność polityczną Lecha Wałęsy. Obecnie przedstawiamy drugą jego część, dotyczyć ona będzie oceny polityki przywódców TKK. Prezentowane w poprzednim i obecnym numerze analizy polityki przywódców podziemnej „...
27-11-1983
Patrząc na rok 1918 z perspektywy ponownej walki o niepodległość i demokratyczne państwo polskie należy zapytać jakie doświadczenia związane z odzyskaniem Niepodległości w roku 1918 powinien przyswoić sobie niepodległościowiec roku 1983. Dyskusja, jeśli ma wskazywać drogę do niepodległości, a nie krążyć wokół badań historycznych, powinna dotyczyć...
27-10-1983
Antoni Wichrzyciel „Ale ja zawsze szedłem na zwycięstwo” Lech Wałęsa (11.12.81) Od początku wojny obserwujemy w opozycji polskiej kryzys przywództwa. Rozumie to już większość społeczeństwa, skoro w odpowiedzi na pytanie: „Kogo chciałbyś widzieć następcą Jaruzelskiego?” 53% odpowiada, że ktoś taki nie istnieje. (ankieta „PARIS MATCH” publikowana w...
27-08-1983
Leszek Morfeusz „Możemy realizować tylko program wschodni, ponieważ programem wschodnim Polska stoi i upada”. J. Mieroszewski. Stwierdziliśmy, że w interesie Polski NIE leży powstanie Rosyjskiej Federacji Demokratycznej, lecz niepodległych państw, które będą skłonne co najmniej do współpracy z Rzeczpospolitą Polską, albo utworzenia razem z nami...
27-08-1983
Dzikus Podziemia Obecnie za granicą całością propagandy na rzecz „S” kieruje Biuro Koordynacyjne „S” z siedzibą w Brukseli. Linia polityczna reprezentowana przez BK”S” jest nie tylko niezadowalająca, ale wręcz szkodliwa z punktu widzenia nurtu niepodległościowego naszej opozycji. Dzieje się tak z sześciu przyczyn: 1.) BK”S” musi unikać wszelkiego...
27-08-1983
Turkuć Podjadek Lejb Rosenschwantz ODPOWIEDŹ „OJCZYŹNIE” W piśmie „OJCZYZNA” nr 12 z dn. 15.05.83 r., reprezentującym narodowo-demokratyczną linię polityczną, którego dążenia niepodległościowe sprowadzają się do głoszenia, iż przyczyną nieszczęść Polski jest brak inteligencji katolicko-narodowej (tj. endeckiej), zaś całe zło wynika z panoszenia...
27-08-1983
Turkuć Podjadek W „N” 7 pisaliśmy, iż warunkiem wstępnym ogłoszenia strajku generalnego jest stworzenie ogólnokrajowej, opartej na federacji organizacji pełniącej w praktyce funkcje państwa podziemnego. Składałyby się nań dwie struktury: związkowo-państwowa obejmująca cały kraj, wszystkich przeciwników władzy i dysponująca własnym aparatem oraz...
27-08-1983
Dzikus Podziemia Czym jest „Solidarność Walcząca”? Na pytanie to musimy odpowiedzieć w sposób jasny i wyczerpujący, aby Czytelnicy nasi zrozumieli, iż TKK zarzucamy nie tylko błędną strategię (wybór celów walki) i szkodliwą taktykę (wybór metod walki), ale przede wszystkim pozostawanie pod naciskiem komunistycznych myśli, dogmatów, schematów – tj...

Pages