Artykuły

14-06-2012
INTELEKTUALIŚCI I SECURITATE   Wywiad z generałem Nicolae Pleşiţă[1]   Jak intelektualiści traktowali współpracę z wami?   Z początku nie zdawali sobie sprawy z naszej protekcji nad nimi. Myśleli, że ich śledzimy, co uwłaczało ich godności. Gdy zrozumieli, o co chodzi, nie tylko nie mieli zahamowań, ale nawet...
14-06-2012
Neapol. 5 stycznia 1977 Miłosz odparował elegancko wzmiankę o „Zniewolonym umyśle” w moim dzienniku. Ma oczywiście rację, że nie załatwi się sprawy jednym zdaniem: "książka świetnie napisana, lecz błędna, wydumana za biurkiem". Tę wymówkę przyjmuję z zawstydzeniem. Co nie przeszkadza, że biję się w piersi tylko za grzech skrajnej lakoniczności...
14-06-2012
Akcja mająca na celu poddanie polskiego społeczeństwa niesuwerennej władzy komunistów została od pierwszej chwili poprowadzona frontem bardzo szerokim. Tuż po 17 września 1939 roku na wschodnich obszarach państwa polskiego powstały ośrodki skupiające przedwojennych polskich działaczy komunistycznych. Jeden w Mińsku, wokół redakcji "Sztandaru...
14-06-2012
Ponad rok temu Kałużyński wrócił do Polski i związał się z ,.Nową Kulturą", literacką urzędówką reżymu. Wstrzelił się od razu w dobry genre: niby wielce krytyczny, wręcz napastliwy popularyzator lektur z Zachodu, tych, co nie czytujemy, bo u nas nie ma, ale o nich wiemy, bo głośno na świecie. W ten sposób stał się monopolistycznym pośrednikiem...
14-06-2012
Wokół "sztandaru postępu" skupiło się w tak trudnym dla narodu czasie zbyt wielu ludzi godnych lepszego losu, by można było przejść nad tym do porządku. Swoiście pojmowana postępowość stała się nie tylko przewrotnym hasłem, żetonem, za który można było sprzedać lub kupić prawie wszystko prócz czystego sumienia, zwykłego ludzkiego szacunku i...
14-06-2012
Słów parę o instytucji pokazów filmowych, bardzo interesującej. Zbiera się na nich elita. Jest to słowo pokraczne i mało precyzyjne, ale lepszego nie ma dla określenia zjawiska. W każdej złożonej społeczności elity są różne. W demokracjach elity współżyją, konkurują, zwalczają się, lecz w zasadzie ich wpływy są zrównoważone. W komunizmie elity są...
14-06-2012
Poniższy tekst nie pretenduje do roli wyczerpującej i wyważonej analizy poglądów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, jego celem jest zwrócenie uwagi na te wątki ich światopoglądu, które pozostają dziś - zwłaszcza przez marksistów - zapomniane. Kontynuatorzy dzieła Marksa przykrawają jego idee do dzisiejszych czasów i własnych przekonań. Przechodzą...
14-06-2012
 REFLEKSJE O POKREWIEŃSTWACH, ENCOUNTER, grudzień 1984 One fire drives out one fire; one nail, one nail. Shakespeare: Coriolanus Radykalny faszyzm Hitlera da się pojąć jedynie w jego powiązaniu z bolszewizmem i marksizmem. Prof. Emst Nolte, Frankfurter Allgemeine Zeitung (21 VII 1984) W maju 1913 roku dwudziestoczteroletni Austriak...
14-06-2012
Neapol, 27 lipca 1999 W dobrej i ważnej książce Andrzeja Paczkowskiego Od zafałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski znajduję passus, który posłuży mi idealnie jako odskocznia do tego, co mam do powiedzenia w związku z polskim wydaniem Czarnej księgi komunizmu. Paczkowski, pisząc o tematach objętych tabu w historiografii komunistycznej,...
14-06-2012
Wszystkie antyliberalne siły łączcie się przeciw wszystkiemu co liberalne Moeller van den Bruck   Traktowanie narodowego socjalizmu wyłącznie jako rewolty przeciwko rozumowi, jako irracjonalnego ruchu pozbawionego podstaw intelektualnych jest pospolitym błędem. Gdyby istotnie tak było, ruch ten byłby o wiele mniej niebezpieczny...
14-06-2012
[...] Chcąc utrwalić swoją władzę, reżimy komunistyczne wykroczyły poza jednostkowe zabójstwa i lokalne lub okolicznościowe masakry i uczyniły ze zbrodni masowej prawdziwy system rządów. To prawda, że z upływem czasu - po kilku latach w Europie Wschodniej i wielu dziesięcioleciach w ZSRR i w Chinach - terror utracił żywotność, reżimy...
14-06-2012
W wszelkim postępem naukowym wiąże się niebezpieczeństwo nadużycia, wykorzystania go w sposób zły lub niemoralny. Ryzyko to jest największe w biologii i w medycynie, ponieważ są to dziedziny, które dotyczą i ciała człowieka, i jego osobowości. Z tą myślą rząd francuski powołał niedawno narodowy komitet konsultacyjny do spraw etyki w naukach...
10-06-2012
Ks. Bajda Jerzy. Barański Marek. Ks. Bartnik Czesław. Bender Ryszard. Bożyk Paweł. Bugaj Ryszard. Cenckiewicz Sławomir. Chodakiewicz Marek Jan. Cichocki Marek. Czarzasty Włodzimierz. Dudek Antoni. Fedyszak-Radziejowska Barbara. Fotyga Anna. Gawin Dariusz. Giertych Maciej. Giertych Roman. Głębocki Henryk. Gontarczyk Piotr. Gowin...
09-06-2012
 SŁUŻBY SPECJALNE I UKŁAD POSTKOMUNISTYCZNY   „Istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć.”(1)   Mówiąc o agenturze, nie mam na myśli jedynie pozostałości UB, SB, tajnych służb LWP i oczywiście służb sowieckich. Chodzi mi o wszelkiego rodzaju tajne służby i organizacje tak pochodzenia...
09-06-2012
ZABEZPIECZENIA AGENTURALNE   „Maksyma: jeśli coś można wytłumaczyć na wiele sposobów, wybierz wytłumaczenie najprostsze - nie ma zastosowania, gdy w grę wchodzą działania służb specjalnych.”(1)   Pełnych i bezpośrednich dowodów na rzecz przypuszczenia o istnieniu jakiś jednolicie zaprojektowanych, centralnie koordynowanych i...
09-06-2012
WSCHODNIE WIATRY   „w pracy wywiadowczej tak się zwykle dzieje, że jeśli ktoś widzi, że ktoś inny działa i zaczyna patrzeć w drugą stronę, to ten działający uzna to za zachętę do jeszcze bardziej zuchwałego postępowania i będzie się tak zachowywał tak długo, póki nie dostanie po łapach lub w łeb.”(1)   Mówi Dubiński, bliski...
08-06-2012
Mniejszość rosyjska Ludność Mołdawii według spisu z 2004 r.   Ogółem % Rumuni / Mołdawianie 2636411 78,2 Ukraińcy 282198 8,4 Rosjanie  196557...
08-06-2012
Bułgarzy - Taraclia i Basarabeasca
08-06-2012
Serbowie według spisu z 1991 roku Miejsca koncentracji ludności serbskiej według spisu z 2001 i 2011 roku
08-06-2012
    1948 % 1981 % 1991 % 2002 % 2011 % Razem 5.936.223 100 7.729.236 100 8.110.906 100 7.498.001 100 7.186.862 100 Serbowie 4.651.819 80,2 5.972.661 77,3 6.616.917 80,3 6.212.838 82,9...
08-06-2012
Andrej Szelehau – rocznik V, Jakub Groszkowski IX, Husein Masmalijew X  Partia Siła Geneza Ludzie Program   SNS (Slovenská národná strana) 90-13,94%, 22 mandatów 92- 8%, 15 mandatów 94- 5,4%, 9 mandatów...

Pages