Artykuły

14-07-2012
- Pamiętam, że 24 czerwca odbywały się tradycyjne imieniny Jana Józefa Lipskiego i przy tej okazji, w jakimś osobnym pokoju, odbyła się krótka rozmowa na ten temat. Michnik i Kuroń zdecydowanie twierdzili, że tym razem władzy to się spokojnie uda. Odczekano sześć lat i to, że był kiedyś jakiś protest, straciło jakiekolwiek znaczenie. (Rzeczywiście...
14-07-2012
[...] 17 grudnia o szóstej rano przed dworcem w Gdyni oddziały wojskowe strzelały do tłumu usiłującego wedrzeć się do gmachu prokuratury. O dziesiątej oddziały wojskowe strzelały do ludzi przed gmachem prezydium MRN. Trwała nadal strzelanina przed Stocznią Gdyńską, Pochody zdesperowanych robotników rozpraszała milicja, wyłapywano ludzi z ulicy,...
14-07-2012
Jacek Kuroń i Jacek Żakowski ułożyli książkę o PRL: „dla ludzi, którzy PRL nie znali lub pamięcią sięgają zaledwie przedostatniej dekady". Na okładce czytamy: „Ta książka jest nie tyle pamiętnikiem czy - nie daj Boże! - podręcznikiem, ile rodzajem ilustrowanego przewodnika po PRL-owskim półwieczu, po którym oprowadza czytelników Jacek Kuroń:...
14-07-2012
Liczba ludności Naddniestra w 1989 roku                                              - 750 tys. Liczba ludności Naddniestra...
12-07-2012
W roku 1965 z inicjatywy Andrzeja Czumy i kilku jeszcze osób wywodzących się, ze środowisk kombatanckich Armii Krajowej i WiN-u powstała idea skupienia i organizowania ludzi uważających, że dalsze trwanie totalitarnej dyktatury i milczenie społeczeństwa może doprowadzić do ostatecznego pogodzenia się z niewolą, utraty wiary i nadziei na odzyskanie...
12-07-2012
Mijają lata, które pokazują, że naród nasz w dalszym ciągu nie ma nic do powiedzenia i do decydowania w swoich najistotniejszycb sprawach. Lata tym dłuższe, że przypadają na okres wielkiego rozwoju ekonomicznego narodów, które mogą pracować i tworzyć samodzielnie, z pożytkiem dla siebie i dla innych.   Dlaczego mogą to również czynić narody...
12-07-2012
I. Władza biurokracji Według oficjalnej doktryny, żyjemy w kraju socjalistycznym. Teza ta opiera się na utożsamieniu państwowej własności środków produkcji z własnością społeczną. Akt nacjonalizacji przekazał przemysł, transport, banki na własność społeczeństwu, a stosunki produkcji oparte na własności społecznej są ex definitione...
12-07-2012
Ferment w ruchu komunistycznym. Antyizraelskie stanowisko Kremla i zaostrzenie kursu wobec kultury wywołało w ZSRR sprzeciwy intelektualistów pamiętających względny liberalizm chruszczowowski. Na wieloletnie więzienie skazano głównych dysydentów, co jednak nie zahamowało ruchu obrony praw człowieka. W ZSRR pojawiły się pierwsze "samizdaty"...
04-07-2012
Gdy tylko pojawia się jakaś sprawa ważna dla elit III RP, a zwłaszcza na linii kondominium–Centrum, okazuje się, że rozwikłanie jej powierza się ludziom ze środowiska sowieckiego desantu wschodniego. Czy to znaczy, że inni nie są godni zaufania lub nie potrafią zaciemnić dochodzenia, zatuszować złodziejstwa, zbrodni czy zdrady? Oczywiście potrafią...
04-07-2012
CZARNOGÓRA – panorama polityczna   Rafał Sadowski/Kamila Wajszczuk/Arthur Baryss/Jury Padhajski (2010)/Andrij Ljubka (2012)/Oleksandr Sokyrko (2014) /Karolina Borowiec (2015)/ Agnieszka Kawczyńska (2016)   Partia Ludzie Wybory Pogląd Geneza ku Demokratyczna Partia Socjalistów...
24-06-2012
Tabela 1. Ludność Estonii w latach 1989 i 2009       1934   1989 2009 Zmiany 2009 do 1989   liczba osób   w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. Estończycy 992.520 88,1 963,281...
23-06-2012
Mija 37 rocznica WYDARZEŃ MARCOWYCH. Na ich temat opublikowano kilkadziesiąt książek i prac. Większość w duchu zgodnym z „politycznie poprawną” oceną Wydarzeń, jako zrywu studentów pod przywództwem jedynego, słusznie działającego ośrodka politycznego, dowodzonego przez Adama Michnika. Jest kilka prac czysto chronologicznych, opierających się na...
23-06-2012
Właściwie wówczas, 8 marca, miałam bardzo blade pojęcie o tym, co się szykuje. Odczuwałam tylko duszną atmosferę, miałam to poczucie co wszyscy, że jest nieznośnie i że coś musi się zdarzyć, bo dalej tak nie może być.   Z faktów – pamiętam zapowiedziane przez prasę ostatnie przedstawienie „Dziadów” w reżyserii Dejmka. Rzecz niesłychana nie...
23-06-2012
- Czy zimą roku 1968 coś wskazywało na to, że Polska stanie się widownią masowych manifestacji studentów przeciwko cenzurze i propagandowym kłamstwom?   - Ja sam odebrałem sygnał, że będzie się coś działo, w bardzo dziwnej formie, spotkał mnie mianowicie mój dawny patron adwokat Jerzy N., znany ze swoich partyjnych powiązań i odbył ze mną...
23-06-2012
[...] Często stroną inicjującą tego rodzaju [ze Stasi] wymianę informacji była właśnie strona polska. Przykładowo w listopadzie 1978 r. do centrali w Berlinie nadeszła tajna przesyłka z ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie, zawierająca dokładne dane personalne 91 opozycjonistów, m.in. Konrada Bielińskiego, Bogdana Borusewicza, Andrzeja Celińskiego,...
23-06-2012
I. ŚWIAT WYOSOBNIONY. GENEZA GRUPY Jeśli przyjrzeć się składowi osobowemu grupy "komandosów", dwie przynajmniej oczywistości narzucają się w sposób niezwykle jaskrawy. Jest to po pierwsze szczególny charakter środowiska społecznego, z którego się oni wywodzą, jest to po drugie, szczególny charakter ich składu narodowościowego. Co się tyczy...
23-06-2012
   1 Marek Borowski [syn Adolfa Bermana]    2 Piotr Blass    3 Józef Blass    4 Włodzimierz Brandwajn    5 Elżbieta Bielska    6 Barbara Bodalska    7 Danuta Białoskórska    8 Wojciech Babicki    9 Bronek Bartosiewicz   10 Sewek Blumsztajn...
22-06-2012
„Tak łatwo wzbudzić nienawiść, tak trudno wskrzesić przyjaźń”   „Nazywajmy zawsze rzeczy po imieniu i drwijmy z takiej metody, choćby w szaty uczonych zmów przybranej, która z białego robi czarne, a dzień każe nazywać nocą.”   T. B. Syga, Fałszywi prorocy, Gazeta Ludowa z 23 grudnia 1945 r.     Niewykluczone, że pod...
17-06-2012
[...] Jacek Różański [Goldberg Józef] od 1952 r popadał w coraz większą izolację. Najpierw śmierć brata Jerzego [Goldberg Beniamin], potem wiadomość o rozstrzelaniu w Moskwie jego stryja [Goldberg Lejb - 1948] i brata żony pogłębia jego zły stan. Zaczął chorować. Podejrzewano raka żołądka.   Tymczasem efektem poczynań X Departamentu stała...
17-06-2012
Sprawozdanie komisji dla zbadania odpowiedzialności b. pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego. Komisja została powołana w dniu 10 grudnia 1956 r. w wyniku porozumienia ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego PRL, w następującym składzie:...
15-06-2012
I Istnieje pewien, ukształtowany może przede wszystkim przez prasę zachodnią, stereotypowy obraz wydarzeń politycznych w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Stereotyp ten jest niesłychanie rozpowszechniony zarówno w kraju jak i zagranicą. Przypuszczam, że ogromna większość osób interesujących się sprawami polskimi przedstawia sobie sytuację...
15-06-2012
I Liberalna koniunktura lat 1955 i 1956 została wykorzystana do przeprowadzenia dwóch ważnych i pożytecznych rzeczy na odcinku organizacji młodzieżowych. Jeszcze w r. 1955 zaczęto tworzyć Kluby Dyskusyjne młodej inteligencji, a w r. 1956 - wskutek umiejętnie prowadzonej kampanii propagandowej - zmuszono po dłuższych oporach ówczesne kierownictwo...
15-06-2012
VI Początki Klubu Krzywego Koła są ciemne. Powstał on w mieszkaniu Juliusza i Ewy Garzteckich, przy ulicy Krzywe Koło na Starym Mieście; takie jest proste pochodzenie wywołującej niekiedy różne fantastyczne domniemania nazwy klubu. Małżeństwo Garzteckich skupiło wokół siebie, na jesieni 1955 r., grupę znajomych, z którymi zaczęli odbywać...
15-06-2012
- W kierownictwie partii, zwłaszcza po śmierci Bieruta, walczące frakcje zaczęły się wzajemnie paraliżować. Ta walka znajdowała odbicie także w niższych ogniwach aparatu. W związku z tym instytucja, taka jak "Po Prostu", gdzie zespół chciał działać samodzielnie, uzyskiwała często niespodziewane możliwości w tym zakresie. Opracowaliśmy metodę...

Pages