Artykuły - Jerzy Targalski

17-05-2012
Csemadok: Organizacja ta jest kontrolowana przez byłe kadry komunistyczne. Na początku Csemadok chciano przekształcić w partię polityczną, która była by jedynym przedstawicielem mniejszości węgierskiej lecz na szczęście projekt ten nie został zrealizowany. W rzeczywistości Csemadok miał być bazą dla partii Együttélés. Duray powiedział, że baza...
17-05-2012
Początek orientacji narodowo-komunstycznej sięga okresu wiosny chorwackiej i ruchu masowego - masovni pokret, tzw. maspoku, który rozwinął się po upadku Rankovicia pod skrzydłami republikańskiego kierownictwa komunistycznego: Savki Dabčević-Kučar, premier (1967-1969), a później przewodniczącej KC SKH (1969 - 9 grudnia 1971), Pero Pirkera,...
07-05-2012
Bolszewicy zawsze starali się narzucić swój język przeciwnikowi, by zmusić go do posługiwania się nowomową i w ten sposób wyznaczyć korzystne dla siebie pole starcia, w którym ofiara skazana była na przegraną. Nie ma żadnej wojny polsko-polskiej. Nie walczą z sobą dwa polskie obozy – piłsudczycy i endecy – lecz strona polska broni się przed...
07-05-2012
Donald Tusk przekonuje, że życie na kolanach jest najlepszym wyborem. Grozi Rosją, jeśli nie wyrzekniemy się prawdy. Mamy nie tylko milczeć na temat raportu MAK-u, ale i w niego wierzyć, bo jak nie, to… wojna. Jakież to słowa sprowadzają według Tuska i reżimowych mediów niebezpieczeństwo wojny? Domaganie się wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej....
07-05-2012
Opozycja spodziewa się znów realnego zainteresowania Polską ze strony USA, łącząc z tym nadzieję na wyjście ze statusu rosyjsko-niemieckiego kondominium. Trudno przyjąć, by i w Moskwie nie zdawano sobie sprawy z takiej możliwości. Jak jej zapobiec? To nie jest trudne. Wystarczy obrzydzić Polakom NATO i USA pod hasłem walki z dominacją niemiecką...
07-05-2012
Kto jest odpowiedzialny za stalinizm? Z „Gazety Wyborczej” dowiedzieliśmy się, że Polska po 1945 r. nie znajdowała się pod okupacją, tylko była jakimś „państwem polskim”, czyli Polacy sami sobie zbudowali komunizm. Skoro nie dało się (na razie) obciążyć Polaków winą za zagładę Żydów, to przynajmniej niech będą „polskie obozy koncentracyjne” po...
07-05-2012
„Służba Bezpieczeństwa może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne. Ma za zadanie głęboko infiltrować istniejące gremia kierownicze tych organizacji na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także na szczeblach podstawowych, muszą być one przez nas operacyjnie opanowane. Musimy zapewnić operacyjne możliwości...
07-05-2012
Ostatniego dnia listopada Jarosław Kaczyński zapowiedział zorganizowanie 13 grudnia Marszu Niepodległości i Solidarności w obronie demokracji i wolności. W odpowiedzi Donald Tusk zagroził, że policja będzie „jeszcze bardziej zdecydowana, gdyby miało dojść do zakłócenia porządku publicznego”. Jeśli przypomnimy sobie wyczyny policyjnych prowokatorów...
07-05-2012
Jutro prof. Anna Pawełczyńska kończy 90 lat. Opowieść o życiu tej wybitnej polskiej socjolożki kultury znajdzie się w najbliższym numerze „Gazety Polskiej”. Ale i na tych łamach warto zastanowić się nad wyborami i dokonaniami Jubilatki. W mainstreamie nie będzie o tym ani słowa. Gdy we wrześniu 1939 r. jako młoda ochotniczka pracowała w...
07-05-2012
Wystarczy przeanalizować politykę kadrową PO i ośrodki biznesowe, które tę partię popierają, by zdać sobie sprawę, że ekipa Tuska nie jest samodzielna: rządzi, lecz nie sprawuje rzeczywistej władzy, czyli nie ustala reguł gry w państwie. PO wygrało wybory w 2007 i w 2011 r., utworzyło rząd i rządzi dotąd jedynie dlatego, że środowiska wywodzące...
07-05-2012
W walce Donalda Tuska z PiS-em chodzi o takie osłabienie partii Jarosława Kaczyńskiego, by już nigdy Czwarta RP nie zagroziła Trzeciej RP. Tusk robił, co mógł, od 2005 r., aby zagwarantować poczucie bezpieczeństwa siłom stojącym za kulisami, ale wciąż nie udało się mu ostatecznie pokonać przeciwnika. Przeciwko PiS-owi działały i działają...
07-05-2012
Człowiek wkracza powoli w wiek, w którym już czas spisywać wspomnienia o spotkanych ludziach i ich wyborach życiowych. Gdy byłem młody, uważałem się za bezkompromisowego i potępiałem każdy przypadek inteligenta wypatrującego tylko, komu by tu się sprzedać, by zapłacił więcej i pozwolił wygodniej się urządzić. Po latach zrozumiałem, że w III RP, by...
07-05-2012
W III RP grę sił politycznych zastępują często gry operacyjne służb specjalnych. Dlatego analiza sceny politycznej wydaje się niekiedy zwykłą stratą czasu. Należy raczej badać kulisy, gdyż historia po 1989 r. to głównie dzieje rywalizacji i sojuszy różnych sektorów służb. Jeśli rozumowanie to jest prawidłowe, rodzi się pytanie, jak rządy Platformy...
07-05-2012
Tajne służby wymagają kontroli, gdyż mają tendencję do wykraczania poza prawo i zamiast pilnować bezpieczeństwa państwa i obywateli, dobierają się do opozycji i chcą robić własne interesy. Mają też tendencję do usamodzielniania się i brania udziału w polityce, a nawet zagrażania rządzącym. Wydaje się jednak, że Donald Tusk postanowił zawrzeć ze...
07-05-2012
Dziś trochę o systemie, w którym żyjemy. Prof. Jadwiga Staniszkis wprowadziła pojęcie kontroli strukturalnej. Jest ono kluczem do zrozumienia, jak działa III RP. W komunizmie bezpieka dążyła do kontrolowania każdego obywatela i jego działania. Stan idealny osiągnięto w okresie stalinizmu. Jednak taka kontrola jest na dłuższą metę szkodliwa dla...
07-05-2012
Niedawno Adam Michnik wybrał się do Moskwy szukać sojuszników. W wywiadzie na portalu RIA Nowosti mówił m.in.: „Dziś nacjonalizm doskonale czuje się w Polsce… i na Węgrzech”. Naczelny „Gazety Wyborczej” skarży się, że Fidesz i Orbán „są tam teraz u władzy”. Oburza się też, „że i w Polsce słychać głosy, żeby też pójść w ślady Węgier”. Michnik...
07-05-2012
Na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami opozycji białoruskiej władza polska przedstawiła swoje propozycje przekupienia Łukaszenki. Unia w zamian za zwolnienie więźniów politycznych, ich rehabilitację i przeprowadzenie przez dyktatora nowych wyborów miałaby wzmocnić Łukaszenkę początkowo kwotą 1,5 mld euro. Propozycje te wywołały sprzeciw...
07-05-2012
30 listopada 1939 r. wojska sowieckie zaatakowały Finlandię, rozpoczynając wojnę zimową – Talvisota. Finowie stawili zdecydowany opór i faktycznie pokonali Sowiety. Utracili wprawdzie 10 proc. terytorium, ale uratowali niepodległość. Udowodnili w ten sposób, że wola walki przynosi większe korzyści niż służalstwo usprawiedliwiane przewagą wroga. Po...
07-05-2012
Mam poczucie bardzo logicznej kontynuacji od totalitaryzmu komunistycznego, poprzez rewizjonizm, który w Polsce był bardzo silny, do lewicowości propagowanej obecnie w Europie. W dziedzinie światopoglądowej jego hasłem wywoławczym jest m.in. poprawność polityczna – z prof. Anną Pawełczyńską, socjologiem kultury, rozmawia Józef Darski. Jak...
07-05-2012
29 kwietnia prof. Anna Pawełczyńska skończyła 90 lat. Ten piękny wiek nie jest rzadkością wśród Kresowiaków. Zadziwia natomiast jej siła woli i energia intelektualna. Cały czas jest nie tylko wnikliwym analitykiem życia duchowego narodu, ale stara się również popychać innych do walki o zachowanie podstawowych wartości – niezależności duchowej i...
07-05-2012
W czasach relatywizmu i dialektyki, kiedy za cechę nowoczesności i otwartości uważa się nie tylko brak granicy między dobrem i złem, ale gdy ten sam czyn uznaje się za zły lub dobry w zależności od jego sprawcy i momentu popełnienia, należy zadać pytanie, czy trwałe zasady postępowania są w ogóle ludziom potrzebne W świecie, w którym nie ma...
07-05-2012
Z bogatej tematyki „Głów Hydry” prof. Anny Pawełczyńskiej poświęconych zagadnieniom władzy totalnej i lumpenelitom chciałbym się zatrzymać tylko na jednym aspekcie – warunkach niezbędnych dla zbudowania ustroju totalitarnego, by zastanowić się, czy są one realizowane w III RP Tuska i partii rosyjskiej By władza mogła realizować interes własny i...
07-05-2012
Anna Pawełczyńska w zbiorze esejów „O istocie narodowej tożsamości” rozważa, jaki wpływ na obecną kondycję narodu miała likwidacja 75 proc. inteligencji i dokonanie przez Sowiety 200–300-tys. „desantu wschodniego”. Wyjaśniając, czym różniła się inteligencja narodów walczących o wolność od pracowników umysłowych w państwach niepodległych, stawia...
07-05-2012
Analizę wyborów i strategii partyjnej należy zacząć od opisu stanu społeczeństwa i dążeń większości głosujących, a nie od tego, kto ma rację, chyba że chce się żyć w rzeczywistości wirtualnej. Prawda nie ma żadnego znaczenia na wyborach, ale to, co większość za prawdę uważa. Jeśli wyborcy prawdę odrzucają, gdyż się jej boją, tym gorzej dla jej...
07-05-2012
Operacja smoleńska, polegająca na likwidacji Sztabu Generalnego WP, dowódców wykształconych i związanych z NATO oraz przywództwa politycznego (Jarosław Kaczyński miał przecież też lecieć) niekontrolowanego przez obce państwa oraz komunistyczną oligarchię i jej służby, dawała Rosji szeroko rozumiane korzyści z punktu widzenia interesów...

Pages