Artykuły - Jerzy Targalski

31-10-2012
Artykuł w FA – 1993 i to jest przetłumaczone w Res Publice 2(65)/1994   Książka 1996   Tezy Huntingtona Najważniejsze różnice między narodami nie mają charakteru ideologicznego, politycznego czy ekonomicznego, lecz kulturowy. (plemię, naród itp.). Różnice między cywilizacjami są zasadnicze i niezmienne. Przy obecnej...
31-10-2012
Szkoła modernizacyjna – peryferie mają się modernizować naśladując Centrum i nie próbować drogi na skróty (komunizm), a osiągną ten sam poziom. Rozwój liniowy jak u Marksa Szkoła zależności – zależność powoduje przejmowanie nadwyżki przez Centrum i peryferia nigdy nie wydobycie się ze stanu zależności. (Gospodarka zależna i...
31-10-2012
Elementy wspólne panslawizmu i eurazjatyzmu: Rosja jest jak kontynent – równa Europie – Danilewski Odseparować Rosją od wpływów zgnilizny – Zachodu – Uwarow Imperium jest ważniejsze od zjednoczenia Słowiańszczyzny - Tiutczew Rola prawosławia/Bizancjum i nihilizm katolicyzmu Mesjanizm Prekursorzy:  ...
31-10-2012
Podejście   Narodowe                                                     ...
30-10-2012
Partia 1990 1991 1994 1997 2001 2005 2009   BSP 211 106 125 58 DL = BSP+BZNS-AS+ Ekogłasnost[1] 48 83 40...
24-10-2012
  Rosjanie i ludność Federacji Rosyjskiej w mln 1989-2010   1989 % 1992 % 2002 % 2010 % Ubytek Rosja 120/147.342 81,5 148.514  ...
08-10-2012
Walka klanów:   1945 Foriş 1948 Lucreţiu Patraşcanu – komuniści krajowi 1952 Ana Pauker – moskiewscy  (przejmują władzę w 1948 i zwrot w 1949, patrz Izrael, akcja antysemicka w obozie)   1952 – 1965 okres Gheorghe Gheorghiu Deja – krajowcy, samodzielność wobec Moskwy   1958 – wycofanie wojsk sowiecki po poparciu...
06-10-2012
Dziś ukazuje się nowa książka prof. Andrzeja Nowaka, „Strachy i Lachy”. Autor stawia pytania kluczowe dla naszej tożsamości narodowej i wyrastającej z niej potrzeby wolności. Czy mamy pozostać sobą, zachować godność, czy przyjąć wybiórczą pamięć historyczną narzuconą przez władców kondominium i ich namiestnicze elity, by Europa była z nas...
21-09-2012
W interesującym nas okresie przewodniczącym partii byli: Dušan Čkrebić (1982-1984), który objął tę funkcję po Tihomirze Vlaškaliciu (październik 1972-1982) . uczestniku rozprawy z liberalnym kierownictwemb  Marko Nikezicia, Ivan Stambolić (maj 1984 – maj 1986) i Slobodan Milošević (maj 1986 – 24 maja 1989).   Przewodniczącym...
19-09-2012
Jego Wielebność Ilja, arcybiskup i metropolita Leningradu, drugi w hierarchii Cerkwi prawosławnej po patriarsze, spieszył się do budynku Łubianki w mundurze generała-lejtnanta KGB na spotkanie ze swoim świeckim zwierzchnikiem, przewodniczącym Jurijem Andropowem, by przedstawić mu finezyjny plan wykorzystania Kościoła katolickiego dla komunizmu i...
08-09-2012
POCZĄTKI 1986-1988   25 stycznia 1986 roku wybrano Sekretariat KC w dotychczasowym składzie: Semion Grossu (ur. 1934), I sekretarz od 30 grudnia 1980 roku, Wiktor Ilicz Smirnow (ur. 1929), II sekretarz od 14 sierpnia 1984 roku, Paweł Petrik (ur. 1925), III sekretarz ds. ideologii od 31 stycznia 1976 roku, Władisław Siemionow (ur. 1937...
05-09-2012
Łażący Łazarz, czyli Tomasz Parol, redaktor naczelny Nowego Ekranu, się zdenerwował. Myślał, myślał i wymyślił, że wszystkie słowa na „j” muszą znaczyć to samo. Przypisał mi więc napisanie dzieła o nieznanym mi tytule. I tak stałem się autorem książeczki „Kres Judeokomunizmu”. „No ale czytelnicy Targalskiego/Darskiego i ci, którym się chce...
05-09-2012
Blogerzy Nowego Ekranu nie zastanawiają się jaki kierunek polityczny uwiarygodniają swoimi wpisami. Warto jednak przyjrzeć się orientacji polityczna, która jest tu podsuwana i powoli wyrasta na główny nurt publicystyki, oczywiście pod hasłem pluralizmu, jakby oznaczał on, że wszyscy muszą wszędzie wszystko publikować.   Manipulacja polega...
23-08-2012
Państwa wasalne, jak Polska czy Mongolia, nie mają wyboru – mogą tylko wykonywać życzenia suzerena i współzawodniczyć w służalstwie. Za to państwa niepodległe nie mają wyboru nieograniczonego – muszą podejmować decyzje chroniące ich bezpieczeństwo narodowe i strategiczne, chyba że ich elity uznają, iż w ich interesie grupowym...
04-07-2012
Gdy tylko pojawia się jakaś sprawa ważna dla elit III RP, a zwłaszcza na linii kondominium–Centrum, okazuje się, że rozwikłanie jej powierza się ludziom ze środowiska sowieckiego desantu wschodniego. Czy to znaczy, że inni nie są godni zaufania lub nie potrafią zaciemnić dochodzenia, zatuszować złodziejstwa, zbrodni czy zdrady? Oczywiście potrafią...
08-06-2012
    1948 % 1981 % 1991 % 2002 % 2011 % Razem 5.936.223 100 7.729.236 100 8.110.906 100 7.498.001 100 7.186.862 100 Serbowie 4.651.819 80,2 5.972.661 77,3 6.616.917 80,3 6.212.838 82,9...
07-06-2012
Spośród około 0,5 miliona Rosjan mołdawskich, w Kiszyniowie mieszka 174 tysięce (26% ludności stolicy wobec 49% Rumunów i 14% Ukraińców), w Balti - 38 tysięcy (24%, wobec 25,5% Ukraińców i 40% Rumunów), zaś w Naddniestrzu około 152 tysiące (25,4% mieszkańców regionu wobec 40% Rumunów i 28,3% Ukraińców). Rumuni przeważają w okręgach wiejskich...
07-06-2012
GAGAUZ IERI Południowa Besarabia, późniejszy Budziak, należała do Bułgarii w VII-X wieku, w XI wieku opanowali ją Kumanowie, a od XIII wieku Tatarzy. Około 1400 roku hospodarstwo mołdawskie osiągnęło granicę Dniestru i Cetatea Alba (Białogród, Akerman). Rumuni zasiedlili w wieku XIII-XVI północną i środkową część Besarabii, natomiast w...
07-06-2012
Rosja dążyła do podbicia Księstw (Katarzyna II w czasie wojny z Turcją 1768-1774) lub ewentualnego ich podziału i przyłączenia Mołdawii do Rosji, a Wołoszczyzny do Austrii (car Paweł I). W czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1806-1812 car Aleksander I uzyskał zgodę Napoleona I na przyłączenie obu Księstw (1808), ale konflikt z Francją spowodował, iż...
04-06-2012
Okres 1985-1988   Na Białorusi zmiany były najsłabsze; z jednej strony jej nomenklatura nie stanowiła takiej potęgi jak ukraińska z powodu braku kompleksu wojskowo-przemysłowego, więc jej złamanie nie było konieczne, a z drugiej nie należała do specjalnego obszaru Nadbałtyki, który miał odgrywać wyjątkową rolę w polityce „Europejskiego...
04-06-2012
1 października 2006 roku w Bośni Hercegowinie odbyły się wybory trzyosobowego Prezydium BiH czyli kolektywnej prezydentury całego państwa, prezydenta i dwu wiceprezydentów Republiki Serbskiej, wybory parlamentarne do jednoizbowej Skupsztiny Republiki Serbskiej i Izby Poselskiej czyli niższej muzułmańsko-chorwackiej Federacji BiH oraz Izby...
03-06-2012
Niemcy w Siedmiogrodzie byli potomkami osadników znad Mozeli, Renu i z Flandrii oraz Sasów, których sprowadzano począwszy od 1192 roku i osiedlono w Hermanstadt (stolica Siedmiogrodu), Kronstadcie, Bistrit, Sighisoarze i Medias, by zabezpieczyć granice przed Połowcami, oraz Szwabów sprowadzonych przez Habsburgów w XVIII wieku do Banatu; osiedlali...
31-05-2012
Zanim nie skojarzymy polskości z godnością i wolnością, żadnej polityki zagranicznej nie będzie. Po Smoleńsku narzuca się wniosek, iż ograniczenie dominującej nad społeczeństwem agentury rosyjskiej, a następnie jej eliminacja ze sfery gospodarczej, politycznej i kulturalnej musi być absolutnym priorytetem. Inaczej wszelkie działania zakończą się...
31-05-2012
      ALBANIA 1985 – 1992   (destalinizacja – pieriestrojka – transformacja)               Warszawa 2007         SPIS TREśCI     Organy bezpieczeństwa Albanii   Albania po...
17-05-2012
Albańczycy w Macedonii zgodnie ze spisem z 20 czerwca 1994 r.   Lud. razem Macedończycy Albańczycy Turcy Romowie Serbowie Vlasi Inni 1936877 1288330 442914 77252 43732 39260...

Pages