Artykuły - Jerzy Targalski

10-05-1999
Likwidacja komunizmu sprawiła, że nie zastanawiamy się już jak miał wyglądać system komunistyczny wedle pierwotnego scenariusza "pieriestrojki", w którym momencie wypadki przerosły plany i wymusiły ich zmianę oraz jakie konsekwencje ma fakt, iż demontaż dawnego ustroju przebiegał przede wszystkim z inicjatywy jego kół kierowniczych, a więc co...
30-04-1999
Czarnogóra kontra Serbia (1999) Przewodniczący komitetu wojskowego NATO gen. Klaus Neumann stwierdził: "Slobodan Miloszević musi wiedzieć, że czas bije przeciwko niemu". Oznacza to, że Zachód nie traktuje już prezydenta Związkowej Republiki Jugosławii jako swego interlokutora i polityka umiarkowanego, który może zapewnić pokój w tej części...
28-04-1999
W RUMUNII LUSTRACJA POWRACA POD OBRADY SENATU (1998) "Interesuje mnie życiorys mego sąsiada, jeśli dziś stara się on wybić w życiu politycznym jako polityk, urzędnik państwowy, dziennikarz, itd. Jak mógłbym zaakceptować żeby osobnik, który w zamian za przydział kilku litrów benzyny miesięcznie więcej, np. zgodził się donosić na mnie do...
02-03-1999
Białoruskiemu Frontowi Ludowemu, który stał się prawicową i narodową partią niepodległościową, zagrażał rozpad już od momentu gdy jego szef, Zianon Paźniak został zmuszony do wyjazdu z Białorusi. BNF nie mógł funkcjonować sprawnie w kraju, podczas gdy jego przywódca starał się wszystkim kierować z sąsiedniej Polski. W roku 1999 sytuacja stała...
02-03-1999
Przewodniczący komitetu wojskowego NATO gen. Klaus Neumann stwierdził: "Slobodan Miloszević musi wiedzieć, że czas bije przeciwko niemu". Oznacza to, że Zachód nie traktuje już prezydenta Związkowej Republiki Jugosławii jako swego interlokutora i polityka umiarkowanego, który może zapewnić pokój w tej części Bałkanów. Kto jednak mógłby zastąpić...
28-01-1999
Dlaczego zamach stanu w Rumunii nie powiódł się ? 22 stycznia 1999 roku rząd rumuński obiecał 35 proc. podwyżki i powtórne otwarcie nierentownych kopalń, zyskując w ten sposób na czasie. Na razie uniknięto więc powtórzenia się scenariusza albańskiego w Rumunii; wojsko powróciło do koszar, a górnicy do deficytowych kopalń w dolinie Jiu....
08-11-1998
Trzecia Rzeczpospolita budowana wspólnie przez intelektualistów "Gazety Wyborczej" i komunistyczne służby specjalne potrzebowała własnych mitów, by scementować i uzasadnić ten sojusz w oczach opinii publicznej. Jednym z nich było kłamstwo usprawiedliwiające postępowanie Jaruzelskiego. Przedstawia się go jako "zbawcę Ojczyzny", który...
08-07-1998
Zabójstwo premiera Armenii Wazgena Sarkisiana nadal pozostaje niewyjaśnione, mimo upływu czasu i aresztowania bezpośrednich wykonawców zbrodni oraz już 17 "zleceniodawców". Spekulacje na temat porachunków klanowych czy akcji rosyjskiej mającej rzekomo przeszkodzić dryfowaniu Armenii w stronę USA nadal nie uzyskały żadnego wsparcia w postaci...
08-07-1998
Czechy, Polska i Węgry zostały właśnie zaakceptowane w NATO. Można sądzić, że jednym z warunków tego kroku było wcześniejsze, przynajmniej formalne, przyjęcie we wszystkich trzech krajach ustaw lustracyjnych; czeskiej 4 października 1991 roku, węgierskiej 8 marca 1994 roku i wersji poprawionej 3 lipca 1996 roku oraz polskiej 11 kwietnia 1997 roku...
08-06-1998
4 lutego 1998 roku prezydent Armenii, Lewon Ter Petrosian, został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, oficjalnie z powodu zaakceptowania planu stopniowego uregulowania konfliktu w Karabachu zaproponowanego przez tzw. Grupę Mińską (Francja, Anglia, Niemcy, USA i Rosja) i sprowadzającego się do rozpoczęcia procesu wycofywania się Ormian z terenów...
10-05-1998
W naszych czasach, gdy przywódcy polityczni otaczają się miernotami, gdyż jedynie wśród nich czują się bezpiecznie i tylko na ich tle mogą górować nad otoczeniem, redaktor Jerzy Giedroyc błyszczał zawsze światłem swych współpracowników, co dowodzi jego dużych zdolności organizacyjnych i kierowniczych. „Kultura” skupiła wokół siebie elitę...
28-04-1998
Mimo upływu ponad dwu miesięcy od wyborów parlamentarnych w Mołdawii nadal nie udało się utworzyć nowego rządu. Przyczyną kryzysu jest konflikt między różnymi odłamami postkomunistów, na które rozpadła się nomenklatura w okresie przebudowy. Obóz demokratyczny, z powodu własnej słabości, może jedynie kibicować tej rywalizacji.   Spośród 104...
28-04-1998
KONTENEROWA BOMBA Rumunia znalazła się w rankingach na ostatnim, 11-tym miejscu wśród państw - kandydatów do rozszerzonej Unii Europejskiej. Kryzys rządowy, który zaczął się w grudniu 1997 roku, trwa nadal. Rząd i prezydent stale zapowiadają przyspieszenie reform, ale wszystko kończy się na deklaracjach. Parlament stale obraduje nad lustracją i...
08-03-1998
Ekspansja Rosji na Kaukaz rozpoczęła się jeszcze w XVIII wieku; w 1801 roku przyłączono Gruzję, ale Achałcyche w 1829, a Batumi, Kars i Ardachan dopiero w 1878 (dwa ostatnie okręgi Turcja odzyskała w roku 1918), natomiast w 1859 podbito czeczeńsko-awarskie państwo Szamila, a w 1828 roku podzielono ostatecznie Azerbejdżan między Rosję i Persję. Do...
02-03-1998
ROZGRYWKA WEWNĄTRZ ROSYJSKA Prezydenci Rosji i Białorusi, Borys Jelcyn i Aleksander Łukaszenka podpisali deklarację, która powinna doprowadzić latem 1999 roku do przekształcenia związku Białorusi i Rosji w jedno państwo związkowe. Już w marcu rosyjski rubel może się stać wspólną walutą. Już w maju 1997 roku Stowarzyszenie Białorusi i Rosji,...
08-02-1998
Wielu publicystów, chcąc zatrzeć istotne różnice polityczne z czasów PRL-u, które do dziś decydują o stanowiskach zajmowanych w zasadniczych sporach politycznych, uparcie określa mianem opozycji antykomunistycznej wszystkich, którzy kiedyś sprzeciwiali się komunistom. Walka przeciwko komunistom nie jest jeszcze walką z komunizmem, ta zaś...
28-04-1996
A TO RUMUNIA WŁAŚNIE « Osoby fizyczne lub prawne, które goszczą obcokrajowca, są zobowiązane zgłosić się do organów policji w danej miejscowości w terminie do 48 godzin, w wypadku przeciwnym podlegają sankcji karnej. Również cudzoziemcy przybywający do kraju, którzy nie wchodzą w skład delegacji oficjalnych i nie są zaproszeni przez organy...
02-06-1995
Albańczycy uważają, że wszyscy Grecy w Albanii to rolnicy, którzy przybyli z Grecji przed wojną i ich potomkowie, a zatem nie muszą mieć praw narodowych (w Macedonii ta sama teza jest proponowana w stosunku do Albańczyków, którzy przybyli z Kosowa, w tym samym celu co ta w Grecji w stosunku do Albańczyków, którzy przybyli z Albanii). Jednakże...
08-05-1995
Dysponujemy dwiema kategoriami polskich źródeł: dziesięcioma pamiętnikami Polaków skazanych na służbę w armii na Kaukazie za działalność patriotyczną i niepodległościową, jak też licznymi artykułami napisanymi przez Polaków w XIX wieku; archiwami Hôtel Lambert, które zostały przeniesione do Polski po 1871 roku. Całość przechowywanych w...
28-07-1993
Po wyborach władze postanowiły zlikwidować "miasteczko wolności" na Placu Uniwersyteckim. Prezydent, premier, Prokuratura Generalna i szefowie resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz SRI wydali polecenie sprowadzenia górników (11.06). 13 czerwca wojsko oczyściło Plac Uniwersytecki, a następnie bojówkarze z Jiu dokonali pogromu opozycji...
28-06-1993
SYTUACJA POLITYCZNA 1977 - MAJ 1990 Nawrót do ideologii w kulturze, tzw. mała rewolucja kulturalna (1971) i zwrot 1974 roku spowodowały kryzys. W styczniu 1977 roku pisarz Paul Goma, dotychczas wierny Ceauşescu, zarzucił mu zdradę postawy z 1968 roku oraz zadeklarował solidarność z Kartą 77, a w lutym wraz z 7 intelektualistami (m. in. lon...
28-04-1993
HISTORIA W wyniku wojen między Rzymem a państwem dackim Decebala (87-106) Cesarstwo opanowało późniejszy Siedmiogród, Banat i Oltenię. W latach 271-275, pod naporem barbarzyńców, prowincja Dacja została ewakuowana i administracja rzymska wycofała się na południe od Dunaju. Obszar Rumunii zajmowały później kolejno fale Gotów, Hunów, Gepidów...
28-04-1993
W języku polskim dysponujemy pracami Juliusza Demela: Historia Rumunii, Ossolineum Wrocław 1986, s. 474, która kończy się na okresie II wojny światowej, zawiera przegląd bibliograficzny, zwłaszcza dotyczący stosunków polsko-rumuńskich; Aleksander Guza, Wrocław 1977, poświęcona okresowi zjednoczenia. W języku rumuńskim istnieje praca zbiorowa:...
02-03-1993
SYTUACJA POLITYCZNA Do połowy lat osiemdziesiątych opozycja na Białorusi sowieckiej nie istniała. Jedyną osobą, która otwarcie przeciwstawiała się rusyfikacji i wysyłała na Zachód artykuły samizdatu, był robotnik Michaił Kukobaka, więziony w szpitalach psychiatrycznych i w łagrach w latach 1970-1976 oraz 1978-1987. Dopiero w połowie lat...
23-02-1993
Białorusini należą razem z Ukraińcami i Rosjanami do Słowian wschodnich. Przodkowie Białorusinów od VI w. n.e. przesuwali się z południa na Smoleńszczyznę i północny-zachód, asymilując po drodze plemiona bałtyckie, które w pierwszej połowie I tysiąclecia n.e. zasiedlały cały obszar dzisiejszej Białorusi. Ziemie białoruskie znajdowały się daleko od...

Pages