Artykuły - Jerzy Targalski

31-10-2003
Krzysztof Czabański w „odrębnym zdaniu” do „Magdalenkowego ciała głównych decyzji politycznych” we wrześniowym numerze OnP zarzucił kol. Lipnickiemu nieznajomość realiów życia politycznego. Nie chodzi jednak o to, że zmiany ustroju negocjowano w tajemnicy a nie przed kamerami TV, czy że w ogóle negocjowano w wąskim gronie. To oczywiste....
26-10-2003
Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy czyli czego nie powiedział minister Widacki, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2002, s. 155.   Raport Kiszczaka jest tłumaczeniem z niemieckiego przekładu wersji polskiej. Niemiecki tekst został odnaleziony przez Sawickiego w czasie jego pobytu naukowego w...
21-09-2003
Zamach na premiera Serbii Zorana Djindjicia mógł stanowić element rozgrywki między orientacją proamerykańską obozu zabitego i antyamerykańską oraz antynatowską ostatniego prezydenta Jugosławii Vojislava Kosztunicy popieranego również przez byłych zwolenników Miloszewicia.   Dotychczas rozpatrywano zamach na premiera Serbii Zorana Djindjicia...
08-09-2003
W każdym z krajów kandydackich do Unii Europejskiej dyskusja o akcesji dotyczy nieco innych zagadnień. Należy też odróżnić stanowisko władz od opinii wyrażanych w mediach. Węgry i Polska sytuują się najbliżej Stanów Zjednoczonych, Słowenia steruje w kierunku „starej Europy”, zaś Czechy i Słowacja zajmują pozycję pośrednią. CZECHY W Czechach...
07-09-2003
Na łamach „Rzeczpospolitej” Jan Lityński drwi z Bronisława Wildsteina, który wskazuje na terror intelektualny „Wybiórczej” i podległego jej „Tygodnika Powszechnego” jako czynnik odpowiedzialny za szerzenie się w Polsce po 1989 roku poprawności politycznej w myśleniu, odpowiedzialnej z kolei za zafałszowanie w mediach obrazu rzeczywistych...
30-08-2003
Od dłuższego czasu w mediach prowadzona jest kampania przeciwko społeczeństwu polskiemu, które ma być głównym wrogiem modernizacji Polski i niesie jakoby odpowiedzialność za jej rozkradanie i przegniły system polityczny. „Opluwacze” prześcigają się w wynajdowaniu negatywnych cech narodowych (np. ostatnia książka Jacka Wegnera).  ...
21-08-2003
Niedawny atak ludzi prezydenta Putina wywodzących się ze służb specjalnych, a formalnie Prokuratury Generalnej, na grupę finansową Yukos, stawia przede wszystkim kwestię dlaczego uderzono właśnie teraz i akurat w tych a nie innych oligarchów. W systemie, w którym wszyscy kradną, zdziwienie wywołuje bowiem nie sam fakt kradzieży lecz jego...
08-06-2003
Policja jako czynnik sprawczy historii politycznej - rozmowa z Józefem Darskim /Jerzym Targalskim/ historykiem i politologiem, rozmawia Barnim Regalica. 1. Jest Pan głosicielem tezy o kontrolowanym rozpadzie systemu socjalistycznego jako formie przejścia przez warstwę panującą w socjalizmie od "realnego socjalizmu" do "postkomunizmu"....
31-05-2003
Badanie życiorysów oficjalnych, a więc często wirtualnych i porównywanie ich z rzeczywistymi pokazuje co „bohaterzy” chcą ukryć, a więc czego się boją i wyjaśnia ich dziwne zwroty. Przypatrzmy się curriculum vitae jednego z nich - Jacka Merkla - bohatera „Solidarności”, Universalu i aferzysty ze spółki 4 Media. Na pierwszy rzut oka, jego droga...
08-05-2003
Społeczeństwo polskie jest tak słabe i bezsilne wobec klasy politycznej, która wzięła je w jasyr i traktuje jak niewolników, których można doić bezkarnie i bez ograniczeń, że przystąpienie do Unii postrzega jako środek umożliwiający wreszcie skuteczną walkę z bezprawiem. Tak może się stać ale równie dobrze możemy po prostu zamienić się w skansen...
08-05-2003
Chorwacją od dwu lat rządziła koalicja 6 partii, tzw. dwójki i czwórki, które łączyła jedynie opozycja wobec 10 letniego panowania tudjmanowskiej HDZ (41 mandatów). Na silniejszą dwójkę składali się postkomunistyczni socjaldemokraci Ivicy Raczana (45 mandatów), ostatniego przewodniczącego Związku Komunistów Chorwacji i socjalliberałowie Drażena...
22-04-2003
W 1982 roku odpowiedź na to pytanie wydawała się nam stosunkowo prosta. PRL był formą administrowania przez Sowiety ziemiami polskimi, a więc państwo polskie nie istniało w żadnej, nawet ograniczonej formie. Wydawało się, iż wolne wybory i związane z nimi uniezależnienie się od ZSRR rozwiąże problem systemu w istocie okupacyjnego. Naiwnie...
23-03-2003
Adam Michnik pytany czy rozmawiał z prezydentem Kwaśniewskim na temat sprawy Rywina, odpowiedział, iż nie pamięta. Teraz okazało się, że prezydent namawiał go do zawiadomienia o całej sprawie prokuratury, a więc redaktor Nieskazitelny jednak rozmawiał. Michnik skłamał i nawet nie ukrywa tego, tłumacząc, iż nie chciał wciągać do całej sprawy...
13-03-2003
W Rywingate zaplątani są czterej uczestnicy grupowi bądź indywidualni, choć nie wszyscy w takim samym stopniu. Nie wszystkimi jednak jednakowo interesują się członkowie komisji parlamentarnej, którzy działają zgodnie z instrukcjami, a gdy tych zabraknie, milczą nie wiedząc co powinni uczynić by szefowie byli zadowoleni, jak działo się to po...
04-02-2003
Ruszył front obrony red. Michnika Adama, którego wszyscy jakoby krytykują za ujawnienie sprawy Rywina. Tymczasem redaktor (z definicji) „Nieskazitelny” potępiany jest nie za to, że ujawnił aferę, tylko za to, iż zrobił to „przypadkiem” dopiero wtedy, gdy okazało się, że do prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SLD dopuściła „Muzę...
23-12-2002
W roku 1992 Liga Republikańska zorganizowała wystawę fotograficzną pt.: "Żołnierze wyklęci", poświęconą bojownikom antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Adam Borowski, szef Oficyny Wydawniczej "Volumen" przejął i rozwinął ideę Ligii, gromadząc w ciągu kilku lat, przy pomocy grupy historyków, blisko 600 zdjęć pochodzących głównie ze zbiorów...
17-12-2002
Kto chce kontrolować przyszłość musi najpierw kontrolować przeszłość. Wiedzione tą znaną maksymą Orwella środowisko „Wybiórczej” spłodziło piórem Witolda Beresia obowiązującą wersję wydarzeń politycznych z lat 1989-1999.1/ Autor nie tylko ustala raz na zawsze, co powinniśmy zapamiętać o pierwszej dekadzie III Rzeczpospolitej, ale także daje...
26-10-2002
I. Antoni Dudek, Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia mechanizmy, Arcana Wyd. II, Kraków 2001, s. 338; II. Antoni Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989-2001, Arcana Wyd. II poprawione i uzupełnione, Kraków 2002, s.522. Czy 12 lat po samolikwidacji komunizmu można pisać prawdę? Można, ale po co? Chciało by się powiedzieć, po przeczytaniu...
10-10-2002
Unia Europejska spotyka się z krytyką z dwu diametralnie przeciwstawnych pozycji. Liberałowie zarzucając jej etatyzm i dyryżyzm, natomiast nacjonaliści różnych stopni dążenie do zniwelowania tożsamości narodowych. Oba zarzuty nie dziwią, jeśli zważymy, iż twórcami Unii byli przede wszystkim socjaliści (Delors). W XXI wieku historia Europy...
30-07-2002
Nowe państwo - Serbia i Czarnogóra 14 marca 2002 roku zakończyła życie Związkowa Republika Jugosławii i powołane zostało nowe państwo - Serbia i Czarnogóra. Obie części składowe mają mieć status niepodległych państw, ale na dobrą sprawę dokładnie jeszcze nie wiadomo, czy mamy do czynienia z państwem związkowym czy ze związkiem państw....
30-07-2002
Amerykański Instytut Pokoju finansowany przez Kongres USA ogłosił osiem wariantów możliwych rozwiązań przyszłego statusu Kosowa. Pierwszy przewiduje de facto kontynuację status quo czyli protektorat pod egidą ONZ lub Unii Europejskiej. Taka sytuacja nie może jednak trwać wiecznie, więc kiedyś i tak musiałby zostać zastosowany jeden z pozostałych...
10-05-2002
Zeszłoroczne oficjalne poparcie akcji amerykańskiej w Afganistanie przez Putina sprawiło na wielu wrażenie, iż zakończył on politykę rywalizacji z Zachodem i postanowił zintegrować Rosję ze światem demokratycznym. Przyjrzyjmy się najpierw jak Rosjanie postrzegają rzeczywistość, by zrozumieć czym były spowodowane ich decyzje i spróbujmy określić...
07-05-2002
Kiedy w 1999 roku wyleciały w powietrze domy mieszkalne w Moskwie, o zamachy oskarżono Czeczeńców, co stało się pretekstem do rozpoczęcia II wojny rosyjsko-czeczeńskiej i otworzyło drogę do prezydentury Władimirowi Putinowi. Już jednak wtedy, o czym pisaliśmy na naszych łamach, ukazywały się raporty, np. w "Nowoj Gaziecie" udowadniające, iż...
22-04-2002
Od czasu wizyty Putina w Warszawie, gdy na poważnie wzięto propagandowe wypowiedzi prezydenta Rosji, Watykan żywił nadzieję na to, że Moskwa zezwoli na wizytę Ojca Świętego i już w mediach zapanowała milcząca zgoda na zapomnienie o Ukrainie i zeszłorocznej pielgrzymce. Tymczasem odebranie biskupowi Jerzemu Mazurowi wizy do stycznia 2003 roku i...
22-04-2002
W czasie planowanej na maj wizyty prezydenta Iliescu w Moskwie ma zostać podpisany ramowy traktat regulujący stosunki romuńsko-rosyjskie oraz wspólna deklaracja potępiająca pakt Ribbentrop - Mołotow i udziału Rumunii po stronie niemieckiej w II wojnie światowej. Ma też zostać znaleziona formuła rozwiązania problemu skarbu rumuńskiego wywiezionego...

Pages