Artykuły - Jerzy Targalski

19.04.2013 Kontrwywiady wojskowe: KGB i służby bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19.04.2013 V Zarząd KGB i jego odpowiedniki (załącznik całość - uzupełniana) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
18.04.2013 ORGANY BEZPIECZEŃSTWA JUGOSŁAWII Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
17.04.2013 Departamentul Securităţii Statului – DSS - wykład Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
12.04.2013 Struktura etniczna I językowa Łotwy według prowincji Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
01.04.2013 Latvija – struktura narodowa – zmiany 1935 – 2010, obywatelstwo Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
25.03.2013 Gra o Gruzję Artykuły, Jerzy Targalski
22.03.2013 JUGOSŁAWIA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
22.03.2013 JUGOSŁAWIA 1986-1988 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
22.03.2013 Jugosławia po śmierci marszałka Josipa Broz-Tito (1980-1986) Artykuł i książki, Jerzy Targalski
12.03.2013 Rezerwy ropy i gazu Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
11.03.2013 Zmiana składu etnicznego ludności według obwodów 1989 – 2001 Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
06.03.2013 KOALICJE RZĄDOWE 1990-2004 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
24.02.2013 GAZ/ROPA - Zużycie - Produkcja – Import/Eksport – Źródła/Sprzedaż Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
08.02.2013 KWESTIA TURECKA I MUZUŁMAŃSKA W BUŁGARII Artykuły, Józef Darski
11.01.2013 Struktira etniczna BiH, serbskie jednostki etniczne przed połączniem, plan Cyruce'a-Owena Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
11.12.2012 Polacy na Podolu Historia, politologia, publicystyka polit., Józef Darski
09.12.2012 Abchazja I Osetia Płd – struktura etniczna i dnamika zmian Artykuły, Jerzy Targalski
07.12.2012 Kaukaz Płd. – struktura etniczna i dynamika zmian 1989 - 2011 Artykuły, Jerzy Targalski
03.12.2012 Pokochajmy Rosję zanim ona nas pokocha! Artykuły, Geopolityka, Józef Darski, Priwislanskij Kraj
28.11.2012 Reichstag 2012 Gry operacyjne, Józef Darski
28.11.2012 Zubatowszczyzna w Tuskolandii Gry operacyjne, Józef Darski
24.11.2012 Alania – dynamika zmian narodowościowych Artykuły, Jerzy Targalski
23.11.2012 Gorcy w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010 Artykuły, Jerzy Targalski
23.11.2012 Ludy Ugrofińskie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010 Artykuły, Jerzy Targalski
23.11.2012 Ludy Mongolskie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010 Artykuły, Jerzy Targalski
21.11.2012 BOŚNIA I HERCEGOWINA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
21.11.2012 CHORWACJA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
21.11.2012 KOSOWO 1987-1990 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
21.11.2012 SERBIA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski

Pages