Nasze opinie/Mówi się w Polsce

27/08/2006
Wielce Szanowny Panie Premierze! W niepodległej Polsce roku 2006 posowiecka agentura nadal nadaje ton debacie publicznej. Media, których właściciele i kierownicy swą pozycję zawdzięczają uczestnictwu w układzie postkomunistycznym, wykorzystują fakt, że w wolnej Polsce PRL nie został formalnie uznany państwem niesuwerennym, podporządkowanym...
22/08/2006
III RP, to nic innego jak PRL-bis. Przyjęto kontynuację prawną nie II RP a właśnie PRL-u. Organizacje niepodległościowe postulowały przyjęcie Konstytucji Kwietniowej RP, zaproszenie urzędującego prezydenta polskich władz emigracyjnych w Londynie i rozpisania demokratycznych wyborów. Pomysł ten był ośmieszany przez „opozycję magdalenkową”....
17/07/2006
Trzydzieści lat temu solidarnie wystąpiliśmy w obronie prześladowanych robotników z Ursusa, Radomia, Płocka i innych miast, którzy rozpoczęli protest w imieniu całego społeczeństwa. Od czerwca 1976 r. trwały policyjne prześladowania, organizowano pokazowe wiece potępiające „wichrzycieli i prowokatorów” oraz przeprowadzano w trybie doraźnym...
15/07/2006
z posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944-1990 w dniach 12 i 13 lipca 2006r. Z...
04/07/2006
Największe kontrowersje na posiedzeniach komisji sejmowej opracowującej nową ustawą lustracyjną budzi odpowiedź na pytanie: czy polskie służby w PRL były autonomiczne czy nie. Pałubicki stwierdził wprawdzie, że trzecia kopia mikrofilmów lądowała w Moskwie, ale broni jednak agentury wśród Polonii. Wg moich informacji, WSW pracowały dla GRU a SB...
28/06/2006
W dniach 17- 18 czerwca br. w rocznicę wydarzeń radomskich w ośrodku o. Jezuitów w Suchej k/ Bydgoszczy odbyło się ogólnopolskie spotkanie represjonowanych. Współorganizatorem spotkania był pan Marek Gotomski. W spotkaniu uczestniczyli: poseł PiS Tomasz Latos, który występował też w imieniu posła Tomasz Markowskiego, Krzysztof Derdowski,...
23/06/2006
z posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944 -1990 w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2006 roku...
10/06/2006
z posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944 -1990. W dniach 6 ,7, 8 czerwca 2006r. z...
31/05/2006
Poniżej publikujemy wyjaśnienia Antoniego Macierewicza, eksperta AGL (Australijskiej Grupy Lustracyjnej) w dyskusji prowadzonej przez komisję sejmową nad projektem zmian ustawy o IPN. Jest to odpowiedz na ataki pani .A.G. Kister ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które jak sama nazwa wskazuje chciałoby ograniczyć lustrację i dostęp do archiwów...
28/05/2006
W środę, dnia 24 maja 2006 roku odbyło się posiedzenie komisji sejmowej kontynuującej pracę nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji poseł Stanisław Pięta (PiS). W dyskusji aktywnie uczestniczyli posłowie:...
07/05/2006
Górnicy na Górnym Śląsku płakali, gdy oglądali relacje z Pałacu Prezydenckiego. Dla nich Order Orła Białego dla Gwiazdy i Walentynowicz to zapowiedź nowej Polski. To tak, jakby oni tam stali. W sobotę 6 maja w Zabrzu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. W kuluarach mówiono o jednym, o nadziejach na...
14/04/2006
Wszystkim Czytelnikom życzymy Radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Oby Dzień Zmartwychwstania ożywił w nas nadzieje i przepędził codzienne smutki i utrapienia. Redakcja Abcnet Poniżej zamieszczamy listy wymienione przez Tadeusza Witkowskiego i Aleksandra Kwietnia, znanego publicysty pozostającego w służbie cywilnej. Drogi TaW...
10/04/2006
Jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Koszalina zwracam się do Najwyższych Władz Państwa Polskiego o podjęcie interwencji w sprawie próby zlinczowania na oczach całego społeczeństwa Tadeusza Wołyńca. Tadeusz Wołyniec z Koszalina jest znanym działaczem opozycji z okresu stanu wojennego, który dzisiaj wspiera w życiu publicznym...
04/04/2006
Dom Literatury widział już niejedną awanturę, ale ta należała raczej do większych. Stuczterdziestokrzesłowa sala na pierwszym piętrze pomieściła co najmniej o połowę więcej osób, siedzących na schodkach, powciskanych w różne zakątki lub po prostu krążących w nagłośnionych (kiepsko) kuluarach. Członkowie Stowarzyszenia Wolnego Słowa z...
28/03/2006
Wprawdzie PiS przestraszył się kontrataku i zrezygnował, miejmy nadzieję tymczasowo, z monitorowania mediów Ubekistanu, ale "Abcnet" nie ma pod tym wyzględem żadnych zahamowań i dlatego w miarę naszych sił i możliwości będziemy zwracali uwagę naszych Czytelników na metody kłamstw, manipulacji, dezinformacji i propagandy broniącego się układu...
26/03/2006
Obóz tolerancji („Wybiórcza”, UW, SLD, PO) załamuje ręce nad niskimi standardami życia politycznego w Polsce, gdzie panuje nienawiść, awanturnictwo, nietolerancja itp., itd. Dlatego postanowiliśmy pouczyć polityków jak powinni być tolerancyjni i dostarczyć im właściwych wzorców postępowania, doszliśmy bowiem do wniosku, iż kultury politycznej...
25/03/2006
Wybraliśmy dla Państwa ciekawe fragmenty artykułu Piotra Zaremby pt. „Wojna piętnastoletnia”, opublikowanego niedawno w „Newsweeku”; zebrał on ataki mediów na braci Kaczyńskich w ostatnich 15 latach. Było tych ataków znacznie więcej, ale i to co przedstawił Zaremba wydaje się nam dość wymowne. Wyrwaliśmy je z kontekstu, to prawda. W sosie „...
21/03/2006
Zaczęło się w 1992r. Polacy we Lwowie postanowili założyć polskie radio. Powstało Polskie Towarzystwo Radiowe „Radio Lwów”. Pomimo, że zwracali się do wielu instytucji o pomoc odzew był znikomy. Dopiero w na Górnym Śląsku trafili na przyjazny grunt. Znaleźli sojuszników w Radiu „Katowice”. Redakcja lwowska dostała sprzęt reporterski. Po...
21/03/2006
W sytuacji niemożności utworzenia rządu opartego na koalicji większościowej najzdrowszym wyjściem są przedterminowe wybory. PiS zrezygnował z doprowadzenia do nich przy okazji uchwalania budżetu. Argument, iż wybory przed likwidacją WSI, powołaniem Biura Antykorupcyjnego i rozpoczęciem lustracji, zwłaszcza wśród dziennikarzy, skazywałyby PiS...
02/03/2006
Polski dyskurs polityczny nie wyróżnia się zapewne niczym osobliwym, ilekroć jednak czytam w prasie codziennej coś, co odzwierciedla jakiś konflikt grupowych interesów, odnoszę wrażenie, iż z podobnym stylem prowadzenia dyskusji zetknąłem się w czasach PRL. Słowa, co prawda, odsyłały wówczas do desygnatów, ale odbywało się to w taki sposób, że...
19/02/2006
Teatr się skończył i dopiero teraz będziemy mogli ocenić czy PiS nie tylko chce jak premier Olszewski ale także potrafi dokonać zasadniczych zmian, czyli jak mówi Jarosław Kaczyński „rozbić układ”, ubecki oczywiście. W istocie chodzi o zbudowanie państwa polskiego wbrew elitom, które nam stworzył komunizm.   Kiedy prof. Staniszkis...
28/01/2006
Poniżej publikujemy zażalenie Krzysztofa Wyszkowskiego na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 23 stycznia 2006 r. kończące postępowanie w sprawie o obronę dóbr osobistych wytoczoną przez Lecha Wałęsę i wniosek o wznowienie postępowania. Z dobrych wieści mamy informację, że pani Grażyna Skutnik, która wystawiła "Bolkowi" zaświadczenie o...
23/01/2006
Poniżej zamieszczamy odpowiedź Krzsztofa Wyszkowskiego na pozew Lecha Wałęsy w sprawie o ochronę dóbr osobistych, czyli konkretnie kwestii czy TW "Bolek" to Lech Wałęsa. Rozprawa się już odbyła i sąd, jak przystało na III RP, stanął na stanowisku, że skoro Wałęsa przedstawił prawomocne orzeczenie Sądu Lustracyjnego, że nie jest agentem, to...
09/01/2006
Poniżej publikujemy odpowiedź Józefa Darskiego na pozew Adama Michnika o naruszenie dóbr osobistych z powodu oceny, iż Powód usprawiedliwiał korupcję o ile korzystali na tym komuniści. W dalszym ciągu będziemy informowali o przebiegu sprawy, w tym o miejscu i czasie rozpraw. Warszawa, dnia 6 stycznia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział...
22/12/2005
19 grudnia 2005 roku odebrałem pozew wystosowany przez Adama Michnika, który w procesie cywilnym skarży mnie o 10 tys. zł plus koszta procesowe, w tym wynagrodzenie dla biura prawnego Agory, tytułem zadośćuczynienia za stwierdzenie, iż Adam Michnik usprawiedliwiał korupcję, jeśli korzystali na niej komuniści. Jak bowiem wiadomo powszechnie...
17/12/2005
Obserwując, jak "ślimaczą się" postępowania karne, w których gen. Wojciech Jaruzelski mógłby być oskarżonym i ew. skazanym (o ile pamiętam, chodzi o dwa kompleksy spraw: Grudzień 1970 i Grudzień 1981 r.), kompetentni funkcjonariusze publiczni w dwóch sąsiadujących z nami od południa państwach mogą pokusić się o wszczęcie procedury...
02/12/2005
Kazimierz Barcikowski, Józef Baryła, Józef Czyrek, Jan Główczyk, Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Zbigniew Messner, Alfred Miodowicz, Włodzimierz Mokrzyszczak, Zygmunt Murański, Marian Orzechowski, Tadeusz Porębski, Florian Siwicki, Zofia Stępień, Marian Woźniak. Uzupełnienia składu w następnych latach: Mieczysław F. Rakowski,...
17/11/2005
Przed opozycją długi marsz. Dużo, dużo manipulowania opinią publiczną, żeby móc przejąć przy okazji władzę, pogrążając zarazem przeciwnika nie tylko politycznie, ale i moralnie. Do manipulacji „moralnych” zaliczyłabym nowe zjawisko w usłużnych mediach, mianowicie pobite na śmierć dzieci. Pamiętacie zamarzających masowo bezrobotnych już...
14/11/2005
Niezwykle nośne medialnie sformułowanie "w interesie dobra wspólnego" codziennie atakuje nas ze środków masowego przekazu. Niezależnie od opcji politycznych, niezależnie od pozycji społecznej oratorów, niezależnie od czegokolwiek. Zawsze i wszędzie słychać "interes państwa", "dobro wspólne", społeczeństwo obywatelskie", itd., itp.......
08/11/2005
Z przyjemnością przedstawiamy naszym Czytelnikom tekst, którego opublikowania odmówiły dwa główne dzienniki Ubekistanu: „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”. Jakież to straszne treści godzące w interesy Ubekistanu zawiera poniższy artykuł, prosimy Czytelników o komentarze. W chórze głosów, potępiających PiS, że nie chce zrezygnować z...
05/11/2005
Z artykułów analitycznych umieszczonych ostatnio na abcnet oprócz doskonałych wniosków dotyczących przedmiotu rywalizacji pomiędzy politycznymi grupami wpływu muszą moim zdaniem być dodane jeszcze następujące: - większość społeczeństwa jest nieświadoma mechanizmów, dzięki którym sprawowana jest nad nim kontrola; - walka o interesy...
03/11/2005
W omówieniach ostatnich politycznych wydarzeń w Polsce wskazuje się na znaczenie Leppera i jego Samoobrony, jako języczka u politycznej wagi. Temu problemowi poświęcił uwagę John Przezimirski w artykule ” Andrzej Lepper” ostatnia nadzieja P.O.” Chciałbym teraz wskazać na jeszcze kilka nie omówionych w tym artykule aspektów. Przede...
31/10/2005
W ciągu ostatnich dni, zamiast wyciszyć się przed Dniem Zadusznym, obserwujemy usilne i głośnie próby PO zmierzające do zdyskredytowania PiS. PO i sprzyjająca im w konfrontacji z PiS lwia część mediów usilnie zabiega o dolepienie PiS-owi gombrowiczowskiej „mordy” Leppera - i nieco rzadziej – też Ojca Rydzyka. Okazuje się, że to właśnie...
29/10/2005
Ostatnio komentatorzy przypomnieli los koalicji AWS – UW i z wybitnym znawstwem jak zwykle polityki, straszą powtórką z historii. PO godząc się na warunki PiS-u, miałaby tak samo stracić jak UW wchodząc w koalicję z AWS . Oczywiście całą winą za klęskę obarcza się AWS żałując oczywiście UW. Czyżby wybitni politolodzy uważali, że 4 lata to już...
24/10/2005
Dwa tygodnie temu napisałem w tym miejscu– wbrew wszystkim sondażom - że prezydenturę wygra Lech Kaczyński. Tak się stało. To wielki sukces PiS-u, prezydenta-elekta, ale najbardziej Jarosława Kaczyńskiego. Polityk ten konsekwentnie od lat postulował radykalną przebudowę państwa i odnowę moralną w życiu publicznym. Brutalnie zwalczany przez...
13/10/2005
W „Gazecie Polskiej” nałożyły się na siebie dwa konflikty: między kierownictwem redakcji a zespołem dziennikarskim, który nie chciał stać się tubą „Agory”, i między nowymi udziałowcami dążącymi do przejęcia redakcji celem zinfiltrowania prawicy i realizacji własnych planów politycznych oraz większością zespołu redakcyjnego, która z poparciem...
11/10/2005
Hunowie u bram! Tak można oddać w skrócie ton propagandy prasowej i radiowo-telewizyjnej po wygranej parlamentarnej PiS i zbyt (mimo wielu zręcznych zabiegów, łącznie z ewidentnym przekrętem sondażowym na koniec) niskiej różnicy między popieranym a niepopieranym przez te kręgi kandydatem na prezydenta. Oczywiście, chodzi o jednego Huna, a...
10/10/2005
Tusk prowadzi, ale ręce zacierają liderzy PiS-u. Jeśli frekwencja w II turze będzie na poziomie zbliżonym do I tury, o wynikach zdecydują elektoraty Leppera i Borowskiego. Daje to naturalną przewagę Lechowi Kaczyńskiemu, jako wyraziście prosocjalnemu kandydatowi. Polityczna niechęć lewicy do prezydenta Warszawy nieco osłabi ten efekt. Liderzy...
05/10/2005
Podczas środowego (5 października 2005) Walnego Zgromadzenia udziałowców spółki wydającej „Gazetę Polską” szefowie firmy King...
01/10/2005
Właśnie dowiedzieliśmy się, iż Sławomir Jeneralski, do 1 kwietnia 2004 roku prezenter Wiadomości na 1 kanale telewizji publicznej kojarzony z nachalną propagandą prokomunistyczną, przyznał się, iż służył w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa w połowie lat 1980-tych. Oczywiście dla nas nic w tym nowego, ani dziwnego. Czekamy na...
26/09/2005
Po 16 latach lobotomii dokonywanej na tożsamości narodowej, którą miała zastąpić mieszanka priwislańskiego patriotyzmu NKWD i „pieriewospytanije” rodem z „Wybiórczej”, eksperyment Ubekistanu załamał się; Polska wróciła nad Wisłę. Okazało się, że skansen liczący około 300 tys. zwolenników środowiska Agory (2,4 proc. Partii Demokratycznej...
25/09/2005
Przyznam, że zastanawiałem się głosować czy bojkotować, a może oddać głos nie ważny. System jednak rozstrzygnął za mnie – zostałem pozbawiony prawa do głosu. - Pan u nas głosował nie będzie ! – usłyszałem stanowczo od przewodniczącej Komisji nr 663 w Warszawie w miejscu mego zameldowania. Na takie dictum nie pozostało mi nic innego jak...
17/09/2005
W polityce polskiej zapanowała moda na bliźniaków. Wszyscy znamy strasznych Kaczorów: gorszego JAROSŁAWA i bardziej ludzkiego LECHA. Ale oto pojawiły się dwie nowe parki: JAN MARIA ROKITA wypączkował JANA WŁADYSŁAWA ROKITĘ, a DONALD TUSK rozdwoił się i teraz jest BRATEM DONALDEM Z ZASADAMI. Czym różnią się nowi bracia? Czym różnią się...
14/09/2005
Po spodziewanej już od kilku dni rezygnacji Cimoszewicza stało się jasne, że wybory wygra Tusk. Pisze o tym nawet „Polityka” na czele z Janiną Paradowską, co oznacza, że „towarzystwo” pogodziło się już z tym oczywistym faktem. Niespecjalnie przejął się Prezio pozujący do zdjęć ze Schwarzeneggerem i stojącą za nim kukłą Terminatora. Nie krwawi...
05/09/2005
Polska podzieliła się na zwycięzców i przegranych. I po raz kolejny mogliśmy wybrać po jakiej stronie się opowiadamy. Nie protestując przeciwko wyjazdowi 9 maja Kwaśniewskiego do Moskwy na obchody upamiętniające wprowadzenie reżimu komunistycznego przez armię czerwoną, milcząco wyraziliśmy zgodę na taką interpretację historii. „Wyzwoliciele” i...
01/09/2005
Radzimy wziąć sobie do serca stwierdzenia autora, przecież prokuratura oczyściła Carexa ze wszystkich zarzutów, a więc posądzanie go o cokolwiek wywoła natychmiast akcję prokuratury w obronie zniesławionego Fryzjera i na pewno to śledztwo nie zostanie umorzone. Żyjemy przecież w państwie prawa jak zapewniał mnie kiedyś pewien ubek...
01/09/2005
Paskuda to rodzaj żeński paskudnika lub jak kto woli - paskudnik to rodzaj męski paskudy. Kilka partii ma swoją paskudę ale trzeba przyznać, iż najlepiej potrafią taką megierę, zwaną po ludowemu zołzą, wynaleźć towarzysze. Inwencji im w tej dziedzinie nie brakuje. Paskuda odgrywa bardzo istotną rolę w polityce, choć sama jest bez...
30/08/2005
Kilka dni temu w TVN24 wystąpiła senator SLD Szyszkowska by się poskarżyć na towarzyszy partyjnych, że nie pozwolili jej startować w wyborach prezydenckich jako kandydatki wszystkich zboczeńców. Senator stwierdziła, że pedały z Krakowa ją zdradziły i poparły Cimoszewicza i Borowskiego, a wierne jej pozostały tylko lesbijki z Warszawy. Mówiąc...
29/08/2005
27 sierpnia w mieście, które teraz obchodzi swe milenium, gdzie 609 lat temu zebrali się panowie polscy i bojarzy białoruscy dla omówienia warunków połączenia obu państw, odbył się spęd Związku Polaków na Białorusi. Był to spęd w znacznej mierze: „pisz Pan Polaków”, organizowany, przeprowadzony i opłacony przez administrację Aleksandra...
24/08/2005
Działacze Wolnych Związków Zawodowych, Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Anna Walentynowicz, Krzysztof Wyszkowski oraz pierwszej „Solidarności” wspomagani przez Instytut Spraw Obywatelskich założony przy miesięczniku "Magazyn Obywatel" postanowili zorganizować niezależne obchody XXV-lecia „Solidarności” by nie mylić ich z obchodami neoSolidarności...

Pages