DNI ROSJI SĄ POLICZONE

Poniżej zamieszczamy tekst Saida Ibrahajewa, który ukazał się ostatnio na stronach kavkazcenter.com. Płynie z niego bardzo ciekawy wniosek, że olbrzymie, znaczące przemiany mogą się dokonywać „niezauważenie” na naszych oczach. Mottem do artykułu może być wierszyk, który jak się okaże nie musi być do końca niemożliwy:

„Jak powiadał stary góral

Będzie Polska aż po Ural

Za Uralem będą Chiny

Was nie będzie sk...syny.”

Tytuł tego artykułu nie jest owocem wyobraźni autora, lecz jest dość logicznym przewidywaniem w oparciu o fakty i liczby, które w dzisiejszej Rosji są przedmiotem gorącej dyskusji. Chodzi tu o katastrofalną sytuację demograficzną tego kraju.

Populacja etnicznych Rosjan w Federacji Rosyjskiej drastycznie spada. Znikają całe miasta i wsie z powodu wyludnienia. Według oficjalnych danych zaprezentowanych miesiąc temu w Moskwie na forum „Teraźniejszość i przyszłość ludności Rosji” 11 tys. wsi i 290 miast znikło z mapy Federacji Rosyjskiej. Kolejne 13 tys. wsi istnieje tylko na mapie, bowiem nikt w nich już nie mieszka. Codziennie statystycznie w Rosji znikają dwie wsie.

Wiceminister zdrowia i rozwoju społecznego Rosji, Władimir Starodubcew, stwierdził, że w ciągu ostatnich 10 lat populacja Rosji spadła o 9 mln. Depopulacja dotyka całej Rosji. Nawet rządowe statystyki podają, że ludność Rosji zmniejsza się o 700-800 tys. rocznie. Inne raporty pokazują, że liczba ta to 1,2 mln rocznie. Od 1992 roku Rosja ma ujemny przyrost naturalny, który z roku na rok się powiększa.

Wskaźnik śmiertelności mężczyzn w Rosji jest jednym z najwyższych na świecie. Jednocześnie 30% umierających mężczyzn jest w wieku produkcyjnym. Średnia wieku mężczyzn to jedynie 58,8 lat i ponad 13 lat mniej niż średnia wieku kobiet. Głównymi przyczynami są alkoholizm, choroby nowotworowe, stres i zatrucia. Śmiertelność z powodu nadużywania alkoholu w Rosji w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła 3,5-krotnie. Wskaźnik samobójstw przekracza środkowoeuropejską średnią 2,5-krotnie dla mężczyzna i 1,5-krotnie dla kobiet. W Rosji co roku w wypadkach samochodowych ginie 2 razy więcej ludzi niż w innych państwach europejskich.

Śmiertelność wśród młodych Rosjan w wieku 15-19 lat jest 40% większa niż gdzie indziej w Europie. Jedynie 54% dzisiejszych 16-latków dożyje wieku emerytalnego.

W 1998 roku po raz pierwszy liczba emerytów w Rosji przewyższyła liczbę dzieci do lat 16 o 110 tys. 1 stycznia 2004 roku liczba ta zwiększyła się 4,2 mln. Obecnie liczba dzieci poniżej 14 roku życia jest 2,5-krotnie niższa od liczby emerytów (odpowiednio: 10,6 mln i 27,2 mln). Zgodnie z przewidywaniami od roku 2006 liczba emerytów będzie rosła jeszcze szybciej, by w 2016 osiągnąć 25% całej populacji.

Według powszechnego spisu ludności rosyjskiej Rosjanie stanowili 104 mln mieszkańców ze 144,2 mln mieszkających w całym kraju. Biorąc pod uwagę fakt, że statystyki demograficzne były zawsze w Rosji tajemnicą narodową można przypuszczać, że owe 104 mln Rosjan jest liczbą zawyżoną i liczba Rosjan z pewnością spadła już poniżej psychologicznej granicy 100 mln.

Pogarszanie się sytuacji demograficznej w Rosji jest widoczne również w Moskwie. Ostatnio Komsomolskaja Prawda opublikowała dane dotyczące składu etnicznego rosyjskiej stolicy. Badania przeprowadzone przez Olgę Wendinę z Centrum Badań Geopolitycznych Instytutu Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk prowadzone w oparciu o dane pochodzące ze wszystkich dzielnic Moskwy w latach 1993-2003 wskazują na uformowanie się przedmieść o dominującym nie-rosyjskim składzie etnicznym. W tych dzielnicach ludność rosyjska stale się zmniejsza, podczas gdy odsetek ludności nie-rosyjskiej systematycznie się zwiększa. Co więcej w historycznym centrum Moskwy przyrost naturalny wśród nie-Rosjan jest większy niż wśród Rosjan powodując iż są oni naturalnie wypierani na przedmieścia.

Największe etniczne diaspory w Moskwie, których ilość w ciągu ostatnich 10 lat znacznie się zwiększyła, to Azerowie, Tatarzy, Ormianie i Ukraińcy. W tym samym czasie co 5-ta rosyjska kobieta wychodzi za mąż za mężczyznę z Kaukazu.

Ale to nie wszystko. Nowyje Izwiestia opublikowały dane dotyczące struktury etnicznej Rosji opracowane przez Żydowski Uniwersytet z Jeruzalem w oparciu o spis z 2002 roku.

Według tego sensacyjnego dokumentu w 2002 roku liczba Chińczyków mieszkających w Rosji sięgnęła 3,5 mln, co dało Chińczykom 4 miejsce po Rosjanach (104 mln), Tatarach (7,2 mln) i Ukraińcach (5,1 mln). 15 lat temu w Rosji mieszkało jedynie 5 tys. Chińczyków. Wielu ekspertów przewiduje, że w roku 2013 co 4-ty mieszkaniec Rosji będzie Chińczykiem.

W tym krótkim materiale przytoczyliśmy tylko kilka faktów powszechnie znanych w Rosji i nie są związane z propagandową działalnością dziennikarzy Kavkaz Center. Każdy może wyciągać własne wnioski z tych faktów. Jako konkluzję chcielibyśmy przytoczyć cytat z Koranu.

A jeśli się odwrócicie - a przecież ja wam obwieściłem -to, z czym zostałem posłany -mój Pan zastąpi was innym narodem, a wy nie zaszkodzicie Mu w niczym. Zaprawdę, mój Pan czuwa pilnie nad każdą rzeczą!

Koran 11/57, [tłum. wg Józefa Bielawskiego – abcnet]

Oprac. i tłum.: John Przezimirski

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: