A LATKA LECĄ ... wrzesień

Wrzesień 1988

1 września 1988 - koniec strajków w stoczniach.

3 września 1988 - koniec strajków w kopalniach.

16 września 1988 - spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem, Cioskiem, ks. Orszulikiem, Stelmachowskim (20 osób). Podjęcie decyzji o rozpoczęciu rozmów Okrągłego Stołu w połowie października.

19 września 1988 - dymisja rządu Messnera,

Wznowienie działalności PEN-Clubu.

27 września 1988 – nowym premierem Mieczysław F. Rakowski; ministrem ds. związków zawodowych Józef Oleksy.

Ustawa o obligacjach państwowych.

Wrzesień 1989

1 września 1989 - na Westerplatte uroczystości 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej: Mazowiecki, Wałęsa, Stelmachowski z OKP i Jaruzelski z PZPR.

5 września 1989 - cena dolara sięgnęła 10 tys. zł.

Poseł PZPR Sławomir Wiatr (w 2002 roku okazał się TW i kłamcą lustracyjnym) zawiadomił, że PZPR oczekuje w rządzie Mazowieckiego pięciu tek.

6 września 1989 - senat za najpilniejsze zmiany w konstytucji uważa likwidację artykułów blokujących legalizację partii politycznych, usunięcie przewodniej roli PZPR i preferencji dla gospodarki „uspołecznionej”.

Podwyżka cen benzyny.

11 września 1989 - w NRD powstała jawna organizacja opozycyjna Nowe Forum. Węgry otworzyły granice dla obywateli NRD; w ciągu paru dni do RFN przez Węgry i Austrię wyjechało 15 tys. osób.

12 września 1989 - Sejm powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego. (OKP 11 tek, PZPR 3 teki, ZSL 3 teki, SD 2 teki). Wicepremier minister finansów - Leszek Balcerowicz. MON - Florian Siwicki. MSW - Czesław Kiszczak. Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski (TW „Kosk”).

Do Sejmu wpłynął projekt zniesienia kary śmierci.

15 września 1989 - rzecznikiem rządu Mazowieckiego została Małgorzata Niezabitowska (TW „Nowak”).

19 września 1989 - „S” zarejestrowała 300 Komitetów Obywatelskich w terenie.

20 września 1989 - reglamentowana benzyna znowu zdrożała o 50%.

Do Polski po 40 latach przyjechał Czesław Miłosz.

Jarosław Kaczyński objął "Tygodnik Solidarność".

21 września 1989 - Mazowiecki przyjął KKW "S" bez Wałęsy i KW OPZZ z Alfredem Miodowiczem.

22 września 1989 - rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

28 września 1989 - nowomianowany premier Mazowiecki przyjąl swego pierwszego gościa zagranicznego, gen. Kriuczkowa szefa KGB, rozmowie milcząco przysłuchiwał się gen. Kiszczak.

23 września 1989 - prezesem Radiokomitetu został Andrzej Drawicz (TW „Zbigniew”).

27 września 1989 – OPZZ odrzucił roszczenia majątkowe "S".

30 września 1989 - Polska i Czechosłowacja wypuściły do RFN tysiące uciekinierów z NRD.

Wrzesień 1990

Wolę pobierania nauki religii w szkole zgłosiło 95,5 % ogółu uczniów.

1-4 września 1990 - II Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka zorganizowana przez Zbigniewa Romaszewskiego, przeniesiona z Wilna do Leningradu z powodu odmowy udzielenia wiz na Litwę blisko 600 gościom z Zachodu. Wicemerem Leningradu był Władimir Putin.

5 września 1990 - Komisja Krajowa "S" odebrała GW prawo posługiwania się znaczkiem "S" na okładce.

W Moskwie brakuje chleba.

Saddam Husajn wzywa Arabów do „świętej wojny”.

7 września 1990 - rząd Mazowieckiego wystąpił do ZSRR z propozycją rokowań na temat wycofania wojsk sowieckich z Polski (negocjacje prowadzono przez rok).

17 września 1990 - Wałęsa ogłosił zamiar kandydowania na prezydenta RP.

18 września 1990 – „herbatka u Prymasa”. Obecni: Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Geremek, Mazowiecki, Wałęsa, Jaruzelski, Janiszewski, Janowski (SD), Jarosław Kaczyński, Anna Dynowska, Wiesława Ziółkowska, Zych, Kuroń. Jaruzelski zapowiedział rychłe ustąpienie z urzędu.

Sejm pod naciskiem Geremka zmienił konstytucję: „Prezydent jest wybierany przez Naród” (a nie przez Zgromadzenie Narodowe). Kadencja 5 lat.

28 września 1990 – wszczęto „śledztwo w sprawie wydarzeń grudniowych 1970 na Wybrzeżu”.

29 września 1990 - w Warszawie powstało lokalne Radio „Zet”, bez zezwoleń ani koncesji, finansowane przez Francuzów.

OBOP o szansach w wyborach na prezydenta: za Mazowieckim - 48%, za za Wałęsą - 37%.

Zarejestrowano 887 tys. bezrobotnych.

Z archiwum Sejmu zniknęły protokoły posiedzeń prezydium OKP.

Węgry po 40 latach przerwy wprowadziły do szkół naukę religii.

W Bułgarii rozpoczęto racjonowanie żywności.

Wrzesień 1991

6 września 1991 - ZSRR uznał niepodległość państw bałtyckich. Przywrócono Leningradowi nazwę Sankt Petersburg.

CBOS - 51 % badanych opowiedziało się przeciwko pozbawieniu b. komunistów prawa piastowania funkcji publicznych.

Kampania wyborcza. Startuje „S”.

7 września 1991 - Sejm uchwalił tworzenie szkół prywatnych i społecznych, nauczanie religii w szkole”.

10 września 1991 - zmarł Jan Józef Lipski.

12 września 1991 - rejestracja „Solidarności 80”.

13 września 1991 - ustawa o radiofonii i telewizji, znosząca monopol państwa. Na ekranach TV ukazywał się cotygodniowy lubiany program Polskie Zoo.

Minister Obrony Narodowej Piotr Kołodziejczyk wyraził nadzieję, że NATO niedługo przestanie istnieć. (AD)

Wrzesień 1992

Sejm powołał podkomisję do przygotowania ustawy lustracyjnej osób na wysokich funkcjach państwowych.

14 tys. osób wystąpiło już o odszkodowania za represje za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Załatwiono 8,5 tys. spraw. Przeciętne odszkodowanie 127 mln zł.

16 września 1992 - prokuratura poznańska umorzyła śledztwo w sprawie uprowadzenia i przetrzymywania Moniki Kern. Umorzono równocześnie sprawę przeciwko wicemarszałkowi Sejmu Andrzejowi Kernowi, ojcu Moniki, o stosowanie okrutnych metod wychowawczych wobec córki.

19 września 1992 - rząd przedstawił w Sejmie Program Powszechnej Prywatyzacji, który miał uwłaszczyć wszystkich dorosłych Polaków.

22 września 1992 - rozpoczęcie pracy Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (przew. Edward Rzepka) nad wnioskiem KPN o postawienie gen. Jaruzelskiego i 25 członków WRON i Rady Państwa PRL przed Trybunałem Stanu za wprowadzenie stanu wojennego.

Wrzesień 1993

Kampania wyborcza.

Zjednoczenie Polskie (PC) Jarosława Kaczyńskiego i KdRP (RdR) Jana Olszewskiego nie zdołały się zjednoczyć.

Hasło KdRP: ”Koalicja czystych rąk”.

PC: „Polsko! Czas na zmiany”.

Hasło SLD: „Tak dalej być nie może”.

UD na plakatach wyborczych pod zdjęciem Suchockiej napisało: „Po pierwsze gospodarka”; obywatele dopisywali „Po siódme nie kradnij”.

„Samoobrona” (Andrzej Lepper, Bożena Krzywobłocka, Janusz Bryczkowski, Bohdan Poręba): „Polsko, stałaś się łupem międzynarodowej finansjery.”

Wypowiedź brytyjskiego ministra spraw zagranicznych o granicy między Polską a Rosją na Wiśle.

Rozpoczął się proces oprawcy stalinowskiego, Adama Humera i towarzyszy. Rozprawy w małych sądach na prowincji.

3 września 1993 - Milczanowski na wniosek Wałęsy odwołał Adama Hodysza, szefa gdańskiego UOP. Prasa przypuszczała, że Hodysz przekazał w 1992 roku do MSW materiały do lustracji Wałęsy (sprawa TW „Bolek”).

17 września 1993 - Polskę opuścili ostatni żołnierze radzieccy. Trudno było tę datę ustanowić świętem państwowym.

Premiera filmu Marka Piwowskiego „Uprowadzenie Agaty”, na kanwie ucieczki Moniki Kern, ośmieszającego polityków byłej "S" i b. wicemarszałka sejmu Andrzeja Kerna. Film finansował Lew Rywin i Budimex. Kern wytoczył prasie serię procesów o zniesławienie, wszystkie po latach wygrał (ostatni, przeciwko Urbanowi, w grudniu 2002).

13 września 1993 - Jaser Arafat i Icchak Rabin podpisali porozumienie o autonomii palestyńskiej. Dostali za to Pokojową Nagrodę Nobla.

19 września 1993 - wybory parlamentarne. Wygrało SLD - 20,4 %, otrzymało 37 % mandatów (d`Hondt). Partie antykomunistyczne i „prawicowe” nie weszły do Sejmu.

21 września 1993 - prezydent Jelcyn rozwiązał Radę Najwyższą i Zjazd Deputowanych.

27 września 1993 - KK „S” domagała się natychmiastowego zwrotu swego majątku.

27 września 1993 – prok. Siemianowski wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie Grudnia 70.

Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko J. Kaczyńskiemu o ujawnienie tajemnicy państwowej (tzw. instrukcja 0015).

Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko Leszkowi Millerowi i Mieczysławowi Rakowskiemu (SdRP) o wywóz bez zezwolenia dewiz do Moskwy (sprawa „pożyczki moskiewskiej”).

28 września 1993 - ostatni numer prawicowej „Nowej Gazety”.

Wrzesień 1994

5 września 1994 - Krzaklewski złożył w parlamencie 960 tys. podpisów, popierających solidarnościowy projekt konstytucji. (Łącznie będzie ich 1,5 mln).

22 września 1994 - kilka tysięcy osób demonstrowało w Katowicach, domagając się ukarania winnych zamordowania górników z kopalni „Wujek”.

Sąd nakazał WZL w Bydgoszczy zwrócić do FOZZ 23,5 mld zł z pieniędzy, przeznaczonych przez FOZZ na remont samolotów sprzedawanych do Iraku wbrew embargu międzynarodowemu.

29 września - 2 października 1994 - VI Krajowy Zjazd Delegatów „S”. Przedstawiono na nim materiały Stasi o „S”.

30 września 1994 - „obiad w Drawsku”. Generałowie na spotkaniu z Wałęsą wyrazili wotum nieufności wobec ministra ON.

Pismo „Wróżka” (szata graficzna w stylu „Nie”) w tekście zatytułowanym „Zdolna, nudna bestia” napisało, że w lutym 1995 premier Pawlak będzie zmuszony odejść z urzędu (i rzeczywiście wtedy odszedł).

Wrzesień 1995

Prezydencka kampania wyborcza. 17 kandydatów. Kwaśniewski odchudził się o 7 kg, w TV występował na błękitnym tle i nosił niebieskie soczewki do oczu, tańczył disco polo i jeździł po Polsce autobusem „Kwak”.

8 września 1995 - Aleksander Kwaśniewski przyznał się w Radiu Zet, że nie wpisał akcji swej żony (Polisa S.A.) do oświadczenia majątkowego.

26 września 1995 - poseł Jerzy Dziewulski, któremu Wałęsa parę dni wcześniej zarzucił, że być może dostał pożyczkę „za wniesienie Bagsikowi do samolotu walizek pełnych dolarów”: w marcu 1991 roku istotnie pożyczył od Bagsika 700 mln zł, na „leczenie śmiertelnej choroby”.

Wrzesień 1996

2 września 1996 - Po tygodniu odnalazł się dziennikarz „Wprost” Jerzy Sławomir Mac, znany z ujawniania afer politycznych.

12 września 1996 - Rada Etyki Mediów wyraziła zaniepokojenie zlikwidowaniem programu telewizyjnego „Puls Dnia”.

16 września 1996 - Order Orła Białego dla Stanisława Lema.

Polska zawarła kontrakt na dostawy gazu rosyjskiego.

Najniższa emerytura wynosiła 331 zł.

Wrzesień 1997

Minister stanu Marek Siwiec po wyjściu z helikoptera w Ostrzeszowie ucałował ziemię jak papież i uczynił znak krzyża na zachętę prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W związku z niemożnością znalezienia 21 sędziów Sądu Lustracyjnego nie weszła w życie nowa ustawa lustracyjna.

Pogrzeb księżnej Diany zgromadził około miliona Brytyjczyków.

9 września 1997 - w Galerii Zachęta wystawa kontrowersyjnych rzeźb Katarzyny Kozyry, autorki filmu „Łaźnia męska”.

16 września 1997 - Jerzy Dziewulski przeciwko Adamowi Słomce z KPN o sprostowanie wypowiedzi Słomki, że Dziewulski będąc szefem jednostki antyterrorystycznej na Okęciu przepuścił pracowników Art-B.

Spółka "Agora" przekazała 300 tys. zł na rzecz sztabu wyborczego Unii Wolności. Pełnomocnikiem Krajowego Komitetu Wyborczego AWS został Janusz Tomaszewski, jego prawą ręką Andrzej Anusz. Tuż przed wyborami Antoni Macierewicz dokonał secesji z ROP. Śledztwo w sprawie działalności tajnego zespołu inspekcyjno-operacyjnego przy gabinecie szefa UOP (płk Jan Lesiak).

21 września 1997 - wybory parlamentarne (sejm III kadencji). Wygrała AWS - 33,83 %.

22 września 1997 - Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo przeciwko Ryszardowi Kuklińskiemu.

Wrzesień 1998

1 września 1998 - wszedł w życie nowy kodeks karny, znoszący karę śmierci.

Polska złożyła stanowiska negocjacyjne z UE w 7 obszarach.

10 września 1998 - Sąd Najwyższy nakazał rozpatrzenie od nowa sprawy zabójstwa górników z kopalni Wujek po uniewinnieniu 22 milicjantów przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.

Uchwalenie ustawy o reformie emerytur.

Wrzesień 1999

1 września 1999 - obok szkół podstawowych i liceów powstały gimnazja. Premier Jerzy Buzek zdymisjonował wicepremiera Janusza Tomaszewskiego po wiadomości, że jest on TW.

TVP nie dopuściła do programu „Tygodnik Polityczny Jedynki” wiceministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Budnika. Posłowie AWS i UW rozpoczęli bojkot programu.

2 września 1999 - wojewoda śląski Marek Kempski zapowiedział uruchomienie telefonu antykorupcyjnego.

7 września 1999 - obrońcy z urzędu odmówili obrony oskarżonych w procesie o pacyfikację w kopalni „Wujek”.

17 września 1999 - podczas uroczystości położenia kamienia węgielnego pod pomnik polskich oficerów w Piatichatkach pod Charkowem prezydent Kwaśniewski pił wódkę na cmentarzu, sfotografowano go z kieliszkiem w ręku.

19 września 1999 - prezes ZUS Stanisław Alot zarzucił Leszkowi Balcerowiczowi, że kosztem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych markuje niższy niż faktyczny poziom deficytu budżetowego.

Wrzesień 2000

Minister spraw wewnętrznych Marek Biernacki ogłosił, że mafia pruszkowska została rozbita.

11 września 2000 - Aleksander Kwaśniewski odmówił podpisania ustawy uwłaszczeniowej, tłumacząc, że jest „prawnie zła, ekonomicznie niepoliczona i społecznie niesprawiedliwa”.

14 września 2000 - zmarł w Paryżu Jerzy Giedroyc.

22 września 2000 - sztab wyborczy Mariana Krzaklewskiego pokazał film, jak minister Marek Siwiec parodiował w 1997 roku Papieża na lotnisku w Ostrzeszowie. Siwiec podał się do dymisji, Kwaśniewski powiedział, że zastanowi się nad jej przyjęciem. „Biskupom brak miłosierdzia” - skomentował Aleksander Kwaśniewski krytykę biskupów.

Wrzesień 2001

Kampania wyborcza.

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. „ścieżek zdrowia” w Radomiu w 1976 roku z braku „trwałych śladów” u poszkodowanych.

Sejm nie chciał rozpatrzyć wniosku, by powołać komisję specjalną do zbadania afery FOZZ.

6-9 września 2001 - Światowa Konferencja przeciw Rasizmowi ONZ w Durbanie. Kraje rozwijające się oskarżyły kraje rozwinięte o rasizm, kolonializm i wspieranie Izraela.

7 września 2001 - NIK wykazał, że pięciu członkom zarządu TVP wypłacono nagrody wysokości 1 mln zł.

11 września 2001 - atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon.

12 września 2001 - Sąd Najwyższy stwierdził, że sprawa śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka przedawni się w 2005 roku. IPN podjął się sprawdzenia, kto tuszował tę sprawę w latach 1983-84.

19 września 2001 - Wojciech Jaruzelski zeznał, że Kiszczak zakazał strzelania w kopalni Wujek.

23 września 2001 - wybory parlamentarne. Koalicja SLD - UP zdobyła 41,04 %

W ostatnich dniach funkcjonowania rząd Buzka zawarł kontrakt z Norwegią, na dostarczenie Polsce 74 mld m sześc. gazu.

Wrzesień 2002

Wicepremier Marek Pol zapowiedział wprowadzenie „winiet” na szyby samochodowe, prasa okrzyknęła go „Winietou”.

6 września 2002 - światowa premiera filmu Romana Polańskiego „Pianista”. Producent Lew Rywin.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: