Czy zaostrzenie sytuacji międzynarodowej jest korzystne dla bezpieczeństwa Polski?