A LATKA LECĄ ... lipiec

Lipiec 1988

10 lipca 1988 - w tygodniku „Kontakty” (Łomża) opublikowano reportaż, w którym pojawiły się fragmenty relacji Szmula Wassersztajna o spaleniu Żydów w 1941 roku w Jedwabnem.

11 lipca 1988 - wizyta Michaiła Gorbaczowa w Warszawie. Nie chciał się wypowiadać na temat aktualności doktryny Breżniewa.

Lipiec 1989

Z braku "pokrycia" władze przedłużyły do 5 lipca ważność czerwcowych kartek na mięso.

3 lipca 1989 - premier M.F. Rakowski zamroził ceny i płace, ludność ruszyła do sklepów wykupywać towary.

Adam Michnik ogłosił w „Gazecie Wyborczej” pomysł: „Wasz prezydent, nasz premier”, mając na myśli Geremka jako premiera. Tadeusz Mazowiecki: "Spiesz się powoli".

4 lipca 1989 - inauguracja obrad wolnego w 35% Sejmu i Senatu. Posłom wyznaczono miejsca na korytarzach za aksamitnymi barierkami, skąd wolno im było obserwować przejście partyjnych dygnitarzy rządowych. Fala protestów w służbie zdrowia w całym kraju.

9-11 lipca 1989 - do Polski przyjechał prezydent USA, George Bush. Namawiał Jaruzelskiego do kandydowania na prezydenta, w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą (AP).

11 lipca 1989 - w Krynicy Morskiej znaleziono ciało zamordowanego księdza Sylwestra Zycha.

12 lipca 1989 - Litwini zażądali wycofania wojsk sowieckich z Litwy. Rabin Weiss zaatakował z 8 osobami klasztor Karmelitanek w Oświęcimiu.

17 lipca 1989 - wznowienie stosunków dyplomatycznych między PRL a Stolicą Apostolską.

18 lipca 1989 - Jaruzelski zapowiedział kandydowanie na prezydenta PRL.

19 lipca 1989 - przewagą jednego głosu Jaruzelski został 270 głosami wybrany na prezydenta PRL, dzięki posłom i senatorom OKP, którzy oddali nieważne głosy (Wiktor Kulerski, Andrzej Miłkowski, Aleksander Paszyński, Andrzej Stelmachowski, Stanisław Stomma, Witold Trzeciakowski, Andrzej Wielowieyski); wyszli z sali Marek Jurek z OKP, L. Kozaczko, Z. Nowicki i M. Ustasiak.

W Londynie zmarł nagle na serce prezydent RP na Uchodźstwie, Kazimierz Sabbat; nowym prezydentem Ryszard Kaczorowski.

Strajki PKS w całym kraju.

26 lipca 1989 - OKP przez aklamację odrzucił propozycję wejścia do rządu na warunkach PZPR. „S” i OPZZ wymusiły 50-proc. podwyżkę płac górniczych.

28 lipca 1989 - Jaruzelski spotkał się z Prymasem Glempem.

Obradowało XIII Plenum KC PZPR.

„S” kopalń zażądała likwidacji „spółek dyrektorskich”.

29 lipca 1989 - premier Rakowski został na miejsce Jaruzelskiego I sekretarzem KC PZPR, jak się okaże, ostatnim.

Rada Delegatów na Łotwie ogłosiła niepodległość (nieformalnie).

31 lipca 1989 - Klub Poselski PZPR zarekomendował ministra SW Czesława Kiszczaka na premiera.

Sejm uchwalił „urynkowienie” gospodarki, zlikwidowano kartki na towary, wprowadzono ceny „wolnorynkowe”, co praktycznie oznaczało ich znaczny wzrost.

W Lublinie rozebrano pomnik Bolesława Bieruta.

Rosjanie odwołali „doktrynę Breżniewa”.

Spłonął tysiącletni dąb „Bartek”, symbol państwowości polskiej.

Lipiec 1990

Wg oficjalnych danych przestępczość w kraju wzrosła o 114%, wykrywalność wyniosła 38%.

Sowieckie wojska stacjonujące w Polsce mają płacić Polsce dolarami za dostarczane towary.

Zlikwidowano sprzedaż towarów za dolary i bony dolarowe w Pewexie.

W NRD środkiem płatniczym stała się marka zachodnioniemiecka.

1 lipca 1990 - spotkanie części członków Komitetu Obywatelskiego, przybyłych na zaproszenie premiera Mazowieckiego. Spotkanie członków przybyłych na zaproszenie Wałęsy odbyło się dzień wcześniej, 30 czerwca.

6 lipca 1990 - rekonstrukcja rządu Mazowieckiego: odeszli Kiszczak z MSW (na jego miejsce Kozłowski) i Siwicki z MON, na którego miejsce Jaruzelski zażądał zaakceptowania kandydatury admirała Piotra Kołodziejczyka. Mazowiecki „wzywał do opamiętania” część OKP.

7 lipca 1990 - Bronisław Geremek w wywiadzie dla „Le Figaro”: „Wybór Jaruzelskiego na prezydenta zapobiegł wojnie domowej”.

13 lipca 1990 - Sejm uchwalił ustawy prywatyzacyjne, powstało ministerstwo przekształceń własnościowych.

Tygodnik "Po Prostu" oskarżył PC o dążenie do zamachu stanu, w prasie zagranicznej publicyści „GW” pisali o "mnożących się w Polsce aktach przemocy". W Legnicy WIP i KPN podjęły głodówkę protestacyjną, domagając się natychmiastowego usunięcia wojsk radzieckich z miasta.

16 lipca 1990 - powstał ROAD, poprzednik Unii Demokratycznej. Bujak: "na Zachód od Centrum".

24 lipca 1990 - wszczęto uzupełniające śledztwo w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 roku.

28 lipca 1990 - ustawa o partiach politycznych; partia może powstać po podpisaniu deklaracji przez 15 osób.

100 posłów i senatorów zwróciło się do prezydenta Jaruzelskiego z apelem o ustąpienie. Posłowie ROAD nie podpisali go.

Powstała lewicowa Solidarność Pracy z Ryszardem Bugajem i Karolem Modzelewskim. W czerwcu 1992 przekształciła się w Unię Pracy, ze Zbigniewem Bujakiem i Wiesławą Ziółkowską.

30 lipca 1990 - powstało 250 dziennikarskich spółdzielni pracy na gruzach koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

Lipiec 1991

1 lipca 1991 - w Pradze „utracił moc” Układ Warszawski.

2 lipca 1991 - Wałęsa przemawiał w Belgii i w NATO.

Do 16 lipca sąd rejonowy odłożył proces przeciwko Jerzemu Urbanowi o rozpowszechnianie pornografii. W „GW” liczne ekspertyzy, wyjaśniające, że trudno zdefiniować pornografię a inkryminowane treści miały charakter „miękki”. 11 lipca 1991 - Do USA pojechał sekretarz stanu w BBN, Maciej Zalewski, z czego wynikło dla niego i dla Wałęsy wiele kłopotów.

15 lipca 1991 - W TV Geremek określił sprawę Zalewskiego jako „fakt prasowy”.

16 lipca 1991 - powstał Sojusz Lewicy Demokratycznej (SdRP, OPZZ i ZSMP). Umorzono aferę „Żelazo”.

18 lipca 1991 - Jarosław Kaczyński stwierdził w Sejmie, że na listach współpracowników byłej Służby Bezpieczeństwa "jest wiele nazwisk bulwersujących".

Zmarł nagle na atak serca Michał Falzmann, zajmujący się w NIK sprawą nadużyć w FOZZ.

Wałęsa w kwaterze głównej NATO w Brukseli nie zadeklarował woli przystąpienia Polski do paktu, usunął też (pod naciskiem ministra Wachowskiego) z rozdanego już dziennikarzom tekstu przemówienia akapit na temat trudności z wyprowadzeniem wojsk sowieckich z Polski.

19 lipca 1991 – na wezwanie Senatu powstanie lustracyjna "lista Milczanowskiego".

Kuroń w olsztyńskim „Dzienniku Północnym” nr 124: „podał rękę Kaczyńskiemu, bo podał ją również szefowi gestapo, z którym siedział w więzieniu”.

26 lipca 1991 - Sejm uchwalił nowe prawo o związkach zawodowych, znosząc stan prawny z okresu stanu wojennego.

27 lipca 1991 - powstał Komitet Samoobrony Rolników „Samoobrona”. Partia urzędować będzie w lokalach Partii „X” Tymińskiego.

28 lipca 1991 – powstało Porozumienie Obywatelskie Centrum (POC).

29 lipca 1991 – „GW” wytoczyła proces o oszczerstwo Jackowi Maziarskiemu, który w wywiadzie dla Życia Warszawy" powiedział, że "Agora" powstała w 1989 roku z pieniędzy przeznaczonych na całą ówczesną opozycję.

Lipiec 1992

Potrzebny był niecały miesiąc na napisanie i wydanie książki Jacka Snopkiewicza o "aferze teczkowej", na okładce z "szalonymi" oczami Macierewicza.

10 lipca 1992 - Sejm powołał na premiera Hannę Suchocką (UD).

12 lipca 1992 - Prokurator Janusz Kalwas poinformował, że potwierdziły się zarzuty stawiane Grzegorzowi Żemkowi i Janinie Chim o ich udziale w aferze FOZZ.

Polska Partia Zielonych wykluczyła Janusza Bryczkowskiego, również członka „Samoobrony”; nieoficjalnie okazało się, że był agentem służb specjalnych PRL.

15 lipca 1992 - generał Władysław Ciastoń kontynuował proces, wytoczony Andrzejowi Gelbergowi i Marcie Miklaszewskiej z „Tygodnika Solidarność” za pisanie o jego roli sprawczej w zamordowaniu ks. Popiełuszki.

17 lipca 1992 - szef Sztabu Generalnego WP, gen. Stelmaszczuk nakazał blokadę lotniska i dróg wyjazdowych z garnizonu rosyjskiego w Legnicy, ponieważ wojskowi radzieccy zajmowali się handlem kradzionymi samochodami.

Marek A. Nowicki z Komitetu Helsińskiego wypowiedział się o konieczności lustracji dziennikarzy. Wg „GP” Maciej Iłowiecki, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich otrzymał z Instytutu Gaucka informacje, że listą konfidentów spośród dziennikarzy dysponował Mieczysław Wachowski w KP. Część dziennikarzy-konfidentów SB przewerbowano do UOP.

22 lipca 1992 - prokuratura wojskowa umorzyła śledztwo przeciwko b. szefowi UOP Piotrowi Naimskiemu, oskarżanemu o wprowadzenie stanu podwyższonej gotowości w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych w czerwcu 1992.

Prasa doniosła o aferze finansowej poznańskiego Elektromisu (Mariusz Świtalski).

W lipcu do Sejmu wpłynęło 7 projektów ustaw lustracyjnych, z których cztery miały charakter również dekomunizacyjny, a dwa mówiły o zdekomunizowaniu gospodarki.

KOK przyjął doktrynę, że „Polska dąży do członkostwa w NATO”.

Minęły ponad dwa lata od złożenia podania o koncesję przez radio WAWA (Wojciech Reszczyński), bez odpowiedzi.

Lipiec 1993

KRRiTV ukarała Polsat grzywną 300 tys. za wyemitowanie o 20.00 filmu ze scenami okrutnej przemocy.

2 lipca 1993 - siostry karmelitanki wydzierżawiły swój klasztor Stowarzyszeniu Ofiar Wojny (prezes członek Samoobrony Mieczysław Janosz, afera „Żelazo” w latach 1070-tych).

5 lipca 1993 - zaczął obowiązywać podatek VAT.

9 lipca 1993 - w Moskwie stwierdzono, że odnalezione w 1991 szkielety należały do członków carskiej rodziny.

W słowackim miasteczku wprowadzono godzinę policyjną dla Cyganów.

20 lipca 1993 - policja dokonała rewizji w lokalu redakcji „Gazety Polskiej” w poszukiwaniu oryginału „listy Macierewicza”. Alina Grabowska z RWE zażądała uwięzienia dziennikarzy GP.

21 lipca 1993 - sąd w Piotrkowie Trybunalskim umorzył sprawę o niszczenie w 1989 roku akt przez trzech generałów SB.

23 lipca 1993 - BBWR planuje wydawanie „Nowej Gazety”, na miejsce „Nowego Świata”. Naczelny Mieczysław Gil.

28 lipca 1993 - Polska podpisała konkordat ze Stolicą Apostolską, ratyfikowany 23 stycznia 1998.

Lipiec – daremne rozmowy między Kaczyńskim a Olszewskim na temat wystawienia wspólnej listy wyborczej.

Prokurator Janusz Regulski skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi za ujawnienie tajemnicy państwowej w 4 numerze „Gazety Polskiej” („lista konfidentów”).

Działacze „Samoobrony” wywieźli na taczkach burmistrza Praszki.

Lipiec 1994

Wpłynęło pięć nowych projektów ustawy lustracyjnej, do prac skierowano projekt SLD, który nie przewidywał sankcji. Praca nad projektem prędko zanikła. W 50 rocznicę bitwy pod Monte Cassino biuro turystyczne Mazovia oszukało kombatantów, którzy zapłacili za podróż do Włoch.

2 lipca 1994 - nowe prawo mieszkaniowe zezwoliło na eksmisję na bruk.

6 lipca 1994 - do Polski przyjechał z wizytą prezydent USA, Bill Clinton. Poparł rozszerzenie NATO na wschód.

13 lipca 1994 – okazało się, że na prywatne konta Grzegorza Żemka, Janiny Chim i Dariusza Przywieczerskiego wpłynęło ponad pół miliona USD. Założyli za nie spółkę TRAST.

Rozpoczęła się akcja wymiany mianowanych przez rząd Mazowieckiego ambasadorów RP.

Lipiec 1995

3 lipca 1995 – sąd zwrócił prokuraturze akta Grudnia 70. 10 lipca prokurator Bogdan Szegda zaskarżył to postanowienie.

12 lipca 1995 - Sejm mimo oporu SLD uchwalił na 1 stycznia 1990 rozpoczęcie biegu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu itd. Popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989.

14 lipca 1995 - adwokat Jacek Wasilewski wycofał się z obrony Kazimierza Otłowskiego, co o wiele miesięcy przedłużyło proces o zabójstwo Grzegorza Przemyka. .

14 lipca 1995 - Trzech mężczyzn zostało rannych w wyniku eksplozji gazu w warszawskim sklepie mięsnym. Wszyscy trafili do szpitala.

19 lipca 1995 - z „konwentu św. Katarzyny” wyszły dwa sprzeczne komunikaty, jeden stwierdzający, że jako kandydata prawicy uzgodniono Hannę Gronkiewicz-Waltz, drugi stwierdzający, że jako kandydata prawicy uzgodniono Jana Olszewskiego.

27 lipca 1995 - po długim zwlekaniu telewizja wyświetliła film Jacka Kurskiego o obaleniu rządu Jana Olszewskiego pt. Nocna zmiana. Film wyświetlono w środku upalnego, letniego dnia.

W lipcu 1995 pismo „Wróżka” opublikowało tekst, tym razem o premierze Oleksym: „Około listopada Jowisz stworzy opozycję do jego urodzeniowego Słońca oraz kwadraturę na ascendent i Księżyc w Rybach. To bardzo niekorzystne układy. Oznaczają odejście z funkcji premiera, kłopoty z prawem, być może, nawet postawienie przed Trybunałem Stanu za błędne decyzje. W 1996 roku Uran podsunie mu możliwość objęcia funkcji przewodniczącego SLD...” (Podobnie jak poprzednio Pawlak, Oleksy zgodnie z wróżbą w lutym 1996 zrezygnował z funkcji premiera i został wybrany na szefa SdRP).

Lipiec-sierpień 1995 - min. spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski przekazał ministrowi spraw zagranicznych Wł. Bartoszewskiemu informację o działaniach polskich służb specjalnych, mających związek z premierem Józefem Oleksym w związku z informacją, że jest on współpracownikiem Władimira Ałganowa.

Lipiec 1996

5 lipca 1996 - Sejm uchwalił ustawę o Służbie Cywilnej. Wymagano 7 lat praktyki w administracji, co pozwoliło na obsadzanie stanowisk przez Leszka Millera zwolennikami SLD i PSL.

6 lipca 1996 - prezydent Kwaśniewski z wizytą na igrzyskach olimpijskich w Atlancie. Na spotkaniu z dziennikarzami amerykańskiego „Time`a” przekonywał, że uruchamiany w Polsce „Czas Polski” to pismo skrajnie prawicowe i faszystowskie.

22 lipca 1996 - w wypadku samochodowym pod Lyonem zginął 59-letni prof. Jerzy Skowronek, dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Z bocznej drogi wyjechała ciężarówka. Nowym dyrektorem AP została prof. Daria Nałęcz.

Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił b. szefa MSW Czesława Kiszczaka, oskarżonego o wydanie oddziałom MO prawa do użycia broni palnej, co skończyło się zastrzeleniem 9 górników w kopalni „Wujek”.

Lipiec 1997

Od 6 lipca 1997 - wielka powódź w Polsce południowej. Premier Cimoszewicz: „powodzianie sami są sobie winni, jeżeli nie ubezpieczyli swojego dobytku”. Wojsko nie wydało zezwolenia na przekazanie ratownikom wojskowych pasm CB-Radia.

8 lipca 1997 - w Madrycie NATO zaprosiło Polskę, Czechy i Węgry do uczestnictwa.

16 lipca 1997 - Kwaśniewski podpisał nową Konstytucję.

W UOP odkryto w szafie płk. Jana Lesiaka dokumenty tajnego zespołu, który w 1993 roku opracował plany działań operacyjnych wobec przywódców ówczesnej prawicy antywałęsowskiej, aby ich skłócić i skompromitować.

KRRiTV przegłosowała, że większość w radach nadzorczych radia i telewizji otrzyma SLD.

20 lipca 1997 - zginął w wypadku Tadeusz Kowalczyk, poseł PC a potem BBWR z Radomskiego („kasa” AWS).

30 lipca 1997 - premier Cimoszewicz polecił przeprowadzić kontrolę w sprawie budowy luksusowego osiedla „Eko-Sękocin”, m.in. domu wicepremiera Kołodki.

Lipiec 1998

3 lipca 1998 - Sąd apelacyjny odrzucił apelację Humera i dziewięciu innych skazanych na więzienie funkcjonariuszy MBP, trzem osobom obniżył kary. Blokady rolników na drogach.

21 lipca 1998 - rząd przyjął „Raport o sytuacji rodzin polskich”, opracowany przez rząd Buzka.

23 lipca 1998 - Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przygotowała projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z uprawnieniami prokuratorskimi i dostępem obywateli do własnych "teczek".

70 parlamentarzystów AWS, ROP i UW wystosowało apel do ministra sprawiedliwości, Hanny Suchockiej, o uniewinnie Ryszarda Kuklińskiego.

24 lipca 1998 - Sejm wprowadził 16 województw i powiaty. Sejm powołał Kasy Chorych.

28 lipca 1998 - zmarł Zbigniew Herbert.

30 lipca 1998 - Order Orła Białego dla Zbigniewa Herberta.

Od początku lipca na 400 billboardach w Warszawie i siedmiu innych dużych miastach rozmieszczono obraz Pawła Susida „Złe życia kończą się śmiercią”.

Lipiec 1999

16 lipca 1999 - kolejnych siedmiu obrońców z urzędu w procesie o pacyfikację kopalni Wujek poprosiło o zwolnienie ich z tego obowiązku. Odwołano z prokuratury Stefana Szustakiewicza, który twierdził, że zastępca prokuratora krajowego, Włodzimierz Wolny, współpracownik minister sprawiedliwości Hanny Suchockiej, wywierał na niego naciski w kierunku umorzenia śledztwa w sprawie tajnego zespołu UOP (Lesiak) ds. inwigilacji prawicy.

Warszawski sąd wszczął śledztwo przeciwko dziennikowi „Trybuna” za nazwanie na jej łamach papieża „prostackim wikarym”.

25 lipca 1999 - prezes ZUS Stanisław Alot zapewnił posłów, że od listopada system informatyczny Zakładu będzie w pełni sprawny

26 lipca 1999 - Andrzej Celiński, b. członek KOR, stanął na czele komisji programowej SLD.

W lipcu zarejestrowano 2,1 mln bezrobotnych (11,8 %), o ponad 433 tys. więcej niż przed rokiem.

Lipiec 2000

5 lipca 2000 - zmarł Gustaw Herling-Grudziński. Pod nekrologiem pisarza „Gazeta Wyborcza” zamieściła nekrolog psa jednego z dziennikarzy.

6 lipca 2000 - lustrowanie kandydatów na urząd prezydenta RP; Andrzej Olechowski jako jedyny przyznał się do związków z wywiadem PRL.

7 lipca 2000 - początek procesu lustracyjnego Jerzego Jaskierni (TW „Prym”).

Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie zbrodni w Jedwabnem.

10 lipca 2000 - „Wizyta pojednania” - skomentował dziennik „Izwiestia” wizytę prezydenta Kwaśniewskiego, który zawiadomił prezydenta Kuczmę, że sprawa trasa gazociągu omijającego Ukrainę ma dla Polski charakter wyłącznie gospodarczy.

14 lipca 2000 - Sejm uchwalił ustawę o powszechnym uwłaszczeniu obywateli. Zakładała przekazanie na własność m.in. mieszkań spółdzielczych, komunalnych i zakładowych. Nigdy nie weszła w życie.

17 lipca 2000 - minister edukacji Mirosław Handke podał się do dymisji, bo zabrakło 800 mln złotych na podwyżki dla nauczycieli. Po odejściu rządu Handke stwierdził, że podłożono pod niego „bombę”.

28 lipca 2000 – w lesie katyńskim otwarto cmentarz ponad 4400 oficerów polskich zgładzonych wiosną 1940 roku przez NKWD. Rosjanie utrudniali przybycie na miejsce 700-osobowej delegacji rodzin. TVP Kwiatkowskiego „nie zdążyła” przygotować transmisji.

Sejm nie powołał komisji do zbadania losów majątku dawnej PZPR.

Lipiec 2001

1 lipca 2001 - Aleksandra Wiktorow, nowy prezes ZUS zapowiedziała, że komputerowy system ZUS ruszy w sierpniu.
Min. finansów Jarosław Bauc ogłosił „dziurę budżetową” wielkości 88 mld zł.
4 lipca 2001 - Jerzy Buzek zdymisjonował ministra sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego. Kolejnym ministrem sprawiedlwiości został Stanisław Iwanicki, kojarzony jako „człowiek” Lecha Wałęsy.

7 lipca 2001 - Gdańsk zalany przez ogromną powódź.
Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko posłowi SLD za jazdę po pijanemu.
11 lipca 2001 - UOP aresztował spektakularnie doradcę wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa, Zbigniewa Farmusa, podejrzanego o korupcję. Zatrzymano Jeremiasza Barańskiego, ps. "Baranina", podejrzanego o zlecenia zamordowania ministra sportu Jacka Dębskiego.

20 lipca 2001 - Sejm powołał do NIK Mirosława Sekułę (AWS). Antoni Styrczula z RWE, b. rzecznik Wałęsy, szef publicznego Radia dla Ciebie rozdał pracownikom RdC ulotki z zachętą wpłacania datków na SLD.

Kongres USA zakazał klonowania ludzi.

Lipiec 2002

2 lipca 2002
- Roman Kluska, b. prezes Optimusa, zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze za to, że ominął płacenie podatku za podarowane MEN komputery. 3 lipca 2002 - Roman Kluska zwolniony z aresztu po zapłaceniu 8 mln zł kaucji. W styczniu 2003 urząd skarbowy umorzy sprawę Kluski.

5 lipca 2002 - Grzegorz Kołodko zastąpił Marka Belkę na stanowisku wicepremiera i ministra finansów, Grzegorz Kurczuk - Barbarę Piwnik, Andrzeja Celińskiego - Waldemar Dąbrowski.

10 lipca 2002 - wizyta cesarza Japonii w Polsce. Małżonka premiera Millera przyszła na spotkanie ubrana w jaskraworóżową sukienkę z napisami „sexy, cute, love”.

26 lipca 2002 - 88 posłów zażądało odwołania zarządu TVP Kwiatkowskiego za nadanie w programie dla dzieci audycji o życiu codziennym prostytutek.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: