A LATKA LECĄ ... czerwiec

Czerwiec 1989

1 czerwca 1989 - Barbara Piasecka-Johnson, zadeklarowała 100 mln dolarów na ratowanie Stoczni Gdańskiej.

2 czerwca 1989 – pierwszy numer reaktywowanego po 8 latach "Tygodnika Solidarność" pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego, nakład 400 tys. egz.

4 czerwca 1989 - wybory do parlamentu w jednej trzeciej wolne. Frekwencja 62%.

Władze Chin dokonały krwawej masakry młodzieży, demonstrującej na Placu Tien-an-Men.

Janusz Onyszkiewicz w imieniu przestraszonych zwycięstwem liderów KO „S” przedstawił wyniki wyborów jako kłopot.

7 czerwca 1989 - Geremek, Mazowiecki i bp Orszulik na spotkaniu z gen. Czesławem Kiszczakiem, A. Gdulą i Cioskiem potwierdzili wierność umowom Okrągłego Stołu.

Adam Michnik rozmawiał z Czesławem Kiszczakiem na temat układu „wasz prezydent, nasz premier”.

11 czerwca 1989 - Jerzy Urban ogłosił, jakoby opozycja zgodziła się przy Okrągłym Stole na prezydenturę Jaruzeksjiego.

Rejestracja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na wniosek Stefana Bratkowskiego jako nowej organizacji, co w przyszłości utrudni na 13 lat odzyskanie majątku.

Na Węgrzech rozpoczęły się obrady „trójkątnego stołu”, na których zapadła decyzja o przeprowadzeniu wolnych wyborów parlamentarnych.

14 czerwca - rejestracja sądowa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków, rozwiązanego w 1983 roku.

15 czerwca 1989 - prezydent Mitterrand w Polsce, Francja zawiesiła spłatę jednej trzeciej zadłużenia polskiego.

16 czerwca 1989 - KC PZPR odrzuciło projekt premiera z opozycji. W Budapeszcie kilkaset tysięcy osób uczestniczyło w symbolicznym pogrzebie straconego w 1958 roku Imre Nagy`a.

17 czerwca 1989 - Wałęsa rozwiązał wyborcze Komitety Obywatelskie.

18 czerwca 1989 - druga tura wyborów. „S” zajęła wszystkie możliwe miejsca w sejmie (161) i 99 miejsc w senacie.

21 czerwca 1989 - zmarła wielka aktorka, współzałożycielka KOR, Halina Mikołajska.

Wałęsa daremnie wzywał Jaruzelskiego do potępienia masakry w Chinach. Bronisław Geremek przedstawił w Londynie plan demokratyzacji, z wolnymi wyborami za cztery lata.

22 czerwca 1989 - po raz pierwszy jawne zebranie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Powstała Społeczna Komisja Pojednawcza, przywracająca do pracy osoby zwolnione z pracy z przyczyn politycznych.

Ambasador USA Davis przekonywał na obiedzie działaczy "S" do kandydatury Jaruzelskiego na prezydenta (AP).

23 czerwca 1989 - powstał Obywatelski Klub Parlamentarny. Przewodniczącym Bronisław Geremek, sekretarzem Henryk Wujec.

28 czerwca 1989 - po raz drugi 33 latach (pierwszy raz w 1981) jawne obchody poznańskiej rocznicy Czerwca 1956 roku.

„Białe marsze” „S” służby zdrowia w Gdańsku i 29 w Warszawie, w proteście przeciwko złym warunkom pracy i płacy.

Jaruzelski zapewnił, że nie zamierza kandydować na prezydenta.

Czerwiec 1990

Sąd uchylił wyrok z 1984 roku na dwóch sanitariuszy pogotowia, skazanych za śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka (1983). O fałszowaniu śledztwa opowiedział oficer MO Jerzy K.

Słynna depesza Wałęsy do Wujca z tekstem „Czuj się odwołany". Dwa dni później Wałęsa próbował odwołać Michnika z posady naczelnego „GW”.

6 czerwca 1990 - Wałęsa w wywiadzie: "telewizja mnie ośmiesza". BKO Lecha Grobelnego splajtowała, grzebiąc oszczędności 11 tysięcy osób.

14 czerwca 1990 - rolnicy z Mławy protestowali przeciwko monopolom w spółdzielczości mleczarskiej.

19 czerwca 1990 - Prokuratura Generalna rozpoczęła śledztwo w sprawie niszczenia dokumentów przez grupę oficerów SB, m.in. Henryka Dankowskiego.

21 czerwca 1990 - w Budapeszcie powstała pierwsza giełda w postkadeelach.

22 czerwca 1990 - rzeczniczka rządu Małgorzata Niezabitowska nazwała Wałęsę "przyspieszaczem z siekierą".

30 czerwca 1990 - spotkanie części członków Komitetu Obywatelskiego na zaproszenie Wałęsy.

Czerwiec 1991

1 lipca 1991 - spotkanie drugiej części członków Komitetu Obywatelskiego na zaproszenie Mazowieckiego się. Znikły protokoły z zebrań Komitetu.

1-9 czerwca 1991 - czwarta wizyta Jana Pawła II w Polsce. Papież odwiedził 14 miast i odmówił wizyty w sejmie kontraktowym.

6 czerwca 1991 – Wałęsa skrytykował sejmowy projekt ordynacji wyborczej.

7 czerwca 1991 - dyrektor Banku Światowego zapowiedział podwojenie pomocy dla Polski.

10 czerwca 1991 - Wałęsa odmówił podpisania ordynacji. Unia Demokratyczna: 18 %, PC - 7 %.

12 czerwca 1991 - Borys Jelcyn został prezydentem Rosji (57 % za, frekwencja 75 %).

Drugi artykuł w „Spotkaniach” na temat nadużyć w FOZZ.

15 czerwca 1991 - Sejm uchwalił nową, proporcjonalną ordynację wyborczą.

17 czerwca 1991 - premier Bielecki i kanclerz Kohl podpisali w Bonn traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

21 czerwca 1991 – Marcin Dakowski i Jerzy Przystawa z NIK powiadomili prokuraturę o nadużyciach w FOZZ, dyrektor Anatol Lawina zawiesił Michała Falzmanna.

27 czerwca 1991 - Janusz Lewandowski ogłosił Program Powszechnej Prywatyzacji, obejmujący 25 % przemysłu.

„Pogrom” Cyganów w Mławie po przejechaniu młodego chłopca przez lokalnego bogacza.

W Budapeszcie rozwiązano RWPG.

Michnik i Jaruzelski w Europie Zachodniej z odczytami na uniwersytecie w Hiszpanii. Prasa doniosła, że w obecności królowej Zofii przeszli na „ty”.

Czerwiec 1992

2 czerwca 1992 - Wachowski do Kuronia: „Przydałby się wam jakiś rolnik na premiera” (Kuroń w Spoko!)

Mazowiecki i Kuczyński (UD) omówili z Waldemarem Pawlakiem i Mikołajem Kozakiewiczem (PSL) warunki poparcia Pawlaka na premiera.

2 czerwca 1992 - Wałęsa zaproponował Pawlakowi utworzenie rządu.

3 czerwca 1992 - marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski podpisał uchwałę lustracyjną.

4 czerwca 1992 - Macierewicz przekazał Konwentowi seniorów listę 66 najwyższych funkcjonariuszy państwa (w tym prezydent i marszałek sejmu), które wg dokumentów MSW miały współpracować z SB. Wałęsa przyznał się w PAP do "podpisywania kilku różnych papierów". Listę opublikowała „Gazeta Polska” w czerwcu 1993 roku, autentyczne sceny z sejmu w filmie Jacka Kurskiego „Nocna zmiana”.

Noc z 4 na 5 czerwca 1992 - odwołanie rządu Jana Olszewskiego 273 głosami, przeciw 119, wstrzymało się 33. Jarosław Kaczyński: „Żadne państwo nie może tolerować agentów w swoich strukturach.”

5 czerwca 1992 – Waldemar Pawlak na premiera.

Sejm przyjął budżet opracowany przez rząd Olszewskiego.
„Gazeta Wyborcza” zamieściła na okładce wiersz Wisławy
Szymborskiej „Nienawiść”, powstał neologizm "oszołom". Inne terminy: „wojna na teczki”, „polowanie na czarownice”.

6 czerwca 1992 - Adam Michnik pochwalił Wałęsę za szybką akcję. Poseł Jacek Taylor (UD) zarzucił z trybuny sejmowej kolegom, że podpisywali deklaracje lojalności i donosili w śledztwach. Geremek oświadczył, że działanie Olszewskiego miało cechy zamachu stanu.

10 czerwca 1992 – prokurator Elżbieta Cyrkiewicz zarzuciła Maciejowi Maliszewskiemu i jego matce uprowadzenie nieletniej Moniki Kern, córki posła Andrzeja Kerna (PC). „Gazeta Wyborcza zapytała znajomych policjantów, co zazwyczaj się dzieje, gdy komuś zniknie córka. - Sporządza się notatkę służbową i tyle - odpowiedzieli.” (GW z 17 września 1992).

11 czerwca 1992 - Wałęsa zagroził Macierewiczowi: "mam kilka asów w rękawie, jak je wyciągnę, pan jesteś w szpitalu".

11-14 czerwca 1992 - IV zjazd "S", przewodniczącym ponownie Marian Krzaklewski.

II Kongres PC. Prezesem ponownie Jarosław Kaczyński.

14 czerwca 1992 - Wałęsa ujawnił istnienie w rządzie agenta „Zapalniczka”. Przyznał się do tego kryptonimu Zdzisław Najder.

19 czerwca 1992 - Trybunał Konstytucyjny uznał uchwałę "lustracyjną" Sejmu za niezgodną z konstytucją. Olszewski orzeczenie to nazwał "pozakonstytucyjną uzurpacją".

20 czerwca 1992 – komunikat Episkopatu Polski: "Naród ma prawo do tego, by osoby obciążone poważną winą nie pełniły w życiu państwa doniosłych funkcji publicznych".

30 czerwca 1992 – z bilansu FOZZ wynikało m.in., że Grzegorz Żemek przelał kilkadziesiąt mln USD na konto banku, w którym poprzednio pracował.

Czerwiec 1993

1 czerwca 1993 - rząd przyjął konkordat z Watykanem.

4 czerwca 1993 - demonstracja uliczna zwolenników lustracji w Warszawie w rocznicę upadku rządu Jana Olszewskiego. Policja zaatakowała i pobiła demonstrantów pod pozorem zmiany trasy pochodu. Poseł Małachowski narzekał, że na niego napluto.

Policja zawiadomiła prokuraturę o naruszeniu tajemnicy państwowej przez „Gazetę Polską”, która opublikowała „listę konfidentów”.

9 czerwca 1993 - Wałęsa ogłosił powstanie BBWR (Bezpartyjny Blok Wspierania Reform). Przewodniczącym Andrzej Olechowski (TW „Must”). Na SLD chciało głosować 9 % Polaków.

14 czerwca 1993 - w Warszawie 5 kobiet napadniętych przez „łomiarza”. Tygodnik „Wprost” ogłosił, że najbogatszym Polakiem jest Zbigniew Niemczycki.

21 czerwca 1993 - aide-memoire krajów Grupy Wyszehradzkiej do obradującego w Kopenhadze szczytu Unii Europejskiej na temat przyjęcia ich do Unii.

22 czerwca 1993 - w Gdańsku powstała Fundacja „Archiwum Solidarności”.

23 czerwca 1993 - Andrzej Szczypiorski (TW „Mirek”) w wywiadzie dla „Życia Warszawy”: „sprawa teczek jest świadectwem szaleństwa”.

24 czerwca 1993 - Jerzy Giedroyc w wywiadzie dla PAP o „teczkach”: „te wszystkie teczki należałoby po prostu zniszczyć”.
27 czerwca 1993 - ślub Moniki Kern ze sprzedawcą frytek. „GW”: „Były wicemarszałek Sejmu Kern jest już chyba skończony w oczach opinii publicznej - perorował przy barku gość weselnych Jerzy Urban do otaczających go dziennikarzy.” (Piotr Najsztub, „GW” 28 czerwca 1993).

Sławomir Wałęsa, syn prezydenta, skazany za potrącenie w Gdańsku 51-letniej lekarki na dwa lata w zawieszeniu.

Czerwiec 1994

9 czerwca 1994 - strajk okupacyjny „S” w sprywatyzowanej Hucie Lucchini w Warszawie.

10 czerwca 1994 - Sejm zliberalizował ustawę antyaborcyjną, eliminując karalność lekarza, dokonującego aborcji.

12 czerwca 1994 - cztery osoby przez sześć dni tkwiły na kominie wysokości 123 metrów w Bolesławcu, wywalczyły umorzenie „popiwku” i wypłacenie ekwiwalentu deputatu węglowego.

19 czerwca 1994 - wybory samorządowe. Frekwencja 33,78 %.

CBOS - za lustracją opowiadało się 56 % badanych.

Szwajcarzy zatrzymali b. szefa Art-B, Bagsika.

Czerwiec 1995

6 czerwca 1995 - c.d. procesu w sprawie wydarzeń w kopalni „Wujek”. Zeznawał mec. Andrzej Zalewski, członek tzw. komisji Rokity.

13 czerwca 1995 - na Kwaśniewskiego chciało w wyborach prezydenckich głosować 23 % respondentów CBOS, na Kuronia 11 %, na Wałęsę 11 %, na Strzembosza 4 %.

21 czerwca 1995 - Stanisław Helski, który w październiku 1994 w księgarni uderzył kamieniem w głowę Wojciecha Jaruzelskiego, został skazany na dwa lata z zawieszeniem i 200 zł grzywny.

22 czerwca 1995 - Kazimierz Grabek, „król” żelatyny, na 8 miejscu listy najbogatszych Polaków.

Czerwiec 1996

1 czerwca 1996 - Paweł Moczydłowski o artykule we „Wprost”: "czy być może nie jest tak, że snuje się podejrzenia, iż za pseudonimami >>Kat>Minim

Zjazd w Łańcucie prezydentów Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Włoch.

8 czerwca 1996 - powstała Akcja Wyborcza Solidarność (AWS).

12 czerwca 1996 - Sławomir Petelicki (GROM) podał się do dymisji: „Polską interesują się - organizacje przestępcze z Hongkongu - a kartel kokainowy z Cali ma w Polsce przedstawiciela.” Poparcie dla ROP wzrosło do 16 %.

Rząd Cimoszewicza postawił w stan likwidacji Stocznię Gdańską.

17 - 23 czerwca 1996 – blokady szos przez Samoobronę.

21 czerwca i 8 sierpnia 1996 – reforma rządu. Powstało Ministerstwo Skarbu Państwa, ogromne MSWiA, Komitet Integracji Europejskiej.

25 czerwca 1996 - sygnalny numer tygodnika „Czas Polski”, polskiej edycji amerykańskiego „Time'a”.

27 czerwca 1996 – proces przeciwko Jaruzelskiemu i Świtale w sprawie Grudnia 70 wrócił do Sądu Wojewódzkiego.

27 czerwca 1996 – polskim Archiwom Państwowym przekazano archiwalne nagrania RWE i Radia-Swoboda z lat 1952-94, m.in. 60 taśm Józefa Światły.

28 czerwca 1996 – konstytucja niepodległej Ukrainy.

Krach gospodarczy i walutowy Bułgarii.

Rząd Cimoszewicza przekazał pakiet większościowy akcji Banku Śląskiego na rzecz holenderskiego ING.

Czerwiec 1997

6 czerwca 1997 - nowy kodeks karny, który zniósł karę śmierci (nie wykonywaną od 1988 roku).

Delegat Rosji w Strasburgu zażądał od Polski korytarza eksterytorialnego do Kaliningradu.

10 czerwca 1997 - w proteście przeciwko polityce rolnej Marian Zagórny i inni zapowiedzieli niszczenie importowanej do Polski żywności, m.in. zbóż, rzepaku, drobiu, nabiału, cukru i mięsa.

12 czerwca 1997 - Order Orła Białego dla Eugeniusza Kwiatkowskiego. Poparcie dla Unii Wolności - 5-6 %.

Czerwiec 1998

Sejm uchwalił 12 województw. Kwaśniewski zapowiedział, że poprze tylko ustawę, zawierającą 17 województw.

8 czerwca 1998 - Order Orła Białego dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

15 czerwca 1998 – siedmiu oskarżonym w sprawie Grudnia 70 odczytano akt oskarżenia (Kociołek, Tuczapski, Kruczek, Wiekiera, Gop, Łomot, Fałdasz).

18 czerwca 1998 - Sejm uznał PZPR za organizację „w najwyższym stopniu odpowiedzialną za trwanie i kształt systemu komunistycznego w Polsce”, pod naciskiem UW zrezygnował z określenia PZPR jako organizacji przestępczej.

25 czerwca 1998 – zastrzelono przed domem komendanta głównego Policji, Marka Papałę. Na miejsce zbrodni po 20 min. przybyli m.in. Leszek Miller, Zbigniew Sobotka i Edward Mazur, biznesmen z USA.

27 czerwca 1998 - w Charkowie prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma wmurowali kamień węgielny pod budowę cmentarza polskich oficerów i ukraińskich ofiar NKWD.

Do połowy 1998 roku zapadł jedyny w ciągu 9 lat transformacji prawomocny wyrok na funkcjonariusza SB (na Andrzeja Augustyna, zabójcę Bogdana Włosika w Nowej Hucie 13 października 1982).

Czerwiec 1999

3 czerwca 1999 - w Belgii wybuchła panika po odkryciu skażenia kurczaków rakotwórczymi dioksynami.

Emerytury wzrosły średnio o 73 złote.

4 czerwca 1999 - odkryto skażenie dioksynami również w belgijskiej wieprzowinie.

5-17 czerwca 1999 - wizyta papieża Jana Pawła II.

Strajki głodowe pielęgniarek. Demonstracje pracowników „Łucznika” w Radomiu.

13 czerwca 1999 - papież wyniósł na ołtarze 108 męczenników z okresu okupacji hitlerowskiej.

16 czerwca 1999 - Kongres SdRP rozwiązał partię i zalecił działaczom wstępowanie do nowej partii, SLD.

17 czerwca 1999 - warszawski sąd postanowił zwolnić Adama Humera z więzienia po odbyciu połowy kary.

20 czerwca 1999 - wg informacji prokuratury przez dziesięć lat transformacji ustrojowej osądzono 11 zbrodni z okresu PRL, w tym dwie stalinowskie.

26 czerwca 1999 - Michał Listkiewicz został nowym prezesem PZPN.

Czerwiec 2000

2 czerwca 2000 - do kraju przyleciała z USA trumna z prochami Stanisława Mikołajczyka, premiera rządu na uchodźstwie.

5 czerwca 2000 - „Ruch” odmówił kolportażu miesięcznika „Zły” oraz antyklerykalnego tygodnika „Fakty i Mity”.

6 czerwca 2000 - Unia Wolności oficjalnie zerwała koalicję rządową z AWS.

8 czerwca 2000 - Sejm wybrał Leona Kieresa na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

17 czerwca 2000 - w Piatichatkach koło Charkowa na Ukrainie, podczas odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych i pochowanych tu polskich oficerów (10 tys. grobów), prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraźnie był pijany.

19 czerwca 2000 - sąd uniewinnił Ireneusza Kościuka, oskarżonego o pobicie Grzegorza Przemyka.

Czerwiec 2001

15 czerwca 2001 - wizyta George`a W. Busha na UW w Warszawie, odegrano mu piosenkę „Tu gdzie wczoraj było rżysko, jutro będzie San Francisco”.

17 czerwca 2001 - TVP 1 pokazała film, pomawiający braci Kaczyńskich o przyjęcie od biznesmena Pineiry pieniędzy z FOZZ na PC.

Syn Czesława Laudańskiego z Jedwabnego wystąpił do sądu przeciwko Janowi Tomaszowi Grossowi, autorowi książki „Sąsiedzi”, gdyż Czesław Laudański nie mógł brać udziału w mordzie z powodu choroby po sowieckim więzieniu.

19 czerwca 2001 – proces Grudnia 70 nie rozpoczął się, gdyż obrona nie zdążyła zapoznać się z aktami.

20 czerwca 2001 - ruszyły wypłaty przemysłu i rządu niemieckiego dla b. robotników przymusowych w III Rzeszy.

Czerwiec 2002

Minister edukacji Krystyna Łybacka zezwoliła absolwentom gimnazjów na składanie dowolnej liczby podań do liceów, co spowodowało spiętrzenie pracy tysięcy nauczycieli, wściekłość rodziców i rozczarowanie dzieci.

5 czerwca 2002 - premier Leszek Miller Norwegii zapewnił, że jego rządowi zależy na zróżnicowaniu źródeł sprowadzonego gazu.

23 czerwca 2002 - Telewizja Polska nadała niedzielny program dla dzieci Teleranek”, w którym dłuższy czas prezentowano stronę internetową homoseksualisty z obscenicznymi obrazkami.

26 czerwca 2002 - Tadeusz M., podejrzany o zastrzelenie Jacka Dębskiego, popełnił w celi samobójstwo. Niedługo potem okazało się, że to nie mogło być samobójstwo. Umorzono śledztwo w sprawie śmierci Ireneusza Sekuły.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: