Amol głodzony przez właścicielkę przychodzi na odpasienie