Zasady naszej polityki na odcinku polskim

Nie powinniśmy popełniać błędu patrzenia na współczesnych Polaków przez pryzmat ich przeszłości. Dzięki ciężkiej pracy naszych starszych funkcjonariuszy obecni Polacy w swej większości niczym nie przypominają przodków, którzy upierali się przy mrzonkach jakiejś samodzielności i rywalizacji z nami zamiast uznania oczywistych korzyści z podporządkowania się Rosji.
 
Pozostaje jednak grupa zapatrzona w przeszłość, która w okolicznościach kryzysu mogłaby pociągnąć innych. Należy ją ograniczyć i kontrolować, ale nie likwidować, gdyż musimy mieć jakiś instrument nacisku na nasze elity w Polsce, by powodowane strachem przed eliminacją przez epigonów zbankrutowanej sanacji, były nam wierne. Nasze archiwa same nie wystarczą, a tylko nieliczną warstwę możemy związać interesami ekonomicznymi.   
 
Celem zasadniczym jest odizolowanie Polski od Zachodu, zwłaszcza USA, jej skompromitowanie i całkowite skłócenie z naszą bliską zagranicą. Dążyć do tego powinni sami Polacy, przekonani że działają na swoją korzyść. Nasza polityka powinna polegać na korygowaniu sytuacji w Polsce, a nie na bezpośrednim kierowaniu. Polacy powinni sami uczynić się niezdolnymi do prowadzenia jakiejkolwiek polityki zagranicznej i szukać z różnych przyczyn opieki u nas. Każdej grupie należy zatem pokazać perspektywę podporządkowania się nam jako jedyną realną i korzystną. Jednocześnie nasze koszty polityki polskiej powinny być niskie i dlatego należy wykorzystywać autentyczne siły lokalne, które świadomie lub nie będą działały w naszym interesie.
 
Sterowanie Polską przy pomocy grup wywodzących się z Kominternu lub miejscowych komunistów czy związanego z nami businessu już nie wystarczy. Nasze główne wpływy powinny objąć obóz narodowy, poprzez suflowanie mu celów politycznych dla nas korzystnych i polegać na sterowaniu jego rywalizacją ze zwolennikami gnijącego Zachodu, którzy z obawy przed epigonami będą nam posłuszni. Dzięki naszej ochronie będą mogli spokojnie żerować, oczywiście po zaspokojeniu naszych potrzeb. Należy utrzymywać równowagę między obu grupami, które zwalczając się będą szukały naszej opieki.
 
Polska a Ukraina i Litwa

 
Głównym tematem w Polsce odnośnie naszej bliskiej zagranicy powinno być ludobójstwo na Wołyniu, groźba jego powtórzenia się, zagrożenie ze strony Ukraińców, ich nienawiść do Polaków i prześladowania Polaków na Litwie. Należy wskazywać na niemożność, bezcelowość i szkodliwość dla Polski popierania Ukrainy i Litwy, czy sojuszu lub choćby współpracy z nimi. Uwypuklać ich antypolskość i proniemieckość. Nagłaśniać ekscesy antypolskie na Ukrainie i Litwie. Konieczna jest tu współpraca z naszym wydziałem bliskiej zagranicy. Można też liczyć na tamtejszych narodowców. Obie grupy powinny zajmować się sobą.
 
Należy podsunąć Polakom myśl o możliwości przyłączenia z naszą pomocą Ukrainy austriackiej i Wileńskiego Kraju jako rozwiązania korzystnego dla nich i realnego. A już znajdą się maniacy i cwaniacy, którzy na tych hasłach będą budowali swoją pozycję i popularność. Da nam to całkowitą kontrolę nad Polską i bliską zagranicą.
 
Nasi partnerzy

 
Nie możemy pozwolić, by wpływy niemieckie okazały się silniejsze od naszych, a zwłaszcza by wyeliminowały te sektory gospodarki, które są odbiorcami naszych surowców lub decydowały o scenie politycznej i kolejnych ekipach administrujących Polską. Nie znaczy to jednak, że działalność naszych partnerów jest dla nas niekorzystna, o ile pozostanie w wyznaczonych przez nas ramach.
 
Przykładowo, zniszczenie sektora produkcji energii elektrycznej będzie korzystna dla naszej elektrowni jądrowej w Kaliningradzie, skąd Polacy powinni kupować prąd, a także ponieść część kosztów jej budowy. O odpowiednie decyzje zadba nasze lobby w Polsce.
 
Będziemy też mogli wykorzystać reakcje patriotów na gospodarczą i historyczną politykę niemiecką do związania ich z nami i ukazania im, iż jedynie podporządkowanie Rosji może obronić Polskę przed Niemcami i ich kłamstwami. W tym sensie agresywne działania niemieckie są dla nas korzystne.
 
Unia
 
Zadanie naszych służb powinno koncentrować się na wzmacnianiu poczucia zagrożenia niemieckiego i ukazywania Unii jako struktury całkowicie bezperspektywicznej, realizującej wyłącznie interesy niemieckie i wrogiej Polsce, przynoszącej demoralizację, niszczącej społeczeństwo i Kościół. Należy popierać nawet grupy rusofobiczne, o ile są bardziej wrogie wobec Niemiec i Unii.
 
Dla katolików propozycję wspólnej z Cerkwią obrony przed dewiacjami Zachodu powinien złożyć gen. Władimir Gundiajew – „Michajłow”. Ostatnie starania nie były wystarczająco energiczne, choć spotkały się z dobrym przyjęciem patriotów. Zwolennikom Unii zaproponować należy współpracę w trójkącie z Niemcami.
 
Odizolowanie od wszelkiej sympatii na Zachodzie i co najmniej milczącą zgodę na naszą kuratelę nad Polską powinna przynieść umiejętnie wykorzystana sprawa oskarżeń o holocaust wysuwana przez dzieci naszych kominternowców i Niemców.  Z jednej strony należy pomóc w rozpowszechnianiu tych twierdzeń na Zachodzie, a z drugiej przejąć kontrolę nad reakcją wśród patriotów. Powinni oni skoncentrować się na pisaniu o Judeopolonii i uważać żydów za główne zagrożenie. Efekt taki należy uzyskać nie metodą kielecką tylko umiejętną grą rzeczywistymi interesami.
 
USA
 
Rządy Obamy zniszczyły nadzieje Polaków na sojusz z USA. To przekonanie należy umacniać, a opcję amerykańską skompromitować, ośmieszyć i raz na zawsze wyeliminować, by Stany Zjednoczone, gdyby w przyszłości chciały powrócić do Europy, a zwłaszcza zaczęły się ponownie wtrącać do naszej strefy, nie znalazły tu żadnych poważnych sił gotowych służyć ich wpływom.
 
W tym celu należy w polskich mediach i internecie rozpowszechniać tezy i materiały wskazujące, iż Polska jest kolonią USA, które rozlewają polską krew w swoich wojnach kolonialnych, nic nie dając wzamian. Stany Zjednoczone zawsze Polskę oszukiwały i zdradzał i będą zdradzały. Doskonały przykład dostarczył Roosevelt a teraz Obama. USA wycofały się na zawsze z Europy i przekazały nam troskę o stabilizację regionu. Podkreślać należy niewdzięczność Amerykanów i ich okrucieństwo wobec krajów zależnych, rolę żandarma świata, który wszystkich kontroluje, prześladuje i wykorzystuje. Sami Amerykanie dostarczą odpowiednich przykładów. Należy tylko je odpowiednio dobrać i wzmocnić.
 
Perspektywy
 
Należy Polakom ukazać korzystne perspektywy podporządkowania się Rosji adresowane do opcji narodowej i sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu skierowane do zwolenników Unii i Niemiec. Podstawowym instrumentem oddziaływania na Polaków powinny być nasze media. Dlatego trzeba nie tylko rozbudować naszą agenturę medialną, ale wykupić media, fora internetowe i przygotować kadry do akcji propagandowej przez internet. Ich dotychczasowy poziom językowy był niewystarczający. Należy założyć instytut geopolityczny dla środowisk akademickich, zwłaszcza młodych, które łatwo można kupić. Będą one propagowały współpracę gospodarczą i polityczną z nami.
 

Polityka zagraniczna: 
Źródło: 
Gazeta Polska Codziennie 11 września 2013