A LATKA LECĄ ... kwiecień

Kwiecień 1989

5 kwietnia 1989 - zakończenie obrad Okrągłego Stołu.

8 kwietnia 1989 - w Komitecie Obywatelskim Halina Bortnowska, Aleksander Hall, Tadeusz Mazowiecki, Jan Olszewski i Adam Strzembosz postulowali dopuszczenie szerszej reprezentacji do wyborów; Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i Lech Wałęsa byli przeciw.

9 kwietnia 1989 - manifestacja w Gdańsku przeciwko wyborom kontraktowym. Ukazał się ostatni numer „Tygodnika Mazowsze”.

17 kwietnia 1989 - po 7 latach, 4 miesiącach i 4 dniach rejestracja NSZZ "Solidarność".

27 kwietnia 1989 - prezesem Komitetu ds. Radia i Telewizji został Jerzy Urban, rzecznik rządu w latach 1981-1989.

28 kwietnia 1989 - pierwsza audycja wyborcza Radia „S”.

29 kwietnia 1989 - w sali BHP w Stoczni Gdańskiej sesja zdjęciowa kandydatów Komitetu Obywatelskiego do parlamentu. Zdjęcia z Wałęsą robili kandydatom Erazm Ciołek i Jarosław Goliszewski.

Burzliwie tworzyły się wyborcze Komitety Obywatelskie na bazie lokalnych ogniw „S”.

Szefem kampanii Jacka Kuronia został Andrzej Anusz.

Kwiecień 1990

6 kwietnia 1990 - Sejm rozwiązał SB, powołując UOP. Rozpoczęto weryfikację funkcjonariuszy SB.

Ujawniono, że Romuald Soroka z CZZK polecił zniszczenie dokumentów, dotyczących działań SB w więziennictwie.

Sejm zniósł święto 22 Lipca, przywrócił 3 Maja.

10 kwietnia 1990 - Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Życia Warszawy" zgłosił kandydaturę Wałęsy na prezydenta RP. Wałęsa potwierdził chęć kandydowania.

12 kwietnia 1990 - zniesienie cenzury.

13 kwietnia 1990 - podczas wizyty Jaruzelskiego w Moskwie Rosjanie przyznali, że mord w Katyniu to jedna z „najcięższych zbrodni stalinizmu”.

20-25 kwietnia 1990 - II Krajowy Zjazd Delegatów "S" w hali Olivii, pierwszy po 9 latach. Wałęsa ponownie przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Lech Kaczyński.

28 kwietnia 1990 - Sejm odrzucił projekt nacjonalizacji majątku PZPR. Przy poparciu Kuronia i Michnika utrzymano emerytury specjalne dla służb.

Kwiecień 1991

4 kwietnia 1991 - Sejm uchwalił ustawę o uznaniu "zbrodni stalinowskich" za zbrodnię ludobójstwa.

7 kwietnia 1991 - Krajowy Komitet Obywatelski uznał za niezbędne ujawnienie konfidentów służb specjalnych w PRL.

8 kwietnia 1991 - Polskę opuściło pierwszych 26 żołnierzy radzieckich, stacjonujących w bazie Borne Sulinowo. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy (sygnatariusze Schengen) i liczne inne państwa zniosły wizy dla Polaków.

9 kwietnia 1991 - Gruzja ogłosiła niepodległość.

15 kwietnia 1991 - Klub Paryski zredukował polski dług o połowę.

16 kwietnia 1991 - start polskiej giełdy w gmachu dawnego KC PZPR. Początek wielkich legalnych fortun.

25 kwietnia 1991 - lekarzom nie wypłacono należności za dyżury z braku pieniędzy w budżecie.

28 kwietnia 1991 - w Pradze dwa dzienniki opublikowały listę 386 dziennikarzy, którzy współpracowali z czechosłowacką służbą bezpieczeństwa, co spowodowało to zmianę stosunku mediów do lustracji na pozytywny.

Kwiecień 1992

Wiosną odbył się I Kongres Polaków w Rosji, reprezentujący około 100 tys. Polaków. Przewodniczącą została Halina Romanowa.

Min. Współpracy Gosp. z Zagranicą (Glapiński) wprowadziło koncesje m.in. na import alkoholu, papierosów i paliw.

7 kwietnia 1992 - Jan Parys, szef MON został urlopowany przez premiera Olszewskiego.

13 kwietnia 1992 - prezydent Bush poinformował premiera Olszewskiego, że USA dopuszczają możliwość wejścia Polski do NATO (weszła 12 marca 1999).

Michnik we Francji uczestniczył w promocji książki Jaruzelskiego, słynne słowa we francuskiej TV: „Odpieprzcie się od generała”.

24 kwietnia 1992 - wielka manifestacja „S” pod sejmem pod hasłami: dość bezrobocia, dość samolubnych polityków, precz z komuną, precz z Wachowskim.

28 kwietnia 1992 - Wałęsa i Wachowski podpisali porozumienie z Andrzejem Lepperem i „Samoobroną”.

Kwiecień 1993

5 kwietnia 1993 - rybacy zablokowali porty Wybrzeża, żądając zmniejszenia importu ryb.

Rozpoczęło się we Włoszech śledztwo przeciwko Giulio Andreottiemu, podejrzanemu o kontakty z mafią. Macedonię („FYROM”) przyjęto do ONZ. UE wprowadziła zakaz importu mięsa m.in. z Polski.

10 kwietnia 1993 - Polak Janusz Waluś zastrzelił w RPA przywódcę komunistów Chrisa Hani.

14 kwietnia 1993 - papież poprosił siostry karmelitanki o przeniesienie się do innej siedziby na terenie Oświęcimia.

15 kwietnia 1993 - Sejm przyjął nową ordynację wyborczą i liczenie metodą d`Hondta.

Sejm złagodził zakaz reklamy wyrobów tytoniowych. Rzecznik praw obywatelskich Tadeusz Zieliński wyraził obawę, że Polska „stoi u wrót państwa wyznaniowego”. W poniedziałek wielkanocny telewizja publiczna nadała program „Big Zbig Show” (profanację męki Chrystusa), za który Magda Umer potem przeprosiła telewidzów. Siergiej Chruszczow otrzymał azyl w USA. Wizyta papieża Jana Pawła II w Albanii. W Warszawie otwarto wystawę grafik Francisco Goyi.

29 kwietnia 1993 - sekretarzem Konferencji Episkopatu został bp Tadeusz Pieronek.

30 kwietnia 1993 - ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Andrzej Micewski wystąpił w „Trybunie” z apelem do autorytetów moralnych, by upomniały się o abolicję dla sprawców stanu wojennego. Pozytywnie odpowiedział Jerzy Giedroyc, ks. Józef Tischner, Andrzej Celiński i Ewa Łętowska.

W końcu kwietnia sejm poinformował, że prace nad projektem ustawy lustracyjnej znajdują się w stadium początkowym - nie określono definicji tajnego współpracownika.

Kwiecień 1994

Do Polski przybył z wizytą podsekretarz stanu USA, Strobe Talbott, który wyraził się w pewnym momencie, że między Niemcami a Rosją rozciągają się setki kilometrów pustych przestrzeni, które trzeba zagospodarować.

6 kwietnia 1994 - Jaruzelski i Kiszczak nie staną przed Trybunałem Stanu za niszczenie protokołów BP KC PZPR z lat 1982-88.

7 kwietnia 1994 - przestał obowiązywać „popiwek”.

8 kwietnia 1994 - Andrzej Olechowski (MSZ) złożył formalny wniosek Polski o członkostwo w Unii Europejskiej w 1999-2000 roku. Za było 70 % Polaków.

13 kwietnia 1994 - powstał społeczny projekt Konstytucji RP, przygotowywany przez Barbarę Niemiec, Zbigniewa Romaszewskiego, Jana Olszewskiego, Piotra Andrzejewskiego, Andrzeja Rościszewskiego i Z. Drzewieckiego.

16 kwietnia 1994 - „Coś w Polsce pękło, coś się skończyło” - napisał Jacek Żakowski w „GW” o braku moralności w polityce i biznesie. Jedyny konkret w dotyczył Fundacji Prasowej „Solidarności” i spółki Telegraf.

20 kwietnia 1994 - ostatnia polska audycja Radia Wolna Europa.

22 kwietnia 1994 - zbieranie podpisów pod projektem społecznym konstytucji.

24 kwietnia 1994 - powstała nowa partia, Unia Wolności. Przewodniczący Tadeusz Mazowiecki, wiceprzewodniczący Donald Tusk. Wiceministrem obrony narodowej została Danuta Waniek (ZSMP, SdRP).

28 kwietnia 1994 - zastrajkowało 1,5 tysiąca zakładów w kraju.

Kwiecień 1995

7 kwietnia 1995 – akt oskarżenia w sprawie Grudnia 70 został skierowany do sądu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że w Polsce działa ośmiu piratów radiowych a ponad 30 nadawców łamie zasady koncesji.

Wybuch gazu zniszczył niemal doszczętnie dużą kamienicę w Gdańsku. Po trzech dniach saperzy wysadzili resztki w powietrze, grzebiąc pod nią ludzi.

25 kwietnia 1995 – Adam Strzembosz zdecydował się kandydować na prezydenta RP. Na Kwaśniewskiego chciało głosować 23 % respondentów CBOS, na Kuronia 25 %, na Wałęsę 7 %.

Liczba Polaków obawiających się odbudowy imperium przez Rosję wzrosła z 39 % w 1993 do 64 %.

Kwiecień 1996

8 kwietnia 1996 - wojewoda bielski zezwolił grupie skinów pod wodzą B. Tejkowskiego zorganizować manifestację na terenie obozu w Oświęcimiu.

11 kwietnia 1996 - Polska złożyła wniosek o przyjęcie do NATO.

12 kwietnia 1996 - koniec rządów ekipy „pampersów”. Szefem TVP został Ryszard Miazek (PSL).

25 kwietnia 1996 - Sąd Wojew. w Gdańsku w sprawie Grudnia 70 umorzył postępowanie przeciwko Jaruzelskiemu i Świtale.

Prezydent Kwaśniewski święta wielkanocne spędził w Moskwie z przywódcą komunistów Ziuganowem w ambasadzie polskiej w Rosji.

Nowa Jugosławia została uznana przez Trybunał w Hadze za państwo przestępcze. Rosjanie utrudniali przejazd konwoju Fundacji DOM do Czeczenii.

Kwiecień 1997

2 kwietnia 1997 - Sejm uchwalił nową Konstytucję RP.

4 kwietnia 1997 - po dwu latach procesu sąd wojewódzki w Warszawie uniewinnił z braku dowodów winy Ireneusza Kościuka, oskarżonego o śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka w 1983 roku.

11 kwietnia 1997 - Sejm uchwalił ustawę lustracyjną, nie można było jednak znaleźć 21 sędziów Sądu Lustracyjnego, którzy nie baliby się lustracji.

21 kwietnia 1997 - aresztowany został na miesiąc Siergiej Stankiewicz, były doradca Borysa Jelcyna, który ukrywał się w Polsce i prosił o azyl.

Kwiecień 1998

16 kwietnia 1998 - Senat podjął uchwałę o ciągłości prawnej między II a III RP, uznającą państwo z lat 1944-1989 utworzone na ziemiach polskich za „niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy”.

27 kwietnia do 8 maja 1998 - uroczysta wizyta płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, skazanego w 1984 na śmierć za dezercję i zdradę.

Rozpoczął się screening, tj. przegląd adaptacji prawa polskiego do prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

Kwiecień 1999

7 kwietnia 1999 - Sąd Najwyższy orzekł, że proces o zabicie górników z kopalni Wujek będzie prowadzony w Katowicach.

9 kwietnia 1999 - nowelizacja ustawy o IPN, pozwalająca na wybieranie prezesa IPN większością trzech piątych głosów (wynik nacisków PSL).

19 kwietnia 1999 - bielski radny zażądał wycofania z rynku miesięcznika „Zły”, wydawanego przez żonę Urbana.

20 kwietnia 1999 - spółka "Agora" weszła na giełdę. Cena akcji - 50 zł.

26 kwietnia 1999 - zarejestrowała się nowa partia - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD).

Obchody 50-lecia NATO. Przewodniczącym KRRiTV został Juliusz Braun (UW).

Kwiecień 2000

3 kwietnia 2000 - otwarto pierwsze w kraju 70 km płatnej autostrady z Krakowa do Katowic (cena przejazdu 8 zł).

4 kwietnia 2000 - aresztowano Andrzeja Leppera, oskarżonego o znieważenie rządu, tegoż dnia sąd uchylił areszt.

Bartosz Jałowiecki (28 lat) został przewodniczącym Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

14 kwietnia 2000 - Sejm uchwalił, że prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu będzie przestępstwem, a nie jak dotychczas wykroczeniem.

15 kwietnia 2000 - Marian Krzaklewski zapowiedział kandydowanie w wyborach prezydenckich.

18 kwietnia 2000 - rozpoczął się trzeci proces b. zomowca, oskarżonego o bicie Grzegorza Przemyka.

26 kwietnia - Unia Wolności zdecydowała, że nie wystawi kandydata w wyborach prezydenckich.

Min. sportu Jacek Dębski odmówił prokuraturze podania nazwisk polityków AWS, którzy kazali mu szukać „kwitów” na prezydenta Kwaśniewskiego.

Kwiecień 2001

11 kwietnia 2001 - zastrzelono b. ministra sportu, Jacka Dębskiego. W Holandii zalegalizowano eutanazję.

18 kwietnia 2001 - prokuratura rejonowa w Kaliszu umorzyła śledztwo w sprawie Marka Siwca, który w 1997 roku na lotnisku w Ostrzeszowie parodiował papieża.

Sejm nie zgodził się, by powołać komisję specjalną do zbadania prywatyzacji PZU SA.

Kwiecień 2002

Papież Jan Paweł II przyjął rezygnację abpa poznańskiego Juliusza Paetza. Minister kultury Andrzej Celiński zapowiedział pozostawienie po jednym teatrze w każdym mieście akademickim.

Zbigniew Romaszewski podał, że z kilkuset polskich supermarketów tylko jeden (Makro Cash) nie wykazuje strat, dzięki czemu płaci podatki.

3 kwietnia 2002 - sąd lustracyjny umorzył sprawę wicepremiera Janusza Tomaszewskiego dzięki nowelizacji ustawy (nie podlega osoba, która zrezygnowała ze stanowiska).

3 kwietnia 2002 - tytuł profesora teologii jako pierwsi świeccy w Polsce otrzymali biblista katolicki Michał Wojciechowski z UKSW i teolog luteranin Karol Karski z ChAT.

4 kwietnia 2002 - wiceminister gospodarki Marek Kossowski z SLD po rozmowach z Gazpromem i PGNiG odłożył sprawę zakupów gazu w Norwegii i Danii.

5 kwietnia 2002 - pogrzeb Królowej Matki (101 lat) w Londynie zgromadził ponad półtora miliona Brytyjczyków, żegnających XX wiek.

W prokuraturze przesłuchania b. ministrów AWS na wniosek Gudzowatego, który ich oskarżył o działanie na szkodę jego spółki.

Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało list gończy w trzy tygodnie po ucieczce prezesów spółki Colloseum.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: