V Zarząd KGB i jego odpowiedniki (załącznik całość - uzupełniana)

KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    ref. 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS
5 Tarnyba
Kotrwywiad ideologiczny – nacjonalizm i działalność antysowiecka
V Zarząd (1967-26.09.1989) - Walka z dywersją ideologiczną[1] III Departament
(IV, V i VI)
X Zarząd kontrwywiadu -walka z wrogiem wewnętrznym - w  1988 włączono do
HSK
III/III Zarząd Główny – Reakcja wewnętrzna VI Zarząd Direcția I – wróg wewnętrzny
1 Skyrius
Młodzież
1 Wydział – nauka i kultura Wydział IV - Ministerstwo Kultury i Sztuki, instytucje kulturalne, szkolnictwo, uczelnie wyższe, IBL, szkolnictwo artystyczne, związki twórcze,  domy kultury, biblioteki i archiwa, kinematografia, KKK Wydawnictw Prasowych i Agencji NSZZ „Solidarność”    III/III-4 Osztály –
Wywiad w obszarze kultury
01 Departament -  inteligencja twórcza, związki twórcze, instytucje kultury, radia, telewizja, prasa, kinematografia, BAN,
Akademia Medyczna, ministerstwo zdrowia, zachodnia dywersja ideologiczna, aktorzy,
 
- 1 Poskyrius -studenci, naukowcy,
 
- 2 Poskyrius -inteligencja twórcza
 
2 Wydział – centra zagraniczne dywersji ideologicznej XII Wydział HSK – centra dywersji ideologicznej i emigracja    
- 3 Poskyrius – nieformalne organ. młodzieży 3 Wydział – uczelnie wyższe  Wydział III - PAN, Ministerstwa NSzWiT, Oświaty i Wychowania, PWN, stowarzyszenia naukowe, duszpasterstwa akademickie, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza XI Wydział HSK– młodzież, szkoły, uczelnie, nauka, kultura, sport, zdrowie, studenci zagraniczni III/III-2 Osztály – młodzież, uczelnie, kluby, szkoły, gangi 02 Departament –
młodzież, uczelnie wyższe, sport i Komsomoł
 
2 Skyrius –
 
4 Wydział - religie Departament IV
Odrębna struktura
IX Wydział HSK– kontrola Kościoła, wspólnot wyznan. i sekt, międzynar. organizacje, syjoniści, przemyt literatury relig. III/III-1 Osztály – kościoły, sekty,  zakony, organizacje religijne zagranicą, emigracja 03 Departament –
Cerkiew, sekty, nacjonalizm serbski, macedoński, rumuński, ormiański, cygański i żydowski
 
- 1 Poskyrius - bywszyje liudi
 
5 Wydział – autorzy antysowieckich dokumentów, terroryzm, niepokoje   IV Wydział – zagraniczna prasa, walka z przemytem (1980) III/III-3 Osztály –
bywszyje liudi, graffiti, bibuła, działalność opozycji
05 Departament - bywszyje liudi  
- 2 Poskyrius – byli więźniowie i zesłańcy 6 Wydział – analiza i informacja I Wydział - instrukcje i analizy polityczno-operasc.   III/III-B Önálló Alosztály  – ocena, analiza, informacja 08 Departament analizy dla wszystkich departamentów  
- 3 Poskyrius –emigracja, stacje radiowe, ocena, analiza, 7 Wydział – terroryzm (od sierpnia 1969) Wydział V - ochrona operacyjna organizacji społeczno-politycz.     Kierunek „T” od 1986 – w związku z kwestią turecką  
3 Skyrius - Kościół
 
 
8 Wydział – syjonizm (od lipca 1973) Wydział II - środowiska AK. NSZ, Win, PSL, ROPCiO, rewizjoniści, dogmatycy, mniejszości narodowe, nielegalne wydawnictwa, dywersja ideologiczna     06 Departament –
1 Wydział – działaln. bułgarskich obywateli
2 Wydział - działaln. obcych obywateli
3 Wydział – korupcja partyjniaków, infiltracja  rodziny Żiwkowa
4 Wydział – analizy, kartoteki, b. działacze partii
5 Wydział – bezpiecz wewnętrzne MSW
 
- 1 Poskyrius – duchowieństwo i sektanci
 
 
 
9 Wydział – organizacje antysowieckie (od maja 1974) X Wydział HSK – wrogie grupy - d. wróg wew.: prawicowy oportunizm, ideologie burżuazyjne, działania zagraniczne grup antysoc., wpływ wroga wew. i zagr., przemyt i kolportaż bibuły, terroryzm krajowy    
- 2 Poskyrius – wydawnictwa klerykalne i nacjonalistyczne
 
10 Wydział – dublował 2 Wydział Wydział VIII –
Zabezpieczenie logistyczne i operacyjne
  III/III-A Samodzielny podwydział -ochrona funkcjonariuszy  partii i rządu 04 Departament - nacjonalizm turecki  
- 3 Poskyrius – dywersja Watykanu i emigracji klerykalnej 11 Wydział – zabezpiecz. Olimpiady (czerwiec 1977), sport, nauka medycyna, Wydział IX - ochrona operacyjna dot. zakładów opieki zdrowotnej, GKKFiS, GKT     07 Departament -
obozy, więźniowie, uciekinierzy, groźby anonimowe
 
4 Skyrius – miejski – Wilno od 1981 instytucje gdzie nie było II Zarządu, nacjonaliści, syjoniści, chcący emigrować, młodzież, uczniowie 12 Wydział/Grupa  - związki z bezpiekami bloku lata 1970- te          
13 Wydział – nieformalne ruchy młodzieży (luty 1982)       09 Departament - zagraniczni studenci i specjaliści, organizacje arabskie  
14 Wydział – massmedia (luty 1982) Wydział VI -Komitet ds. Radia i Telewizji        
15 Wydział – klub sportowy„Dynamo” Wydział X - poligrafia        
 
[1]  26 września 1989 przemianowano V Zarząd na Zarząd „Z” – Zaszczity – Obrony Porządku Konstytucyjnego: 1 Wydział, 2 Wydział – walka z nacjonalizmem, 3 Wydział – organizacje nieformalne, 4 Wydział – organ. Religijne, 5 Wydział – masowe wystąpienia, 6 Wydział – terroryzm, 7 Wydział – autorzy pism anonimowych, 8 Wydział – wymiana międzynarodowa, 9 Wydział – uczelnie wyższe, 10 Wydział – analiza, 11 Wydział – działalność humanitarna z udziałem Zachodu, 12 Grupa – łączność z bezpiekami bloku.
Autor publikacji: 
GEOPOLITYKA: