Kontrwywiady wojskowe: KGB i służby bloku

KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    ref. 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS
  III Zarząd Główny (gławka od 1982)
Kontrwywiad wojsk.
Wojskowa Służba Wewnętrzna WSW podlegała MON III Zarząd SNB -VKR (do 1979 – HS VKR) III/IV Zarząd Główny – Elháritó Csoportfönekség III Zarząd – WKR
Kontrwywiad Woj.
Direcţia a IV-a
  Zarząd OO – wojska rakietowe i oddziały specjalne (RWSN) Zarządy Pomorskiego, Warszawskiego i Śląskiego Okręgów Wojskowych  
 
Linia operacyjna
     
  OO okręgi wojskowe – wydziały w okręgach wojskowych - Zarząd VKR Zachodniego Okr. Wojskowego
 
 
III/IV-3 Osztály – 5. Armia Wydział 06 – Sofia  
Zarząd VKR Wschodniego okr. Wojskowego Wydział 07 –
I Armia – Sofia
III/IV-5 Osztály -  3. Armia Wydział 08 –
II Armia – Płowdiw
Zarząd VKR 10 Armii Lotniczej Wydział 09 – III Armia – Sliwen
  OO PWO – wydziały specjalne w wojskach obrony powietrznej Zarząd I (kontrwywiad wojskowy) 
- Oddział I - ochrona tajemnicy i profilaktyka
- Oddział II - kontrwywiad ofensywny, werbunek, gry operacyjne
- Oddział III - dywersja ideologiczna Oddział IV - analiza kontrwywiadowcza
 
Zarząd VKR – Dowództwa Przeciwlotniczej Obrony Państwa III/IV – 4 Osztály – Wojska Obrony Przeciwlotniczej Wydział 03 – Wojska Powietrzne i Obrony Przeciwlotniczej  
  OO WWS - wydziały specjalne w wojskach lądowych Samodzielny podwydział–alosztály przygotowania teatrów operacji woj. – wywiad - możliwe cele dla Węgierskiej Armii Ludowej Dowództwo Wojsk Lądowych  
  OO WMS - wydziały specjalne we flocie wojennej Zarząd II (dochodzeniowy)
- Oddział I – dochodzeniowy
- Oddział II - nadzór nad służbami patrolowymi, porządkowo-ochronnymi, pułk ochrony i regulacji
- Oddział III - poszukiwanie osób  -- Oddział IV – kontrolny, instruktaż  - Główny Inspektorat Samochodowy - inspekcji środków transportu
 
    Wydział 10 – Marynarka Wojenna - Warna  
  Zarząd WW - wydziały specjalne w wojskach wewnętrznych MSW Zarząd VKR Głównego Zarządu Straży Granicznej i Ochrony Granic Państwowych III/IV-7 Osztály – wojska pogranicza Wydział 04 – wojska pograniczne  
  Zarząd „W” – kontrola i ochrona organów MSW      
  Wydział 01 – kontrola i ochrona MON oraz Sztabu Generalnego 1 Wydział – Federalne MON, Sztab Generalny a więc też jego II Wydział - wywiad III/IV-1 Osztály – Sztab Generalny i jego organy centralne, sprawy dotyczące wojska w ministerstwach Wydział 01 – MON, RUMNO, Sztab Generalny, instytuty naukowe  
  Wydział 02 – planowanie i organizacja kontroli Samodzielny Oddział III - (Specjalny) 
- Wydział I - ochrona ministra i jego rodziny
- Wydział II - podsłuchy, tajne rewizje
- Wydział III – obserwacja
- Wydział IV - obsługa podsłuchów - Wydział V – radio kontrwywiad, obce radiostacje nadawcze
 
2 Wydział – zarząd i koordynacja: ochrona wojsk sowieckich, obce wywiady, wyjazdy III/IV-2 Osztály – centralne organy MON i podległe im instytucje Wydział 05 – Informacja i analiza  
  Wydział 03 Od 1980
Zarząd OO
3 Wydział wywiad ofensywny: 1-RFN, 2-USA, 3-Austria, 4-prace zafrontowe III/IV-6 Osztály – wywiad w dowództwach prowincjonalnych Wydział 02 – uczelnie woj., szpital Akademia Wojskowa  
  Wydział 04  
  Wydział 05 – sprawdzanie i dopuszczanie do obiektów chronionych Samodzielny Oddział IV
- administrację
- tajna kancelarii
- ewidencja operacyjna
- archiwum
- łączność kodowana i szyfrowa
- sprawy mobilizac.
- legalizacja
- opiniowanie kadry WP przed awansami
4 Wydział – śledztwa StB w kontrwywiadzie
 
 
Samodzielny podwydział-alosztály koordynacji i weryfikacji – weryfikacja planów i ich realizacji, listy gończe za personelem ( cywil. I wojskowym) Wydział 11 – Główny Zarząd Wojsk Budowlanych  
5 Wydział – organy bezpośr. podporząd
F MON i Sztabu Generalny
Linia pomocnicza
Wydział wewnętrzny
  Wydział 06 – od 1980 OO WMS (flota) Oddział Polityczny
 
Inspekcja Naczelnika HSVK Wydział kartoteki operacyjnej, oceny, planowania Służba „Raporty operacyjne”  
Ośr. Szkolenia i Centrum Szkolenia  F. Dzierżyńskiego w Mińsku Mazow. Wydział studiów i analiz
  Wydział „Kadry” Wydział Kadr Wydział Kadrowy Samodzielny podwydział–alosztály mobilizacyjny – przygotowanie wywiadowcze na wypadek wojny Wydział Kadry  
  Sekretariat Ośrodek Radioelektroniczny WSW w Skierniewicach Wydział organizacyjno-mobilizacyjny Służba „Szyfry”  
Odd. Zabezp. Szefostwa WSW
Autor publikacji: 
GEOPOLITYKA: