Okręgi buriackie - mapy

Buriacja i dwa dawne okręgi autonomiczne: Ust-Ordyński i Agiński

Buriacja

Ust-Ordyński OA dziś w Krasnojarskim Kraju

Agiński OA dziś w Zabajkalskim Kraju

 

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: