Energetyka - Europa – ropa naftowa

Bez patrzenia na mapy nawet nie czytać

BTS – 1
 
75 mln ton, docelowo może 150 mln ton – problemy ekologiczne
 
Chariaga – Peczora (tu przecina się z MTS z Surgutu do Murmańska) – Jarosław (tu przecina się z inną nitką z Surgutu) – Primorsk
 
Primorsk – przeładunek – 75 mln ton ropy rocznie, docelowo 120-130 mln lub nawet 150
 
BTS – 2
 
Uniecza (od Drużby) – Usti-Ług  - 30 mln ton, docelowo 50 mln ton. 1300 km (ok. 5 mld)
 
BTSy spowodowały zmniejszenie tranzytu nafty przez Ukrainę z ok. 28-30 do ok. 20 mln ton w 2012 roku Nowe rurociągi do Noworosyjska zlikwidują tranzyt przez Ukrainę
 
Suchodolnaja – Radionowskaja
 
Od 2012 roku, 26 mln ton
 
Razem – 131 docelowo – 230  - cel odejście Państw Bałtyckich, Białorusi I Ukrainy jako tranzytowych w całości lub w wybranych sektorach; aktualnie – Litwa, Łotwa I Ukraina
 
Tengiz – Atyrau - Noworosyjsk
 
Zostanie ukończona w 2014 roku, przepustowość 30, docelowo 67mln ton
 
Nitka z Baku – 2 mln ton
 
Drużba  (sieć 8.900 , w Rosji – 3.900)
 
Przepustowość – do Uniecza ok. 150, średnica 52-102 cm
 
Nojabrsk (tu z północy z Nowej Ziemi) – Surgut – Perm – Samara (tu połączenia z Azją Atyrau – Tengiz w Kazachstanie) – Uniecza – Brześć
 
1a/ Uniecza – Nowopołock
 
Przepustowość – 21 mln ton dla Białorusi
 
1b/ Z Surgutu – Perm – Jarosław - Niżnyj Nowgorod – Nowopołock
 
Długość - 2.350 km,  średnica – 102 cm, przepustowość - 20 mln ton.
Do Nowopołocka prowadzą 2 rury, razem o przepustowość 55 mln ton.
 
Razem docierało ok. 45 mln ton do Nowopołocka, Białoruś wykorzystuje – 21 mln ton, resztę tranzytowała do Możejek i Windawy
 
a/ Nowopołock – Możejki i stąd do Butingi (332 km) – zamknięte. W 2003 roku eksport przez Butinge wyniósł jeszcze - 10,8 mln ton
 
b/ Nowopołock do Windawy (420 km) – zamknięte. W 2001 roku eksport jeszcze wyniósł – 14 mln ton
 
Tranzyt przez Białoruś faktyczny – 80 mln ton (2007) plus 21 dla Białorusi (103,2 w 2004). Gdyby odcinki do Możejek i Windawy były czynne, tranzyt wyniósłby ok. 110 mln ton (14 + 11+45+20+8+9)
 
2/ Uniecza – Usti Ług/BTS-2 30 do 50 mln ton
 
3/ Uniecza – Mozyrz – ok. 80 mln ton przepustowość – nie mylić z ilością tranzytowaną faktycznie.
 
4/ Uniecza – Wilhelmshaven, przepustowość - 25 do 50 mln ton, koszt - 2,5 mld, pozwoliłby odciąśyć Bałtyk, na który mogą wpływać tankowce do wyporności 130 tys. Brt (Skagerrak I Kategat). To połączenie rozważa się od roku 2007 roku. Minus – musiałoby iść przez Białoruś I Polskę.
 
Drużba z Mozyrza – 66,5 mln ton  średnica – 42 cm
 
1/ Mozyrz – Adamowo
 
Przepustowość - 50-55 mln ton, Adamowo-Płock – 63 mln ton
 
a/ z Płocka do Gdańska –- 27 mln ton
z Gdańska  Płocka 30 mln ton),
 
b/ Płock – Heinersdorf – 27 mln ton. Odnogi do dwu rafinerii w Rostoku I Lipsku
 
2/ Mozyrz) przez Brody do Użhorodu – 28 mln ton
1490 km
Odnoga Brody – Odessa: 674 km, 15 mln ton, docelowo – 45 mln ton, faktycznie przepompowuje się z Brodów do Odessy ok. 6-10 mln ton. Terminal Piwdenne należy do Rosji
 
(plan rurociągu Odessa-Brody-Płock przewidywał – Brody – Płock – 25 mln ton)
 
Z Użhorodu – 28 mln ton
 
a/  na Słowację – 20 mln ton, w tym do Czech – 9 mln ton (patrz: Ingolstadst-Kralupy – 10 mln ton) oraz łącznikiem Szahy/Tupa – Szazhalombotta na Węgry – 3,5 mln ton. Długość - 400
 
Plan ze Słowacji do Schwechat w Austrii – 5 mln ton
 
b/ Z Użhorodu na Węgry (SzazHalombotta) - 7,9 mln ton (Przyjaźń-2) oraz ze Słowacii na Węgry – 3,5 mln ton – razem – 11,4 mln ton. Przepompowywanie przez Adrię 10 mln ton wymagałoby podwojenia dostaw na Węgry.
 
c/ Adria –– 10 mln ton sieć do Rijeki, rafineria itp, docelowo 15 mln ton.
 
Adria – Omiszala – Węgry – Gola do Szazhalombotta
Adria – Słowenia (Lendava)
Adria – Bosna – Serbia - Panczewo
 
 Janaf – 78 proc. wł państwowa INA (kupiona przez MOL – rola Rosji)
(South Stream do Chorwacji – 2,7 mld m3)
 
TAL - Transalpejski rurociąg
 
Triest – Ingolstadt  - 465 km, nitka do Karlsruhe 266 km. Czynny od roku 1963
W Vohburg połączenie z Ingolstadt – Kralupy - Litvinov
Można wykorzystać Drużbę do rewersu w kierunku Słowacji
Przepustowość 43 mln ton, wykorzysany na 35 mln ton
Ingolstadt – Kralupy – 10 mln ton
W Wurmlach Adria-Wiedeń 420 km, średnica  - 46 cm, zaopatruje Schwechat - 8 mln ton. Dlatego project by do Schwechat ze Słowacji poprowadzić nitkę
 
Plany sieci bałkańskiej, która odciąży Bosfor – będzie zaopatrywana z Noworosyjska i Tuapse (ropa kazachska), ale można także użyć rurociągu  Baku-Supsa, choc ma małą przepustowość.
Sieć bałkańska eliminuje, ratem z BTSami, także Ukrainę jako kraj tranzytowy
 
1/ Paneuropeski Konstanca – Rijeka/ Omiszali -Triest
 
1.856 km, koszt - 3,5 mld dolarów,  przepustowość – 30 mln ton
 
Umowa 2007, 2010 JANAF wycofał się (Adria z Rosjanami), Rumunia I Serbia chcą budować do Panczewa, które zaopatrywane jest przez odnogę Adrii. Serbia uniezależniłaby się wtedy od Chorwacji.
 
Słoweńcy sceptyczni – pretekst – ekologia
 
2/AMBO
 
Burgas – Vlora, 912 km, koszt - 1,5 mld dolarów, przepustowość 10/15 docelowo 35 mln ton
Pierwsze porozumienie 2006, drugie 2007. Wstrzymano
 
3/ Burgas – Aleksandrupolis
 
279 km długości, rura 90 cm średnicy, przepustowość – 15 mln ton, docelowo 35 mln ton rocznie, 51 proc. udziałów w spółce ma należeć do spółki Transnieft, Rosnieft, Gazpromnieft  Grecja I Bułgaria po 24,5 proc.
 
Umowy – 2007, budowa miała rozpocząć się w 2009, Zawieszony w 2011 r.
 
 
RAZEM – 30 + 15 + 15 = 60  DOCELOWO – 30 +35+ 35 = 100 mln ton
 
Rurociąg lokalny - Tessaloniki – Skopje
 
Działa od 2004, 213 km, 2,5 mln ton rocznie do rafinerii OKTA w Skopje
 
Droga turecka
 
Samsun - Ceyhan
 
Długość  - 550 km, średnica -107 do 122 cm, przepustowość – 50 mln ton, docelowo 70 mln ton, koszt - 2 mld. Ale terminal w Ceyhan może wyeksportować 70 mln ton, czyli musiałby zrezygnować z ropy dostarczanej rurociągiem Baku – Ceyhan
 
Umowa 2009, miał być gotowy w 2012 projekt zawieszony.
 
Gdyby wszystkie projekty zrealizowano Rosja mogłaby w sumie eksportowań (w tym rope kaspijską) – docelowo 170 mln ton.
 
Ukraina
 
1/ Brody – Odessa
2/ Użhorod – Szahy
3/ Użhorod – Szazhalombotta
 
4/ Samara – Lisiczansk
Przepustowość ok. 50 mln ton
 
Samara - Lisiczansk – Kremenczuk – Chersoń I Odessa tzw. Dniepropietrowski                                                    
Przepustowość – 25 mln ton
Lisiczansk może przerobić 6 mln, a Kremenczucki 8 mln ton
 
Kremenczuk – Odessa – 18 mln ton, ale transportuje się tylko 4 mln ton
 
5/ Lisiczansk – Tichoreck (do Noworosyjska)
 
26 mln ton tranzytem z Samary, ale w 2000 roku przetransportowano 34 mln ton
 
Rosyjska alternatywa Suchodolnaja – Radionowskaja – 262 km - czynna od 2012 roku, przepustowość – 26 mln ton. Tranzyt ustał
 
6/ Almietijesk – Nikolskoje – Kremenczuk  - równolegle do Drużby
 
Przepustowość ok. 25 mln ton
 
Ukraina może przyjąć 120 mln ton ropy i wytranzytować 67 mln ton
 
W 2001 r tranzyt wyniósł 63,6 mln ton, w 2004 – 56 mln ton
 
Tranzyt nafty na Zachód przez Ukrainę spadł z ponad 20 mln ton do 18 mln ton w 2011 cały czas spada, a przez rurociąg Naddnieprzański  spadł do zera w roku 2012.
 
Ten tranzyt eliminuje też rurociągi z Atyrau do Noworosyjska
 
Razem przez Białoruś i Ukrainę może przejść 140 do 170 mln ton
Taką wydajność docelowo mają oba BTSy
-
Zaopatrzenie
 
Z Angarska do Zachodniej Syberii (Surgut)
 
1/ Atyrau – Samara
 
Od 2002 roku 15 mln ton ropy kazachskiej, przepustowość 30 mln
 
2/ Tengiz – Atyrau – Noworosyjsk
 
Długość – 1.510 przepustowość - 35 mln ton, docelowo 70 mln ton, ma być uruchomiony w 2014. Ropa kazachska na eksport. Faktycznie przepompowano – 32 mln ton.
 
Razem Kazachstan mógłby wyeksportować – 70 mln ton.
 
 
3/ Baku - Groznyj - Tichoreck - Noworosyjsk
 
Długość - 1343, czynny od 1997, średnica – 53 cm, przepustowość 15 mln ton, ale SOCAR pompował tylko 2,5, pola Azeri-Chirag na M. Kaspijskim
 
4/ Kujbyszew - Samara – Tichoreck
 
 średnica – 72 – 100 cm, długość – 1.522 km, przepustowość do 20 mln ton
 
a/ Tichoreck – Noworosyjsk
 
        średnica – 82, przepustowść – 20 mln ton
 
b/ Tichoreck – Tuapse
 
W 2013 roku przepompuje – 12 mln ton, średnica – 53 cm
 
Małgobek Tichoreck 
Średnica – 72 cm, przepustowość – 15 mln ton
 
3/ Baku – Supsa
 
Długość - 833 km, 0,55 mld dolarów, czynny od 1999, przepustowość – 10 mln ton
 
Dodatkowo koleją – 7-8 mln ton
 
4/ Baku – Ceyhan 
 
Długość - 1.768 km, średnica - 107 do 86,5 cm, koszt - ok. 4 mld, czynny od 2006 roku,
przepustowość 50 mln ton, ale przechodzi tylko 35 mln ton (brak zaopatrzenia z Kazachstanu, do Baku tankowcamo tylko )
 
Średnica rury 120 cm umożliwia przepompowanie 80-90 mln ton ropy rocznie przy szybkości 10-12 km/godz.
 
 
FAKTYCZNE DOSTAWY W 2011   (stały spadek)
 
Drużba z Mozyrza – ok. 58 mln ton z tego
 
Polska – 21   (oraz tankowcami do Gdańska – 3,5 mln ton)
Niemcy – 19,5
Czechy – 3,9
Słowacja - 6
Węgry – 6,2
BiH – 0,7
 
Eksport przez M. Czarne
                                             
Noworosyjsk – 43,2 mln ton
Tuapse – 3,75
Odessa – 3 w 2010   plus 5,5 koleją w 2011
 
Eksport przez M. Bałtyckie
 
Primorsk – 70
Gdańsk – 3,5
 
Razem – 175 plus przez Ukrainę: 10 mln z Bród do Odessy, razem tranzyt ukraiński około 20
 
Razem eksport – ok. 200 mln ton plus w Azji ok. 21, w tym do Dacingu 15 mln ton.
 
Rosja przepompowała w roku 2011 przez swoją sieć - 576 mln ton
 
Rurociągami zarządza Transnieft oraz KTK i BTK
 

Autor publikacji: 
GEOPOLITYKA: